Villámkérdések történészeknek: Gáll Erwin

VILLAMKERDESEK-FOTO

Gáll Erwin PhD (1977), régész, Vasile Pârvan Régészeti Intézet (Bukarest), tudományos munkatárs. Kutatási terület: Kárpát-medence keleti részeinek kutatása (6/7‒11/12. század).


 • … történelmi korszakok?

Talán elmondhatom, hogy viszonylag ismerem a 6/7‒11/12. századokat, de természetesen elsősorban a 10. század a szakterületem.

 • … nem magyar történelmi személyiségek/magyar történelmi személyiségek?

Ha abból a szociálpszichológiai megfigyelésből indulok ki, hogy a fontos személyiségeket a nagyfokú egocentrizmus, sőt egománia jellemzi, a modern idők politikusai esetében pedig mindez amolyan primadonnáskodásba csap át, következtetésképpen lehet, illetve szükséges történelmi személyiséget emberi mivolta alapján pozitív figurának tekinteni? Úgy vélem a válasz triviális: nem. Ha a politikai, katonai, sőt gazdasági teljesítményt nézzük, nagyok sok történelmi személyiség élt egykoron, akit ki lehetne emelni központi figuraként a többi közül. De: minek?

 • … történelmi események?

Engem inkább a természetüknél fogva különféle jellegű történetszociológiai, szociálpszichológiai jelenségek érdekelnek. Ugyanakkor ezek révén magyarázhatunk meg eseményeket is. Ilyen pl. az anyagi kultúra kapcsán megfigyelhető egységesedések és más korszakban megfigyelhető nagyfokú heterogenitás a szokásokban, anyagi kultúrában. Minden jelenséget kontextuálisan kell elemezni, nos, talán ez a legvagányabb egy régész életében. Természetesen mindez abban az esetben, ha levetkőznénk a régi (nem mondom milyen) beidegződéseket. Bizakodó vagyok.

 • … történelmi városrészek?

Na erre nagyon pontos választ tudok adni: Split/Spalato

 • … történelmi emlékművek?

Valamilyen nomád emlékmű lenne az biztos. De mivel semmi nem maradt meg a steppén sem, illetve errefelé nálunk sem, kénytelen vagyok azt mondani: nincsen. De nagyon tetszettek a Derbent megmaradt falai, illetve a várában levő 4. századi keresztény templom.

 • … történelmi szakkönyvek?

Nincsenek kedvenceim, hiszen évente több száz kötet fordul meg az ember kezében. Mostanában olvastam (újra) Peter Brown zseniális összefoglalását az antik világ utolsó századairól és a kereszténységről, illetve éppen most használom Richard Hodges művét a középkori gazdaságról. Majdnem elfelejtettem Thomas Pikkety zseniális művét. Nagyon közel áll a gondolkodásom Heinrich Härkehez.

 • … történelmi folyóiratok?

Fornvännen. Még nem közöltem ott, de jó úton járok a „széteső” Skandináviából

 • … történelmi regények?

Mivel 22-én születtem: Joseph Heller: A huszonkettes csapdája.

 • … történelmi filmek?

Soha nem nézek történelmi filmeket. Egyetlen filmet néztem (egy barátnőm cipelt el moziba vagy 18 éve), 5 perc után észrevettem, hogy a filmben a rómaiak 18. századi francia lovassági kengyeleket használnak (mármint a filmben) (tudniillik: az avar honfoglalással kerül a kengyel Európába, csakhogy ez a 6. század második fele)

De ha az igazi, spagetti western filmek is történelminek minősülnek, akkor igen: Eli Wallach, Clint Eastwood és főleg a megunhatatlan Lee van Cleef… és természetesen kiver a verejték, ha John Wayne-t, a kackiás cowboyt meglátom (kissé a 19. századi Czuczor Gergely sorai jutnak az eszembe a magyar nemességről). Borzalmas!

És természetesen A tanú, ha annak számít!

 • … történelmi sorozatok?

Azokból sincs kedvencem.

 • … múzeumok?

Ermitage (hajaj mennyi engem érdeklő lelet hever ott!)

 • … írók, költők?

Egyértelmű a válasz: aki nemcsak író, hanem zseniális szociálpszichológus, illetve pszichológus is volt: Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij. A kapitalizmust éltetőknek pedig ajánlom Charles Dickenst.

 • … versek?

Egy barátnőm azzal fenyegetett, hogy abban az esetben, ha verset olvasok, soha nem áll szóba velem, szóval inkább a Karamazov testvéreket ajánlom.

 • … festmények, szobrok?

Ami tökéletesen aktuális: La Guernica. De van még egy anonim festőnek a képe a tévelygő világunkról, a tévelygő globális nagyhatalmakról. Geopolitikai szemszögből. Imádom. Nézzétek meg ti is!

 • … művészek?

Ennyire nem vagyok polgár…

 • … színházi darabok?

Hasonló a válasz, habár egy időben, jó rég, sokat jártam színházba…

 • … zeneszerzők?

Ez már túlzás.


Gáll Erwin fontosabb publikációi:

1. Burial Customs and the Question of 10th Century Population in the Transylvania. Acta Archaelogica Carpathica 45, 2010, 271–314.

2. Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10‒11. századi temetői (10th and 11th century burial sites, stray finds and treasures in the Transylvanian Basin, the Partium and the Banat). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 6. Szeged 2013, I‒II. kötet.

3. The Question of the Centres of Power in the light of the Necropolises from the 10th Century in Transylvanian Basin. The case of the Cluj’s necropolises. In: 23. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklungim mittleren Donauraum. Macht des Goldes, Gold der Macht Herrschafts- und Jenseitsrepräsentationen zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2. Weinstadt 2013, 461‒481.

4. The Avar conquest and what followed. Some ideas on the process of ‘avarisation’ of Transylvanian Basin (6th‒7th centuries). Archäologische Beiträge. Gedenkschrift zum hundertsten Geburtstag von Kurt Horedt. Hrsg.: Sorin Cociş. PAT 7. Cluj-Napoca, 2014, 295‒323.

5. Precursorii arheologiei profesioniste din Transilvania. Gábor Téglás. Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 65/3‒4, 2014, 219‒293.

6. An attempt to classify the stirrups dating from the 10th century and the first quarter of the 11th century in the Transylvanian Basin, the Crișana/Partium and the Banat with an outlook to the Carpathian Basin. In: Warriors, weapons, and harness from the 5th–10thcenturies in the Carpathian Basin. Ed.: C. Cosma. Seria: Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I A. Chr. – I P. Chr. Vol. 22. Mega Publishing House, Cluj-Napoca 2015, 353‒404.

7. At the Periphery of the Avar Core Region. 6th–8th Century Burial Sites near Nădlac (The Pecica–Nădlac Motorway Rescue Excavations). PAT 13. Paris ‒ Budapest: Éditions L’Harmattan, 2017.