Könyvjelző

Visszatérés Erdélybe

Szerző: A. Gergely András Elhatároztam, hogy szakember (nem) leszek. Ezúttal. Mert szeretnék bár, de nem fog menni. S ha már a jó Shakespeare lenyúlta az „Országomat egy lóért” költői mondatot, akkor az alábbi kötet esetében csak utókezelésről, kétségbe pottyant megidézésről lehet talán szó, amikor a Birodalmat is adná bárki egy …

Visszatérés Erdélybe Elolvasom

Öntörténeti összkép, avagy nemzetben az államság…?

Szerző: A. Gergely András Éppen negyedszázada, hogy az Editura Enciclopedică kiadásában színes és impozáns kötet jelent meg az Archivele Nationale ale Romanei anyagából Romănia. Evoluţie în Timp şi Spaţiu címen. Az enciklopédia a tér és idő román történeti fejlődés-irányáról haza és/vagy haladás versengését tükrözi az elmaradott polgárosodással szemben, melyet e …

Öntörténeti összkép, avagy nemzetben az államság…? Elolvasom

Két város története, ami kontextust ad

Szerző: Tóth Gödri Iringó A Minta és felzárkózás című 2021-ben megjelent kötetnek már az alcíme – és ezzel együtt a tematikája is – figyelemfelkeltő: Kolozsvár és Marosvásárhely fejlődéstörténetének összehasonlítása Szvacsina Géza és Bernády György polgármestersége idején. Az összehasonlító történelmi szakmunkák rendszerint egyszerre jelentenek kihívást és izgalmakat, mint a kutatónak, kutatóknak, …

Két város története, ami kontextust ad Elolvasom

Úton, útszélen a nagy háborút követően

Szerző: Téglás Hunor Ablonczy Balázs (szerk.): Úton. Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után. Budapest, 2020, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Intézet. Sok statisztika, rengeteg különféle adat és akár emlék utal vissza úgy a trianoni békediktátum közvetlen következményeire, mint az azt követő menekültáradatok problémáira. Mégis, ezek rendszerezése, ezek egyetlen tanulmánykötetben …

Úton, útszélen a nagy háborút követően Elolvasom

Kossuth-lovagok, Mátyás-huszárok avagy a Királyhágón túli ’48-as önkéntes lovasok története

Szerző: Horváth Csaba Süli Attila: A 15. (Mátyás) huszárezred története. Line Design, Budapest, 2019. 288. 2018‒2019-ben emlékeztünk az 1848‒49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének, lefolyásának és leverésének százhetvenedik évfordulójára. Ezen kerek évforduló jó lehetőséget kínált számos jubileumi kiadvány megjelentetésére. Ezen művek sorába tartozik Süli Attila hadtörténész-őrnagy több kötete is, melyek …

Kossuth-lovagok, Mátyás-huszárok avagy a Királyhágón túli ’48-as önkéntes lovasok története Elolvasom

Nagysármásról és 2021 egyik legfontosabb könyvéről

Szerző: Kelemen Ágnes Katalin Egy szeptemberi éjszakán a mezőségi Kissármás és Pusztakamarás közti Sóskút nevű határrész a holokauszt egy – eddig a magyarországi és az erdélyi közvélemény számára szinte teljesen ismeretlen – eseményének helyszíne lett. Kovács Szabolcs „A nagysármási zsidók meggyilkolása (1944. szeptember 16-17.)” című monográfiája remélhetőleg megváltoztatja ezt a …

Nagysármásról és 2021 egyik legfontosabb könyvéről Elolvasom

Amit a temesvári zsidókról tudni érdemes

Szerző: Darvas Boróka Schatteles Tibor: A temesvári zsidóság. Történelmi távlatkép. Múlt és Jövő Könyvkiadó, 2020. Schatteles Tibor a Temesváron élő zsidó kisebbséget mutatja be könyvében, de a városban élő többnemzetiségű (román, német, magyar, zsidó, szerb) társadalom modern szocio-históriai alakulásának vizsgálatát is elvégzi.  Alaposan dokumentálja a zsidók releváns szerepét Temesvár fejlődésében …

Amit a temesvári zsidókról tudni érdemes Elolvasom

Az ideológia éberségéről – cenzúra a váradi színházban

Szerző: Tőtős Áron Az ideológia éberségéről. Fejezetek a nagyváradi magyar kulturális intézmények cenzúrájáról címmel jelent meg dr. Plainer Zsuzsa antropológus, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet munkatársának kötete. A gondolatébresztő munka az 1960 utáni nagyváradi színjátszás és sajtó történetét a cenzúra és a nézői emlékezet felől mutatja be. A kutatómunkát jelentős mértékben …

Az ideológia éberségéről – cenzúra a váradi színházban Elolvasom

A háború, amilyennek az első nemzedék látta

Szerző: Horváth Csaba Szőts Zoltán Oszkár: Az első világháború az 1945 előtti magyar történetírásban. Nézőpontok, műfajok, intézmények. Kronosz Kiadó, Pécs, 2020. A szerző már a Bevezetés elején megjegyzi, hogy az első világégés egy olyan többszörösen összetett jelenség, melynek behatóbb kutatása „nem korlátozható kizárólag a harcterek eseménytörténetére és ennek közvetlen forrásaira” …

A háború, amilyennek az első nemzedék látta Elolvasom

Erdélyből jelentik – Hogyan látta a Károlyi-kormány az erdélyi helyzetet?

Szerző: Tóth Gödri Iringó Általában, amikor az ember a kezébe vesz egy forráskiadványt, tisztában van vele, hogy az adott kötetet lassan fogja elfogyasztani, megemészteni, vélhetően lesznek számára érdektelenebb részei, és kiemelkedően izgalmas oldalai is. Ehhez képest, amikor elém került L. Balogh Béni: Erdélyből jelentik című, 2020-as munkája, meglepve tapasztaltam, hogy …

Erdélyből jelentik – Hogyan látta a Károlyi-kormány az erdélyi helyzetet? Elolvasom

Új szelek a román történetírásban

Szerző: T. Szabó Csaba Immár két évtizede annak, hogy Trencsényi Balázs neves történész, a CEU egyetemi tanára 2000-ben megírta híres tanulmányát „A megújulás esélyei: a román történetírás tíz éve” címmel[1]. A tanulmány a maga korában paradigmatikus volt, mert először összegezte az 1990 utáni román történetírás és történettudomány alakulását és módszertani, …

Új szelek a román történetírásban Elolvasom

Megismerni az ismeretlen Trianont

Szerző: Tóth Gödri Iringó Bevallom, erdélyiként nagyon összetett a Trianon témájához való viszonyom. Hangsúlyozom, nem Trianonhoz, azaz a döntéshez, az eseményhez, a következményekhez, hanem ahhoz, ahogy a szomszédnéni, a postás, a vízszerelő is véleményt formál Trianon kapcsán. Idegesítenek az olyan mondatok, mint a bezzeg, ha Trianon nem lett volna, de …

Megismerni az ismeretlen Trianont Elolvasom

Kémer öröksége

Szerző: Dr. Paládi-Kovács Attila Tőtős Áron: Kémer öröksége. Társadalom, kultúra és gazdaság a szilágysági nagyközségben. Körösvidéki Múzeum kiadó. Nagyvárad, 2020. A több mint 700 éves múltra visszatekintő Kémer az egykori Kraszna vármegye egyik legnagyobb, legjelentősebb, időnként mezővárosi rangú települése. Egykor rendszeres vásározó helye is volt. Az 1848-as jobbágyfelszabadulást megelőző rendi …

Kémer öröksége Elolvasom

Az Erdélyi Fejedelemség tragikus esztendői

Szerző: Bakk Antal-Pál B. Szabó János: Erdély tragédiája 1657–1662. Corvina Kiadó, Budapest, 2019. B. Szabó János legújabb kötete illeszkedik az eddig megjelent, a magyarság történetét alapjaiban meghatározó és sorsfordító témákat feldolgozó, tudományos ismeretterjesztő munkák sorába. Hiszen a Kárpát-medencei, de főként az erdélyi magyarság történetét „érzékenyen” érintő kérdéskört elemző munka a …

Az Erdélyi Fejedelemség tragikus esztendői Elolvasom

Két hívő beszélget…

Szerző: Izsák Anikó Borbála Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960). Lector – Varadinum Alapítvány – Iskola Alapítvány, Marosvásárhely – Nagyvárad – Kolozsvár, 2019. 566 p. Márton Áron („Mureș” fedőnév alatt): „Visszatérve a mi esetünkhöz: az egyház is számításokat végez, és arra a …

Két hívő beszélget… Elolvasom

Wesselényi Kata. Egy erdélyi nagyasszony mindennapjai

Szerző: Burja Izabella Deé Nagy Anikó: Báró hadadi Wesselényi Kata, a hitben élő református nagyasszony. Kriterion, Kolozsvár, 2017. A gróf Rhédey Zsigmondné báró Wesselényi Katáról szóló könyv, a művelődéstörténet egyéb hasonló nőalakjainak portréját gazdagítja. Műfaját tekintve sokkal inkább nevezhető életrajzírásnak, mint forráskiadványnak, hiszen az olvasó a protestáns nagyasszony életét, tevékenységét …

Wesselényi Kata. Egy erdélyi nagyasszony mindennapjai Elolvasom

Székely határőrhuszárok a 48-as forradalom és szabadságharc idején

Szerző: Horváth Csaba Süli Attila: A 11. (székely) huszárezred az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban. Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2019. 247. Süli Attila őrnagy-hadtörténész legújabb kötetének témáját a 11. számú székely határőr-huszárezred 1848‒49-es forradalom és szabadságharc alatti tevékenysége képezi. A kötet előszavát Pál-Antal Sándor történész, a könyv lektora írta. Ebben megállapítja azt, …

Székely határőrhuszárok a 48-as forradalom és szabadságharc idején Elolvasom

A visszaélők és hatalmaskodók

Szerző: Majoros Péter Majtényi György, Szabó Csaba, Mikó Zsuzsanna (szerk.): Kommunista Kiskirályok. Libri, Budapest, 2019, 408. A hatalmi visszaélések melyek a múlt század totalitárius rendszereit gyakran jellemezték ma gyakran az averzió érzetét keltik sokakban, ám ez nem járul hozzá a visszaélések megértéséhez. Ahhoz a megértéshez, mellyel az objektivitásra törekvő személy …

A visszaélők és hatalmaskodók Elolvasom

Néhány gondolat egy igazán nagy kötetről

Szerző: Gáll Erwin  Walter Pohl: The Avars. A Steppe Empire in Central Europe, 567‒822. Cornell University Press, Ithaca – London, 2018. Walter Pohl bécsi professzornak, a jelenkori avarológia egyértelműen legfontosabb kortárs személyiségének kötete nem csak méreteiben, hanem tudományos dimenzionalitásában és a különféle diszciplínák igazán eredeti integrálásában is alapműnek számítható. Legalább …

Néhány gondolat egy igazán nagy kötetről Elolvasom

Hogyan vesztettük el kétszer Erdélyt?

Szerző: Olosz Levente Romsics Ignác: Erdély elvesztése – 1918-1947. Helikon Kiadó, Budapest, 2018. Raffay Ernő történész, korábban politikus, 2018 nyarán a Magyar Időknek adott interjújában azzal borzolta a kedélyeket, hogy területi revízió és határmódosítás anakronisztikusan hangzó jelszavait állította egy lehetséges, új nemzetpolitika célkitűzésébe.[1] A kijelentést részben Romsics Ignác akkor megjelent …

Hogyan vesztettük el kétszer Erdélyt? Elolvasom