Villámkérdések történészeknek: Sárándi Tamás

Sárándi

Sárándi Tamás (1981), muzeológus, Maros Megyei Múzeum. Kutatási terület: két világháború közötti időszak, ezen belül a “kis magyar világ” nemzetiségpolitikája.

 • Kedvenc történelmi korszakok?

Kis magyar világ

 • … magyar történelmi személyiségek?

A 20. század túl ellentmondásos, hogy bárkit is példaként lehetne említeni

 • … nem magyar történelmi személyiségek?

Napóleon, Winston Churchill

 • … történelmi események?

Második világháború

 • … történelmi városrészek?

Kotor, fellegvár

 • … történelmi emlékművek?

Cipők a Duna-parton

 • … történelmi szakkönyvek?

Mindig amit épp nincs kedvem olvasni, de mégis szükséges

 • … történelmi folyóiratok?

Korall, Aetas, Századok, Regio

 • … történelmi regények?

Graves: Claudius, Passuth: Esőisten siratja Mexikót

 • … történelmi filmek?

Bármi, ami háborúról szól

 • … történelmi sorozatok?

The Knick, ha ez annak tekinthető

 • … múzeumok?

Nincs

 • … írók, költők?

Marquez, Orwell, Hemingway

 • … versek?

Nem szeretem a verseket

 • … festmények, szobrok, épületek?

Bármi Dalitól, gótikus katedrálisok

 • … művészek?

Hieronymus Bosch

 • … színházi darabok?

Bányavakság

 • … zeneszerzők?

Nem szeretem a klasszikus zenét

 • … feltalálok?

Az internet feltalálója, ha van ilyen

Sárándi Tamás fontosabb publikációi:

1. Levezényelt visszacsatolás: A magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben, 1940. Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda,  2016. 624. (Források a romániai magyarság történetéhez)

2. Vita Sándor: Erdélyi gazdaság–erdélyi politika. tanulmányok, cikkek, dokumentumok 1933–1946. Szerk. Sárándi Tamás. Polis Könyvkiadó, Kvár. 2015. 632.

3. „Zsidóbarátok és szabadkőművesek előnyben”? Egy erdélyi napilap esete a magyar katonai közigazgatással 1940-ben. Médiakutató 2016/1. 47-57.

4. „… részemre … megfelelő állást nyújtani szíveskedjék”: Álláskérő levelek érvrendszere a katonai közigazgatás időszakából. Modern Magyarország. 2016/1. 100-131.

5. Táplálkozásbeli különbségek vagy állami propaganda? Adalékok az erdélyi nemzetiségi lakosság ellátásához a második világháború időszakában. In: Pap József, Tóth Árpád, Valuch Tibor (szerk.) Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Bp. 2016. pp. 278-298.