Villámkérdések történészeknek: Lupescu Makó Mária

lupescu_maria_magdolna

Lupescu Makó Mária történész, 1970-ben született.  Munkahely: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar, Magyar Történeti Intézet. Kutatási terület: közép- és kora újkori egyház- és művelődéstörténet.

 • Kedvenc történelmi korszak?

Késő középkor, kora újkor

 • … magyar történelmi személyiség?

 Mátyás király, Bethlen Kata

 • … nem magyar történelmi személyiség?

Nagy Károly, V. Károly

 • … történelmi városrész?

A kolozsvári Farkas utca, Torcello, Mont Saint Michel

 • … történelmi emlékmű?

Cipők a Duna-parton, Ligeti Miklós Anonymus szobra a Városligetben (bár egyik sem kimondott emlékmű)

 • … történelmi regény?

Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya, Bánffy Miklós: Erdélyi történet, Puskin: Anyegin

 • … történelmi film?

A napfény íze, Magyar vándor, 80 huszár, Le Retour de Martin Guerre, The Great Dictator, The Mission

 • … múzeum?

Az angliai Black Country Living Museum, Musée de Cluny és a kolozsvári Gyógyszertártörténeti Múzeum

 • … festmény?

Vincent van Gogh: Íriszek, Jan van Eyck: Rolin kancellár Madonnája

 • … művész?

Dürer, A. Marcello, Kolozsvári Márton és György

 • … író?

Tompa Andrea, Dragomán György, Szerb Antal, Jókai Mór, Jane Austen, Dosztojevszkij és a lányom 🙂