A Securitate munkamódszerei

Fodor János Denisa Bodeanu- Novák Csaba Zoltán: Az elnémult harang- Egy megfigyelés története, Pálfi Géza élete a Securitate irataiban, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2011. A kommunizmus időszakával foglalkozó történészek számára egyik […]

Kolozsvár a századfordulón

Pölöskei Ferenc E téma megírásakor szomorúan tapasztalhattam a Budapesten fellelhető források hiányait, a kolozsvári közgyűlési jegyzőkönyvek, a városi hivatalok, polgári intézmények iratanyagának hiányos voltát. Ezen túlmenően azonban a könyvészeti irodalom […]