Szemle: Pallasch – osztrák hadtörténeti folyóirat

Szerző: Horváth Csaba

Megjelent a Pallos (Pallasch) 2018. októberi (65.) száma. A folyóirat az Osztrák Hadtudományért Alapítvány (Österreichischen Gesellschaft für Heereskunde) lapja, mely évente háromszor jelenik meg és melynek első füzete 1997-ben látott nyomdafestéket. A folyóirat honlapja szerint „az alakulat- és eseménytörténettel, történeti fegyver- és egyenruhatannal, falerisztikával, taktikával és hadműveletekkel, továbbá az összes többi hadi segédtudománnyal” foglalkozik.

A lapszám nem rendelkezik egy olyan központi témával, amely köré csoportosulnának a közlemények, a megjelentetett írások témái viszonylag széles palettán mozognak:

Pallasch (2018). 65. számának tartalmából:

Kuegler, Dietmar: Das geteilte Haus. Der amerikanische Bürgerkrieg 1861-1865. [A megosztott ház. Az amerikai polgárháború. 1861‒1865]

Messner, Florian: Mit dem Speer auf Jagd. Die älteste Wurfwaffe der Menschheit. [Vadászat dárdával. Az emberiség legrégebbi hajítófegyvere]

Sikora, Radoslaw: Marcin Kazanowskis Flügelhusarenkompanie. [Marcin Kazanowski szárnyas huszárszázada]

Kohoutek, Carl: Das Tschaikistenbataillon. [A sajkászászlóalj]

Bernhard, Alphons: Die österreichische-ungarische Kavallerie. Ein Nachruf. [Az osztrák‒magyar lovasság. Egy gyászbeszéd]

Prandstätter, Franz: Waffenreiter (I). Säbel und Pike. [Fegyveres lovas (I). Szablya és lándzsa]

Hintermeier, Heino: Das japanische Arisaka-Gewehr in Österreich-Ungarnsdiensten. [A japán Arisaka-puska osztrák‒magyar szolgálatban]

Kontompasis, Georgios: Die Evzonen. [Az evzónok]

Koppensteiner, Bruno: So kann man nicht Krieg führen! (VI) Der Flussübergang über die Piave im Juni 1918. [Így nem lehet hadat viselni! (VI.) A Piave folyón való átkelés 1918. júniusában]

Hoff, Arne: Windbüchse System Girandoni M 1779. [Az 1779-es mintájú Girandoni-szélpuska rendszere]

Galerie: Max. Poosch, Kampfstaffel D3 über der Brentagruppe. [3D-s vadászszázad a Brenta-hegységcsoport felett]

Seehase, Hagen: Felix zu Salm-Salm. Zwei Kontinente, vier Armeen und fünf Kriege. [Két kontinens, négy hadsereg és öt háború]

Schuhart, Helmut: Guernica – Warschau – Rotterdam – Coventry. Die deutschen Luftangriffe und ihre kritische Bewertung. [Guernica ‒ Varsó ‒ Rotterdam ‒ Coventry. A német légitámdások és azok kritikai értékelése]

Uhle-Wettler, Franz: Stalingrad und Kaukasus 1942/43. Tiefpunkt der deutschen Militärgeschichte. [Sztálingrád és a Kaukázus 1942‒43-ban. A német hadtörténet mélypontja]

Burton, Bob: Jagdeinsatz in Van Than Hoa. Marines in Vietnam 1965. [Vadászok bevetése Van Than Hoá-ban. Tengerészgyalogosok Vietnámban 1965-ben]

Edelmaier, Hans: Kameradschaft – der Kitt der Truppe. [Bajtársiasság ‒ A csapatok ragasztóanyaga]

Hummelberger, Walter: Des Johann Jacobi Wallhausen Vita et Opera. [Johann Jacobi Wallhausen életéről és munkásságáról]

Categories: Egyéb