Kettős könyvbemutató az Egyetemi Könyvtárban

Horváth Csaba

Április 5-én, a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár konferenciatermében kettős könyvbemutatóra került sor. Az esemény elején Pál-Antal Sándor a marosvásárhelyi Állami Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) külső tagja köszöntötte a jelenlevőket.

IMG_1145

Az elsőként bemutatott könyv a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó által megjelentetett Ágyúcső és puskapor. Bodor Ferenc, a csíki 48-as ágyúöntő és lőporgyártó című tanulmánykötet volt. A mű három szerző (Pál-Antal Sándor, Komán János újság- és helytörténetíró, valamint Süli Attila hadtörténész, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Könyvtár munkatársa) a címben szereplő személyre vonatkozó írásait tartalmazza. Bodor Ferenc hozta létre az 1848‒49-es szabadságharc alatt a csíkmadarasi lóporgyárat, továbbá a székelyföldi ágyúgyártás terén is elévülhetetlen érdemei voltak.

Süli Attila Bodorral először a Gábor Áron emlékév (2014) alkalmával találkozott. A kötet kapcsán kiemelte, hogy abban nemcsak Bodor Ferenc életével, hanem az őt körülvevő történeti környezettel is foglalkoznak. Pál-Antal Sándor elmondta, hogy ezzel a könyvvel nem kívánták a sok helyt ma is élő Gábor Áron-mítoszt lerombolni, céljuk pusztán az volt, hogy Bodort „az őt megillető helyre helyezzék”.

IMG_1138

A másodikként bemutatott könyv Csíkszék az 1848‒49-es forradalom és szabadságharc idején című forrásközlemény volt. A kötet alapját képező iratanyagot Pál-Antal még pályakezdő levéltárosként másolta le a marosvásárhelyi Állami Levéltárban. Utóbb kiegészítette ‒ többek között ‒ a Magyar Nemzeti Levéltárból, a Budapest Főváros Levéltárából, valamint a budapesti Hadtörténeti Levéltárból származó levéltári forrásokkal. A könyvbemutatón az is elhangzott, hogy ezen forrásközlemény alapján meg lehet írni Csíkszék 1848‒49-es történetét, valamint az is, hogy Háromszékről is készül egy hasonló kiadvány, amely jelentősen felülírhatja a szék forradalom alatti történetéről alkotott eddigi ismereteinket.

A könyvbemutatón felszólalt Komán János, dr. Csucsuja István a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Történelem és Filozófia Karának emeritus professzora, ifj. Király István, a Mentor Könyvek kiadóvezetője, valamint dr. Pozsony Ferenc a BBTE Bölcsészettudományi Kara Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének professzora, az MTA külső tagja.


 

Categories: Események