Villámkérdések történészeknek: Fodor János

fodor

Fodor János (1989) egyetemi tanársegéd, BBTE Történelem és Filozófia Kar, felelős szerkesztő: Erdélyi Krónika. Kutatási terület: 20. századi biográfia, kisebbségtörténet, politikatörténet.


 • … történelmi korszakok?

20. század, mínusz a háborúk

 • … magyar történelmi személyiségek?

Bernády György, Bibó István és további B-betűvel kezdődő személynevek

 • … nem magyar történelmi személyiségek?

Winston Churchill, Henry Kissinger

 • … történelmi események?

Hidegháború

 • … történelmi városrészek?

Olomouc főtere

 • … történelmi emlékművek?

1956-os emlékmű, Kolozsvár

 • … történelmi szakkönyvek?

A Romsics-összes és természetesen amit én írok

 • … történelmi folyóiratok?

BBC History, Rubicon, Múltunk

 • … történelmi regények?

Ethel Voynich: A Bögöly, Hemingway: Búcsú a fegyverektől, Tamási Áron: Czímeresek

 • … történelmi filmek?

A tanú, A király beszéde, A bukás

 • … történelmi sorozatok?

The Kennedys

 • … múzeumok?

Victoria and Albert, Imperial War Museum

 • … írók, költők?

József Attila, Tompa Andrea, Bánffy Miklós, Kafka és Hemingway

 • … versek?

József Attila: Ülni, állni, ölni, halni

 • … festmények, szobrok?

Szervatiusz Tibor: Dózsa, Bosch triptichonja

 • … művészek?

Michelangelo, Bosch

 • … színházi darabok?

Tóték, Hedda Gabler, István a király (az eredeti)

 • … zeneszerzők?

Hans Zimmer, John Williams


Fontosabb publikációk:

1. Bernády György. Politikai életrajz. Marosvásárhely-Kvár., 2017.

2. Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (szerk.): Bernády, a városépítő. Marosvásárhely, 2015.

3. A román-magyar kapcsolatok a szocialista időszakban: Az 1958-1959-es találkozó körülményei és következményei. Magyar Kisebbség 2010/3-4.

4.  A visszatérés─ Bernády György második marosvásárhelyi polgármestersége (1926-1929). In: Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt (szerk.) Marosvásárhely történetéből. 3. Marosvásárhely, 2012.

5. Bernády György tevékenysége a romániai Országos Magyar Pártban: A párt alakulásától Bernády második polgármesterségéig (1922-1929). Korunk 2013/2.

6. Az 1989−1990-es fordulat eseményei Kolozsváron. In: Nándor Bárdi, Attila Gidó, Csaba Zoltán Novák (szerk.): Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990). Kvár., 2014.

7. Impériumváltás Marosvásárhelyen, 1918-1922. Múltunk 2016/2.

8. Konspiratív karrierépítés? Bernády György szabadkőművessége. In: Egyed Emese-Gálfi Emőke- Weisz Attila (szerk.): CERTAMEN IV. Kvár., 2017.