Tibád Antal emlékezete

Szerző: Katona Zoltán A kadicsfalvi származású jogászember sokra vitte az Osztrák-Magyar Monarchia korában: idehaza alügyész, bíró és főispán is volt, Budapestre kerülve pedig országgyűlési képviselő és államtitkár lett belőle. 115 […]

Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának elnyerésére 2017-ben

Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának elnyerésére 2017-ben. Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható. Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki: magyar […]