Letölthető cikkek – PDF

András Szabolcs – A kolozsvári minorita templom átadása a görögkatolikus egyháznak

Antal Róbert – Megszállt Karácsony – a román hadsereg bevonulása Kolozsvárra

Bakk Antal Pál – Sóbányászat I. Apafi Mihály fejedelemsége idején (1661-1690)

Bakk Antal Pál – Sószállítás és kereskedelem Erdélyben I. Apafi Mihály uralkodása idején

Bartha Zoltán – A Gyerőffyek és Kolozsvár. Egy 16. századi malomper

Bartha Zoltán – A végrendelet, mint a felekezeti hovatartozást meghatározó elem a 17–18. századi Erdélyben

Bartha Zoltán – Árva Bethlen Kata élete

Bartha Zoltán – Főúri végtisztesség a 18. századi Erdélyben

Bartha Zoltán – Reformátusból katolikus. Bethlen Miklós vallási dilemmái

Bereczky Zsolt – Kire, és hogyan emlékezzenek a vásárhelyiek

Bereczky Zsolt – Széchenyitől Sztálinig – Emlékezetpolitika Marosvásárhelyen

Fazakas László – A kolozsvári gyáripar fejlődését gátló tényezők a dualizmus korában

Fazakas László – Contributions to the History of Public Lighting in Kolozsvár

Fazakas László – Haller Károly Kolozsvár egykori városépítő polgármestere

Fazakas László – Miért fedi homály Kolozsvár dualizmus korszakát

Ferenczi Szilárd – Kolozsvár önkormányzata a dualizmusban

Főcze János – A Magyar Dolgozók Országos Szövetségének (MADOSZ) története

Főcze János – Kommunista diákmozgalmak Kolozsváron a harmincas évek elején

Gál Edina – A kolozsvári kolerajárványok a sajtó tükrében

Gál Edina – Bűnöző gyermekek. Betekintés az Erdélyi Pártfogó Egyesület tevékenységébe

Gál Zsófia – Hirschler József, az építő plébános

Gál Zsófia – Kolozsvári szecessziós iskolák és akik mögöttük álltak

Gáll Erwin – Néhány gondolat egy igazán nagy kötetről

Gáll Erwin – Régészeti mítoszok nyomában – a bukaresti Tei tó mellett előkerült állítólagos honfoglalás kori magyar harcos sírról

Ignác Romsics – Le passé qui ne passe pas. The treaty of Trianon and its repercussions

L. Balogh Béni – Magukat megszédítette az a négy év… A második bécsi döntés fogadtatása és emlékezete Észak-, illetve Dél-Erdélyben

Sárándi Tamás – A második bécsi döntés. Előzmények–következmények

Tőtős Áron – Partium a századok sodrában