Könyvtáros, informatikus-könyvtáros álláslehetőség az OSZK-ban

Jelentkezési határidő:

2017/04/26

Az Országos Széchényi Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár E-szolgáltatási Igazgatóság, Alkalmazás Szolgáltatások Osztály könyvtáros – informatikus könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. december 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A könyvtár integrált könyvtári rendszerének üzemeltetésével járó feladatok: felhasználó menedzsment, rekordexportok, statisztikák készítése, felhasználói támogatás a munkatársak és a külső felhasználók számára Részvétel a könyvtár informatikai megújulását célul kitűző projektben: adatbázis konverziók, adattisztítási feladatok. Az új rendszerek bevezetése körüli teendők: felhasználók oktatása, részvétel a könyvtári munkafolyamatok definiálásában, a rendszerek közötti kapcsolatok tervezésében, az új rendszerek tesztelésében, a teszteredmények kiértékelésében. A felhasználóink számára oktatási anyagok, wiki szócikkek készítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Egyetem, Könyvtáros vagy informatikus könyvtáros (MA) végzettség,
  • Adatbázis kezelési ismeretek (SQL)
  • Angol nyelv kommunikációképes ismerete
  • Valamely integrált könyvtári rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag
  • a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani
  • A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot “Informatikus könyvtáros 10025/2017/HR”.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs László az Alkalmazás Szolgáltatások Osztály osztályvezetője nyújt, a +36 1 224-3826 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Balázs László osztályvezető részére a hr.aszo@oszk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 10.


via oszk.hu

Categories: Hírek