A középkori Magyar Királyság öröksége: az erdélyi fejedelemség hadserege (előadás)

Dr. B. Szabó János

A középkori Magyar Királyság öröksége: az erdélyi fejedelemség hadserege

2017. március 31., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Előadás a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig sorozat keretében

A középkori Erdélyben a Magyar Királyság többi részétől eltérően rendkívül nagy súlyt képviselt a három erdélyi natio, a magyar, a székely és a szász kiváltságaira épülő hadszervezet. A kimondottan katonai jellegű belső szerveződésének köszönhetően a becslések szerint a 15. század végén feltehetően csupán 500 000 lakossal rendelkező erdélyi vajdaság Európa egyik legmilitarizáltabb régiójának számított. A modern kutatás a 15. század végén 50 000 főre becsüli a tartomány potenciális fegyverforgató népességét.

Az előadás azt tekinti át, hogy az erdélyi fejedelmek hogyan fejlesztették, alakították tovább ezt a hadszervezetet a 16–17. században.

Categories: Események