Az emberi test hangjai (konferenciafelhívás)

A Pannon Egyetem MFTK Filozófia, Történettudomány és Antropológia Intézete – együttműködve a Műcsarnokkal – 2017. március 30-31-én Veszprémben konferenciát rendez, amelyre a kortárs kulturális antropológiai kutatások iránt érdeklődőket várjuk. Különös örömmel vesszük a Kárpát-medencében munkálkodó szakemberek részvételét.

Konferenciánkon az elmúlt évben a történeti antropológia alapvető témájáról, az emberi testről szóló felfogásokat mutatták be előadóink. Az idei évben az embertest hangjainak különféle megközelítési módjai kerülnek előtérbe. Alapvető kérdésünk, hogy az emberi testhez kötődő hangok mennyiben tekinthetők az antropológia által leírható jelenségeknek. A kutatási eredményeket a klasszikus antropológiai műhelyektől, alkotóktól, művészektől vagy a társtudományok művelőitől várjuk. Olyan elgondolások ismertetésére van mód, amelyek kapcsolódhatnak bármely, a témához kapcsolódó diszciplínához, legyen az művelődéstörténet, néprajz, irodalom, filozófia, pszichológia, művészet–, vagy kommunikációtudomány, etológia, színháztudomány vagy építészet. A konferencia előadásaiból az Iskolakultúra című folyóirat közöl válogatást.

A konferencia munkanyelve angol és magyar. Az előadások időtartama 20 perc.

Kérjük, 2017. március 1-ig küldje el max. 300 szavas összefoglalóját nevével, intézményi hovatartozásával és egy kb. 100 szavas szakmai életrajzzal az etika@almos.uni-pannon.hu e–mail címre. A regisztrációs díj összege (amely tartalmazza a konferenciafogadás, valamint a konferencia-kiadvány árát): bruttó 9.000,– Ft.

A fizetés pontos rendjéről a későbbiekben pontos tájékoztatást adunk.

A konferencia helyszíne: Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Filozófia, Történettudomány és Antropológia Intézete: 8200 Veszprém, Vár utca 39., valamint a Műcsarnok: Budapest, Dózsa György út 37.

Szeretettel várjuk résztvevőinket!

Veszprém, 2016. december 22.

Szervezőbizottság

  • András Ferenc (titkár)
  • Bán András
  • Géczi János (elnök)
  • Gelencsér Gábor
  • Keszeg Anna
  • Orbán Jolán

jelentkezesi-lap

Categories: Hírek