Fodor János

Fodor János

1989-ben született Marosvásárhelyen. A helyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban érettségizett 2008-ban. Ezt követően a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai tanulmányok és Történelem szakokon tanult. Többször vett részt tudományos diákköri konferenciákon, melyeken kétszer I. díjat nyert. A 2013-ban megrendezett OTDK-n szintén két I. díjat nyert. Tudományos és diákköri tevékenységének elismeréséért 2013-ban Pro Scientia Aranyéremmel jutalmazták. 2013-ban diplomázott a Jelenkor és Nemzetközi kapcsolatok mesterképzésen és ugyanebben az évben felvételit nyert a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem, civilizáció, kultúra Doktori iskolájába. Témavezetője Romsics Ignác akadémikus. Doktori dolgozatát 2016-ban védte meg kitűnő minősítéssel, melynek témája Bernády György politikai életrajza. 2015-től a Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918 – 1925. Helyi és regionális átmenettörténetek összehasonlító szemszögből az Osztrák–Magyar Monarchiától az utódállamokig −OTKA program társkutatója, valamint az Erdélyi Krónika felelős szerkesztője.

Fontosabb publikációi, itt.

Elérhetőség: fodorgianni@yahoo.com