Többes kötésben. Magyar–zsidó múltak és égtájak című konferencia

Többes kötésben. Magyar–zsidó múltak és égtájak című konferencia

Budapest, 2018. február 5.

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Díszterme

Szervező: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Molnár Tamás Kutatóintézet (MTKI)

Támogató: Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság

A konferencia programja

8:30  Érkezés, regisztráció

9.00  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megnyitója

9.25  Novák Attila (a Molnár Tamás Kutatóintézet) köszöntője

9.30 – 10.40  Első ülés: Diaszpórák a múltban és a jelenben

Levezető: Molnár Attila Károly, az MTKI vezetője

A diaszpóra fogalma: történeti és vallási perspektívák/Buzási Gábor klasszika-filológus, hebraista, az ELTE BTK Ókortudományi Intézet adjunktusa

Trianon hatása a zsinagógaépítészetre Magyarországon és az utódállamokban/Klein Rudolf építészettörténész, a Szent István Egyetem (Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest) építészettörténet professzora

A zsidók és a magyar szivárvány/Gerő András történész professzor, a Habsburg Intézet (Budapest) igazgatója

10.45-11:35   Második ülés: Vallások és gondolatok

Levezető: Molnár Attila Károly, az MTKI vezetője

Zsidó katonáskodás a Monarchiában: néhány vallásjogi életkérdés/Turán Tamás hebraista (Budapest, Jeruzsálem), az MTA Társadalomtudományi Központ tudományos főmunkatársa

Kisebbség és többség Ravasz László gondolkodásában/Hatos Pál történész, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara dékánja

11.35 – 12.00   Kávészünet

12.00 – 13.40   Harmadik ülés: Kárpát-medencei tájak, egységek

Levezető: Csapody Miklós, az MTKI munkatársa

Határon túli zsidó életvilágok reprezentációi/Glässer Norbert néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszéke egyetemi adjunktusa előadása

Magyar zsidó múlt, romániai jelen (1914-től napjainkig)/Gidó Attila történész, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója

Emlékek a szinérváraljai zsidók történetéből/Borsi-Kálmán Béla történész, az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék egyetemi tanára

A kárpátaljai zsidóság és identitása (18671944)/Szalai Miklós történész (Budapest)

13.40 – 14.45   Ebédszünet (büféebéd)

14.45 – 16.30   Negyedik ülés: Koráramlatok: asszimiláció, ortodoxia, cionizmus, Izrael

Levezető: Pap Milán, az MTKI munkatársa

Zsolt Béla és Pap Károly (Budapest), Ligeti Ernő (Kolozsvár): zsidó értelmiségiek szembenézése az asszimiláció kudarcával (19181945)/Zvi Hartman történész, a Tel Aviv-i Egyetem szenior kutatója

Érdekközösségben? (A magyar kormány és a Cionista Világszervezet tárgyalásai a harmincas években)/Novák Attila történész, a Molnár Tamás Kutatóintézet (NKE ÁKK) tudományos főmunkatársa

A magyar ajkú zsidóság szervezeteinek szerepe Palesztinában/Izraelben (19301955)/Olosz Levente történész, az Eszterházy Károly Egyetem (Eger) PhD hallgatója

Húskonzerv-akció 19481957. A magyar orthodoxia izraeli szeretetcsomag-küldeményei/Lózsy Tamás könyvtáros, a Magyar Orthodox Izraelita Levéltár (Budapest) gyűjteményvezetője

16:30-17:00   Vita, a konferencia lezárása.

 

Categories: Események