Doktoranduszoknak és kutatóknak hirdet pályázatot az NKE rektora

Doktori képzésben részt vevő hallgatók és PhD, vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók számára hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora. A pályázat a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatását célozza.

A program célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok és PhD, vagy CSc fokozattal már rendelkezők kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, illetve egyéb tudományos tevékenységük ösztönzése. Olyan doktoranduszok és kutatók pályázhatnak, akik bölcsészet- vagy társadalomtudományi mesterképzésben szerzett oklevéllel, vagy azzal egyenértékű egyetemi diplomával rendelkeznek.

A pályázatban az alábbi témák részesülnek kiemelt figyelemben:

a)     19-20. századi magyar és nemzetközi eszme- és művelődéstörténet,

b)     A közép-európai térség országainak, nemzeteinek, kultúráinak összehasonlító története,

c)      Az éghajlat és a természet változásai és az ember alakította táj története a Kárpát-medencében,

d)     Az emberi jogok és a kereszténység összefüggései,

e)     Klasszikus magyar politikai gondolkodás (1790-1920),

f)      Liberalizmus és/vagy demokrácia,

g)     Konzervativizmus, politikai realizmus és kereszténység,

h)     Az európai védelempolitika a 2020-as években,

i)       A német kül- és biztonságpolitika a 2020-as években,

j)      Közép-Európa euró-atlanti kapcsolatai és érdekérvényesítő lehetőségei a változó nemzetközi rendben,

k)     Modern fiskális, monetáris és pénzügyi politikák a XXI. században,

l)       A visegrádi országok gazdasági fejlődése, versenyképessége és integrációja,

m)    Digitalizáció és vállalati versenyképesség a XXI. században,

n)     Kiberdiplomácia és kiberhadviselés, avagy a nemzetek közötti konfliktusok rendezésének lehetőségei a kibertérben,

o)     Az új információs technológiák hatása az emberre, a társadalmi együttélésre és az állam működésére,

p)     Az Európai Unió belpolitikája: szuverenitás és föderáció az Európai Unióban,

q)     Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság magyar elnökségének fél éve: a magyar érdekérvényesítés eszközei a nemzetközi politikai színtéren,

r)      egyéb.

A sikeres pályázóknak a futamidő végére publikációkat, vagy publikálásra alkalmas kéziratot kell készíteniük, emellett részt kell venniük az NKE Eötvös József Kutatóközpontjának tudományos munkájában. A nyertes pályázók január 1-től, egy éven át, havi 200-500 ezer forint hozzájárulásban részesülhetnek. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 29. 23:59. A pályázat ügyében felvilágosítás dr. Szopkó Anett irodavezetőtől kapható: ejkk@uni-nke.hu

A pályázat benyújtási feltételeiről és tartalmáról további részletek IDE kattintva érhető el. A pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokról bővebb tájékoztatás az ALÁBBI elérhetőségen található.

Pályázni az alábbi ŰRLAP kitöltésével lehet.