Hadak útján

Toldi Miklós és a magyar zsoldosok Itáliában a 14. század derekán

Szerző: Ladó Árpád Gellért Toldi Miklós a középkori magyar (had)történelem talán egyik legismertebb alakja. Sokan őt, mint az Arany János költeményében szerény sorból felemelkedő, szinte népmesei alakot ismerik, a valóságban azonban egy nemzetközi karriert is befutó, magyar királyi tisztségviselővel van dolgunk. Neve és életútja szorosan összefonódik a magyar fegyverforgató réteg …

Toldi Miklós és a magyar zsoldosok Itáliában a 14. század derekán Elolvasom

Több mint őr, de tényleg katona? Darabontok a kora újkori erdélyi városokban

Szerző: Izsán Csaba A nagyvárosokban sétálva, sietve az ember általában csak félig-meddig figyel a környezetére, csak fél szemmel nézi, látja a körülötte sétálókat, az épületeket, a kirakatokat, csak háttérzajként halja kipuffugókat, a beszélgetések moraját. Számomra mindig kitűntek a nagyvárosi audiovizuális inger-tömegből a különböző őrző-védő és biztonsági cégek emberei, akik a …

Több mint őr, de tényleg katona? Darabontok a kora újkori erdélyi városokban Elolvasom

„Mi a fegyvert letettük.” Erdély 1918-1919-ben

Szerző: Hatos Pál Különös nyárutó Kolozsváron Ha hihetünk a helyi sajtó társasági rovatának, Kolozsvár közvéleménye nem készült katasztrófára 1918 nyarán. A Kolozsvári Hírlap augusztus derekán összegezte nyaralási szezon tapasztalatait, s arról közölt összeállítást, hogy Erdély fürdői nem eléggé látogatottak és hadikereskedelmen felkapaszkodott kolozsvári polgárok  – szelíd gúnnyal: ’Hadi Milliék’  – …

„Mi a fegyvert letettük.” Erdély 1918-1919-ben Elolvasom

Erdély szerepe a közép-európai hatalmi politikában (1657–1658)

Szerző: B. Szabó János történész, az Erdély tragédiája, 1657–1662 c. könyv szerzője „Özönvíz” a lengyel–litván államszövetségben, 1655 1655 őszén újabb rendkívül fontos esemény zaklatta fel a közép-európai politikusok kedélyeit: János Kázmér lengyel király szégyenszemre kénytelen volt elmenekülni a saját országából. Az 1648-ban kitörő ukrajnai kozákfelkelés ugyanis végül is odáig fajult, …

Erdély szerepe a közép-európai hatalmi politikában (1657–1658) Elolvasom

Generációk háborúi képekben

Összeállította: Kovács Szabolcs A 20. század történetét talán leginkább a két világháború határozza meg. Ezzel (is) van összefüggésben, hogy minden egyes generációt érintett valamilyen formában a katonai szolgálat. Az alábbi gyűjteményben a történelmi Csík megye katonáinak kizárólag a magyar haderőkben eltöltött szolgálatáról közlök képeket. Az első kép a „békebeli” dualizmus …

Generációk háborúi képekben Elolvasom

Magyar rebellisek: székely lófők és közszabadok

Szerző: Romsics Ignác A bizonytalan eredetű, de magyar nyelvű székelyek a honfoglalást követő évtizedekben a történeti Magyarország különböző peremvidékein éltek, és határvédelmi feladatokat láttak el. Mai szállásterületükre – az ún. Székelyföldre – a 12-13. században kerültek részben Biharból, részben Dél-Erdélyből. A minden bizonnyal tudatos telepítést a Magyar Királyság délkeleti határainak …

Magyar rebellisek: székely lófők és közszabadok Elolvasom

Az első erdélyi ágyúk születése 1848-ban

Szerző: Süli Attila A tüzérség az 1848-49-es szabadságharc honvédhadseregének a legsikeresebb fegyverneme volt. Különösen igaz ez a megállapítás az erdélyi hadseregre, amelynek élén az a Józef Bem vezérőrnagy állt 1848 decemberétől, aki a tüzértiszti pályafutását még a napóleoni háborúk idején kezdte, majd 1831-ben az ország függetlenségéért küzdő lengyel hadsereg tüzérségének …

Az első erdélyi ágyúk születése 1848-ban Elolvasom