Villámkérdések történészeknek: Bartha Zoltán

Képernyőfelvétel (39)

Bartha Zoltán (1976), levéltáros, Arhivatorul. Kutatási terület: a 18-dik század nemesi társadalma.


 • … történelmi korszakok?

A 17-18-dik századok

 • … magyar történelmi személyiségek?

Wesselényi István, Bethlen Miklós (a kancellár), és miért ne, Mária Terézia

 • … nem magyar történelmi személyiségek?

A „napkirály” XIV. Lajos, I. Erzsébet

 • … történelmi események?

A 100 éves háború, a 30 éves háború

 • … történelmi városrészek?

Kolozsvár óvárosa

 • … történelmi emlékművek?

Minden ami barokk és Erdélyben van

 • … történelmi szakkönyvek?

Nincs kedvencem, ha nem a jelenkorról szól, akkor szívesen olvasom, használom

 • … történelmi folyóiratok?

Ez is sok van, pl. Századok, Történelmi tár, stb.

 • … történelmi regények?

Maurice Druon: „ Az elátkozott királyok” , Rettegi György: „Emlékezetre méltó dolgok” és Passuth László regényei, kivétel nélkül

 • … történelmi filmek?

„Mennyei királyság”, „ A farkasok szövetsége” (egy kicsit fantasztikus, de elmegy)

 • … történelmi sorozatok?

„ A Tudorok”

 • … múzeumok?

Itt nincs kedvencem, de nagyon szeretem a kis, zsebmúzeumokat ahol igen értékes, ritka kincsek vannak (pl. Az Erdélyi Református Egyház múzeuma)

 • … írók, költők?

Természetesen Passuth László, de igen kedvelem a 18-dik századi krónikásokat is (Wesselényi István, Cserei Mihály, Rettegi György). A költők közül Ady Endrét imádom

 • … versek?

Ady Endre: „Héja nász az avaron”, Lédával a bálban”

 • … festmények, szobrok?

Nagyon kedvelem a 18-ik századi portréfestészetet, a szobrok közül úgy szintén a barokk szobrászat a kedvencem

 • … művészek?

Rubens, Caravaggio

 • … színházi darabok?

Itt nincs kedvencem, csak ne legyen valami modern feldolgozás

 • … zeneszerzők?

Nemrég fedeztem fel Esterházy Pált


Fontosabb publikációk

1. Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében, a 18. század folyamán. Bánffy Ágnes esete. In. Non videre, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 2017/22.

2. Cserei Mihály.  Korunk,  2011/5.

3. Cristian Dan Trifan (coord.), Bartha Zoltan, Vasile Lechințan: Sărata, povestea etno-istorică a unui sat Transilvănean. Cluj-Napoca, 2014.