Weress Margit első két visszaemlékezéskötetének bemutatója

Weress Margit első két visszaemlékezéskötetének bemutatója

2019. május 2., 18 óra – Nagyenyed, Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház (Malom utca / str. Morii 24.)

2019. május 3., 18:30 – Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház (Majális utca / str. Republicii 5.)

2019. május 4., 16 óra – Torda, Unitárius Lelkészi Hivatal tanácsterme (str. G. Coșbuc 12.)

Reményik Sándornak A műhelyből című, 1924-ben megjelent kötete egy olyan verset is tartalmaz (Azt mondják… a címe), amelynek címe alatt egy név van ajánlásul: „Weress Margitnak”. A versolvasó ilyen nagy időtávolból általában átsiklik az ilyesfajta dedikációkon, pedig ez esetben mögötte egy gazdag élet, egy érdekes személyiség rejtőzik.

Hogy ki ő – erre derül fény ebből a visszaemlékezésből.

Weress Margit Tordán született, magyar-német szakos tanárnő volt, s az első kisebbségi évek idején Nagyenyeden Áprily Lajosnak tanártársa. Rajta keresztül ismerkedett meg Reményik Sándorral is, s főképp kettőjük verseit előadva vált ismertté az épp csak bontakozó erdélyi magyar irodalmi életben. Ennek több mint félszáz levél őrzi a tanúbizonyságát az Áprily- és Reményik-hagyatékban, s mostantól kezdve immár ebben a visszaemlékezésben is, amelyet Áprily biztatására az 1960-as években vetett papírra.

Visszaemlékezéseinek első kötetében gyermek- es ifjúkorának évei elevenednek meg: az első világháború elötti évtizedek tordai világa, egy tisztes polgári életforma, amely gyermekkorában őt is korülölelte, s az első kolozsvári (majd gráci) egyetemi évek, amelyekre már a háború vetette árnyékát.  A további kötetekben, élete fonalát követve, eljutunk majd Budapestre, Nagyenyedre, Segesvárra, Székelyudvarhelyre, ahol az 1950-es évekig tanított a református tanítónőképzőben és a kollégiumban, s részleteiben tárul fel számunkra az a kor, amelyben először tudatosult bennünk, hogy milyen sorsdöntően fontos kisebbségi életünkben a magyar szó Erdélyben.

Categories: Események