Századok recenziós pályázat

A Magyar Történelmi Társulat Századok című folyóirata recenziós pályázatot hirdet. Olyan pályaműveket várunk, amelyek a közelmúltban megjelent, új és jelentős tudományos eredményeket tartalmazó történelmi tárgyú szakmunkák (monográfiák, konferencia-, illetve tanulmánykötetek) érdemi, elemző és értékelő bemutatására vállalkoznak.

A kiválasztott kötet lehet:

  • hazai kiadású magyar nyelvű mű
    (az ismertető maximális terjedelme 12 ezer leütés lehet szóközökkel együtt)
  • itthon/külföldön kiadott idegen nyelven írt munka (az ismertető maximális terjedelme 12 ezer leütés lehet  szóközökkel együtt)
  • egy tematikára vonatkozó összehasonlító elemzés, ami minimum három kötetet dolgoz fel, hasonlít össze (ez esetben az ismertető maximális terjedelme 20 ezer leütés lehet szóközökkel együtt).

Tudnivalók:

A választott kötet kiadási éve ne legyen 2016 előtti. Ez alól kivételt képez az összehasonlító elemzésbe válogatott kötetek legrégebbike, ami 2014-es vagy 2015-ös kiadású is lehet.
Az idegen nyelven megjelent művek recenzeálása előnyt jelent.

Az ismertetendő kötet beszerzéséről a pályázó gondoskodik.

Egy pályázó egy pályaművel pályázhat. A benyújtott mű kövesse a szerkesztési útmutatóban foglalt előírásokat, és rendelkezzen a recenzió műfajának sajátosságaival.

Bírálati szempontok:

a mű(vek) kiválasztása; az elemzett mű szakmai-kritikai bemutatása, rámutatva annak kutatási előzményeire, kontextusára, eredményeire; nyelvi szabatosság.

Bíráló bizottság: a Századok szerkesztősége, valamint szerkesztő bizottságának tagjai.

Beadási határidő: 2018. augusztus 31.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2018. október 15.

Díjazás:

Valamennyi „közlésre elfogadott mű” megjelenik a Századok című folyóiratban. A legjobbnak ítélt munkák – a közlésen kívül – pénzjutalomban részesülnek. A verseny összdíjazása 100 000 Ft.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni elektronikusan, névvel és elérhetőséggel ellátva: hegedus.istvan@tk.mta.hu


Categories: Pályázatok