Domus magyarországi ösztöndíj tavaszi pályázat

Megpályázható: 2019. március 18. – 2019. április 26.

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja
támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők közreműködésével.

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való
részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban
megfogalmazott szakmai terv szerint.

Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa
A megpályázható senior ösztöndíj összege heti 50 000 forint, a junior ösztöndíj összege heti 40 000 forint. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 8 hétig terjedhet.

Részletek a pályázati kiírásban

Click to access Domus_magyarorszagi_osztondij_palyazati_felhivas_2019_tavasz_LL.pdf

Categories: Pályázatok