Forrásközlés a Szapolyai családról

Szerző: Karda-Markaly Aranka Neumann Tibor: A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458-1526). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2012, 592. o. A Szapolyaiak a magyarság történelmének meghatározó szereplői […]

Csíkszereda 460 – Várostörténeti konferencia

Tisztelt Kollégák! 1558 augusztus 5.-én, 460 évvel ezelőtt Csíkszeredának városi címet adományozott Izabella királyné. A Tordán kelt oklevél az első olyan történeti forrás, amely Csíkszeredát mezővárosként említi, ezzel együtt felmenti […]

A kolozsvári népbíróság

Szerző: Olosz Levente A romániai Népbíróság megalakulása és tevékenysége a baloldali erők és a történelmi pártok közötti politikai harc időszakában ment végbe. Így a népbíróságok tevékenységét erősen befolyásolta a Román Kommunista […]