Célunk

Erdélyi Krónika: ahol visszaköszön a múlt!

Az Erdélyi Krónika történelmi portál célja, hogy az online, digitális lehetőségeket kihasználva, szakszerű és közérthető cikkekkel népszerűsítse Erdély történelmét.

De miért szükséges az erdélyi történelem széleskörű népszerűsítése, bemutatása?

A kérdésre meglehetősen sok válasz adható, ezek közül a legfontosabbakat az alábbiakban ismertetem:

1.) Erdélyben csupán helyi szinten működik az ismeretterjesztés – ha egyáltalán működik –, és leginkább a helyi napilapok hasábjairól lehet megtudni egy-két helytörténeti érdekességet. Ez viszont kizárólag csak a helyi olvasók számára elérhető.

2.) Alacsony óraszámban és a magyarságtörténet tananyagába sűrítve oktatják Erdély történelmét.

3.) Az idősebb nemzedékek egy olyan diktatúra alatt nőttek fel, amelynek oktatásrendszere az erdélyi magyarság múltját teljesen háttérbe szorította.

4.) Az Erdély-szerte megrendezésre kerülő történelmi előadások nagy része nem fókuszál konkrétan Erdély történelmére – kivéve, ha a fejedelemség kora az előadás fő témája –, hanem ez a legtöbb esetben Magyarország történelmébe ágyazva kerül említésre. Az előadások többsége csupán a nagyobb történelmi folyamatok kontextusába helyezve mutatja be Erdélyt – értelemszerűen, ha olyan a téma –, és kevés az olyan előadás, amely konkrétan a régió történelmének egy-egy részletére összpontosítana.

5.) A történelem, a múlt megismerése nem korlátozódhat egy zárt történészi rétegre. A négy fal között zajló konferenciák, előadások, illetve a szaklapokban publikált tudományos eredményeket a nagyközönség felé is kell közvetíteni.

És miért a digitális ismeretterjesztés?

1.) A társadalom egy jelentős része ma már nagyrészt csak online tartalmakat fogyaszt, ezért Erdély történelmének népszerűsítése szempontjából az internet a legmegfelelőbb közvetítő platform.

2.) A világhálón elszaporodó „alternatív”, áltörténelmet hirdető portálok komoly problémákat okozhatnak, ha nincs olyan szakmai felület, amely hatékonyan tudná ellensúlyozni ezeket. Az ilyen portálok minden tudományosságot nélkülözve terjesztik a hiteltelen, félrevezető történelmi hiedelmeket. Nem szabad hagyni, hogy az ehhez hasonló dilettáns oldalak teljesen kisajátítsák a világhálót, és megtévesztő tartalmakkal mételyezzék a laikusok tömegeit. Ezért mindenképpen vállalni kell az egyszerű és közérthető nyelven közölt, de a szakmaiság igényének megfelelő széles körű – elsősorban digitális – ismeretterjesztés feladatát.

Az Erdélyi Krónika történelmi portál ezen problémák áthidalása és a hiányok betöltése érdekében jött létre.