Villámkérdések történészeknek: Nagy Botond

Nagy Botond (1976) történész, levéltáros, Román Nemzeti Levéltárak Kovászna Megyei Osztálya. Kutatási terület: 19–20. századi gazdaság- és társadalomtörténet. … történelmi korszakok? Reformkortól a második világháborúig terjedő időszak. … magyar történelmi […]

A Test – Korunk 2018. november

Az élő és érző, hús-vér emberi  lényt helyezi középpontba a Korunk novemberi  lapszáma. A filozófiában „nyelvi fordulat” zajlott le a 20. században, mely egy korábban elhanyagolt, háttérbe szorított kategória, a […]