Villámkérdések történészeknek: Nagy Pál

nagy pál

Nagy Pál (1962) történész, Miskolci Egyetem, Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság. Kutatási terület: a Kárpát-medence cigány csoportjainak története.


 • … történelmi korszakok?

A „hosszú” 17. és 19. század

 • … magyar történelmi személyiségek?

Nekcsei Demeter (Károly Róbert tárnokmestere), Bethlen Gábor, Széchenyi István

 • … nem magyar történelmi személyiségek?

Julius Caesar, II. Roger szicíliai király

 • … történelmi események?

Földrajzi felfedezések, Harmincéves háború (de leginkább a hétköznapok történelme érdekel) 

 • … történelmi városrészek?

Prága óvárosa, Marosvásárhely főtere

 • … történelmi emlékművek?

Kolozsvári testvérek Szent György szobra (eredeti: Prága, másolat: Kolozsvár Farkas utca), Angkor.

 • … történelmi szakkönyvek?

Heckenast Gusztáv: A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában. Bp. 1991.

Fügedi Erik: Az Elefánthyak. A középkori magyar nemes és klánja. Bp. 1992.

 • … történelmi folyóiratok?

Aetas, Világtörténet

 • … történelmi regények?

Thomas Mann: A kiválasztott, Sienkiewicz: Kereszteslovagok

 • … történelmi filmek?

Derszu Uzala, The Liberator (Libertador), Napfivér holdnővér

 • … történelmi sorozatok?

Már nem nézek. Korábban pl. Tudorok, Róma, Forsyte Saga, Michal úr kalandjai.

 • … múzeumok?

A roma kultúra múzeuma (Brno), Ermitázs

 • … írók, költők?

Vörösmarty, Thomas Mann, Panait Istrati

 • … versek?

Vörösmarty: Előszó, József Attila: Eszmélet

 • … festmények, szobrok?

Michelangelo: Pieta, El Greco: A vihar

 • … művészek?

Angela Gheorghiu, Placido Domingo, Aznavour

 • … színházi darabok?

Shakespeare: Macbeth, Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja, Háy János: Gézagyerek

 • … zeneszerzők?

Chopin, Puccini, Grieg


Fontosabb publikációk:

1. „Nem szabad őket lenézni”. A cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. Forrásválogatás. Nyíregyháza, 2015. 367 old.

2. Források a magyarországi cigányság történetéből (1758-1999). Gödöllő, 2011. 484 old.

3. „Ugyanolyanok, mint mindenki más ember.” Válogatás a Szabolcs-Szatmár megyei cigányság történetének forrásaiból (1951-1961). Nyíregyháza – Gödöllő, 2010. 443 old.

4.  „Fáraó népe”. A magyarországi cigányok korai története (14-17. század). Pécs, 2004. 166 old.

5. A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában. Kaposvár, 1998. 499 old.

6. Ki beszél itt cigány történelemről? In:  Cserti Csapó Tibor (szerk.): Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. Pécs. 2015.

7. Csorba József reformkori főorvosi jelentései Somogy vármegye egészségügyi állapotairól. In: Schmid Bernadett (szerk.): Minden dolgok folytatása. Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára. Bp. 2015. 213-230.

8. Le model d’ Érpatak. L’ utilization politique d’ une communauté rom hongroise. In: Foi & Vie. Revue de culture protestante. 2014. juin. 33-46. Traduction de Jean de Saint Blanquat.