Megjelent a “Közelítések” című tanulmánykötet

Romsics Ignác (szerk.): Közelítések. Tanulmányok Erdély 19-20. századi történetéhez. Korunk – Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2018. 264 oldal.

kozelitesek


Részben elvi, részben nagyon is érthető pragmatikus okokból (cenzúra) Erdély 20. századi történetével sem a kolozsvári, sem a bukaresti történészek, sem más városok helytörténészei nem vagy alig foglalkoztak. Munkásságuk súlypontjai a középkor, az Erdélyi Fejedelemség kora és az újkor volt a 19. század közepéig. Magyarországon úgyszintén a kutatás perifériájára szorult Erdély 19–20. századi története. Csatári Dániel ideológiailag meglehetősen elfogult, ám akkor mégis hiánypótló munkája – Forgószélben, 1969 –, amely a román–magyar viszony 1940 és 1944 közötti történetét dolgozta fel, kivételszámba ment. A változás első jelei Magyarországon az 1980-as évek második felében (Köpeczi Béla főszerk.: Erdély története. I–III. Bp., 1986), Romániában az 1989–90-es rendszerváltozás után kezdtek mutatkozni. Az azóta eltelt több mint negyedszázadban mindkét ország kutatóinak kitágult a horizontja, s a régebbi korok mellett az utolsó évtizedek történetéről is számos értékes munka látott napvilágot. A fehér foltok száma azonban még mindig igen jelentős, ezért rendkívül fontos azoknak a fiatal történészeknek a tevékenysége, akik a 19. század végi s különösen a 20. századi Erdély történetére specializálódnak. Ez a kötet 7 ilyen erdélyi történész munkájába enged bepillantást.

Romsics Ignác


Tartalomjegyzék

  • Romsics Ignác: Bevezetés
  • Fazakas László: Közművesítés a dualizmus kori Kolozsváron
  • Olosz Levente: Ortodoxból cionista. Szempontok a dicsőszentmártoni zsidóság 1850 és 1918 közötti történetéhez
  • Fodor János: Bernády György és a Polgári Demokratikus Blokk 1929-1934
  • Főcze János: A Magyar Dolgozók Országos Szövetségének megalakítása és megalkotói
  • Antal Róbert: Jordáky Lajos pályakezdése
  • Kovács Szabolcs: A kolozsvári népbíróság tevékenysége a II. világháború után Erdélyben
  • Both Noémi: A „rendtartó” és „törvényhozó székely falu” értelmezésének kontextusai – különös tekintettel Imreh István munkásságára

Megrendelhető az alábbi linkre kattintva:

Ideakönyvtér