Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak

Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak

Pályázat beadási határidő: 2018. május 22.

Az ösztöndíj továbbtanulási illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely* tudományterületen vagy művészeti ágban

  • fokozatot nem adó (Non-Degree) egyetemi képzésben vagy
  • fokozatot adó (Degree: Master’s) egyetemi képzés első tanévében illetve
  • PhD fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzése céljából, vagy bármilyen más kutatásban való részvétel (Visiting Student Researcher).

A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.

*Kivételt képeznek az orvostudományok, melyek magában foglalják a fogorvosi, ápolónői, állatorvosi képzést is, valamint a pszichológiai tanácsadást. Ezeken a területeken a Fulbright program nem támogatja a fokozatot adó programban való részvételt. Kizárólag elméleti kutatómunkát lehet végezni, és semmilyen közvetlen kapcsolat nem engedélyezett a páciensekkel a kutatómunka során.

Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Visiting Student Researcher-ek (VSR) esetén átlagosan 5 hónap. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2018. július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma, kiváló angol nyelvtudás és magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem pályázhatnak).

PhD fokozattal rendelkező pályázók posztgraduális hallgatói ösztöndíjra nem, csak kutatói, illetve oktatói kategóriákban pályázhatnak. Amennyiben a nyertes pályázó az ösztöndíj megkezdésének időpontja előtt a PhD fokozatot megszerzi, hallgatói ösztöndíjra való jogosultsága megszűnik.

VSR kategóriában erősen ajánlott az amerikai fogadó egyetem meghívólevelének a pályázati anyaghoz való csatolása, vagy a fogadóegyetemmel történt előzetes kapcsolatfelvételt igazoló levelezés benyújtása.

További részletek itt.

Categories: Pályázatok