Dualizmus

Két város története, ami kontextust ad

Szerző: Tóth Gödri Iringó A Minta és felzárkózás című 2021-ben megjelent kötetnek már az alcíme – és ezzel együtt a tematikája is – figyelemfelkeltő: Kolozsvár és Marosvásárhely fejlődéstörténetének összehasonlítása Szvacsina Géza és Bernády György polgármestersége idején. Az összehasonlító történelmi szakmunkák rendszerint egyszerre jelentenek kihívást és izgalmakat, mint a kutatónak, kutatóknak, …

Két város története, ami kontextust ad Elolvasom

Bánffyhunyad 1892 – egy véres választás története

Szerző: Balló Hunor A választások a dualizmusban minden közösség életében kiemelkedő alkalmak voltak. Azonban, ezek az események nem mindig voltak békés kimenetelűek, a kiegyezéstől és főként 1875-től kezdve a politikai ellentétek felerősödése a kormányzó Szabadelvű Párt és az ellenzék szimpatizánsai között olykor véres botrányokat eredményezett, amelyek nem kevés esetben emberéletet …

Bánffyhunyad 1892 – egy véres választás története Elolvasom

51 év a város szolgálatában. Kolozsvár polgármesterei a dualizmusban

Szerző: Ferenczi Szilárd Erdély, Bánság és Partium városainak a dualizmus korára érvényes szakszerű várospolitikai vizsgálatával mindmáig adós a történetírás, jóllehet számos esetben a források rendelkezésre állnak, az elvégezhető munkához pedig hozzáférhetőek a magyarországi minták. E dolgozatban Kolozsvár polgármestereinek idővonalát tekintem át 1867 és 1918 között, vázlatosan feltárom a mandátumszerzések várospolitikai …

51 év a város szolgálatában. Kolozsvár polgármesterei a dualizmusban Elolvasom

„E hely bepiszkolása tilos” – Kolozsvár köztisztasági helyzete a 19. században

Szerző: Fazakas László Az 1800-as évek intenzív urbanizációjából fakadó köztisztasági problémák főképp a nyugat-európai városokat érintették, ugyanakkor – még ha nem is oly mértékben – a magyarországi településeket sem kerülték el. Így értelemszerűen Kolozsvárt sem. A következőkben tehát azt fogjuk bemutatni, hogy Kolozsvár milyen higiéniai gondokkal küszködött a ​korszak során, …

„E hely bepiszkolása tilos” – Kolozsvár köztisztasági helyzete a 19. században Elolvasom

„Tömeges gázmérgezés történt városunkban” – A kolozsvári gázháború története

Szerző: Fazakas László A 19. század második felében létesített kolozsvári gázgyár a modern közvilágítást volt hivatott biztosítani. Idővel azonban sorozatos botrányok és problémák forrásává vált. Működése során számos baleset, csalás és visszaélés történt, mely állandó konfliktusokat teremtett közte és a városlakók között. Az alábbiakban ezen konfliktusok történetét fogjuk bemutatni. Magyarországon …

„Tömeges gázmérgezés történt városunkban” – A kolozsvári gázháború története Elolvasom

Az 1893-as kolerajárvány Kolozsváron

Szerző: Fazakas László A 19. század során Kolozsvárt négyszer sújtotta kolerajárvány. Ezek közül az 1893-as volt a legutolsó és egyben a legkevésbé virulens. Mindössze 209-en fertőződtek meg, vagyis az akkori lakosság 0,58 százaléka. Ennek ellenére a járvány mély nyomot hagyott a kolozsvári lakosság körében és a köztisztasági infrastruktúra kiépítését, valamint …

Az 1893-as kolerajárvány Kolozsváron Elolvasom

„Cipeltessünk vele terheket.” A villanyáram bevezetése és hatása a kolozsvári ipar fejlődésére

Szerző: Fazakas László Kolozsváron a villanyáramot csupán a 20. század első évtizedétől lehetett ipari célra használni, holott a helyi ipar és a sajtó már évtizedekkel korábban követelte annak bevezetését. Az ez iránti igények hátterét az olcsó energia, a biztonságos és gazdaságos közvilágítás, valamint a gázgyártól való függés csökkentése képezte. Kolozsváron …

„Cipeltessünk vele terheket.” A villanyáram bevezetése és hatása a kolozsvári ipar fejlődésére Elolvasom

Egy kolozsvári vasárnap története a dualizmus korából

Összeállította: Fazakas László Az alábbi képsorozatban a dualizmus kori Kolozsvár egy vasárnapját fogom rekonstruálni és bemutatni. A képaláírásokat a történelmi tények figyelembe vétele alapján írtam, ám helyenként szükség volt fiktív – ugyanakkor a korabeli valóságnak megfelelő – szövegelemek bevonására. A képeket igyekeztem úgy összeállítani, hogy azokon a város összes társadalmi rétege …

Egy kolozsvári vasárnap története a dualizmus korából Elolvasom

A kolozsvári gyáripar fejlődését gátló tényezők a dualizmus korában

Szerző: Fazakas László A tanulmány elkészítését támogatta az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” című projekt. A kiegyezés első évtizede nem hozott lényegbeli változást Kolozsvár kezdetleges, éppen csak pislákoló gyáripara számára.[1] A fejlődést számos külső és belső tényező akadályozta. De melyek voltak konkrétan ezek a …

A kolozsvári gyáripar fejlődését gátló tényezők a dualizmus korában Elolvasom

A kormányfő sógora, az „öngyilkos miniszter” és a kormánybuktató hősi halott. Meghatározó politikusok a század eleji Marosvásárhelyről

Szerző: Fodor János Marosvásárhely politikai élet szempontjából mindig kiemelkedő helyen szerepelt. Erdély hovatartozásától függetlenül a helyi politikai életet meghatározták az országos folyamatok, ebből kiindulva pedig a 19. század végén, 20. század elején számos országos jelentőségű politikus köthető a városhoz. Ezek közül egyesek a város szülöttei, mások a település díszpolgárai lettek, …

A kormányfő sógora, az „öngyilkos miniszter” és a kormánybuktató hősi halott. Meghatározó politikusok a század eleji Marosvásárhelyről Elolvasom

Kolozsvári szecessziós iskolák és akik mögöttük álltak

Szerző: Gál Zsófia Annak gondolata, hogy a jó nevelés a legjobb nemzeti politika, már az 1825–27. évi magyar országgyűlésen megfogalmazódott. Az új nemzeti művelődési eszmény megfogalmazásában és kialakításában fő szerepet vállaló Széchenyi István, a közoktatás helyzetét felmérve többször szót emelt annak javítása érdekében, s megállapította, hogy az iskolák kínálata és …

Kolozsvári szecessziós iskolák és akik mögöttük álltak Elolvasom

Haller Károly, Kolozsvár városépítő polgármestere

Szerző: Fazakas László Haller Károly mindössze két évig (1884-1886) volt Kolozsvár polgármestere, ám ez idő alatt olyan korszerűsítési folyamatokat indított el, melyek hosszútávon nagyban segítették a város fejlődését és modernizálódását. Haller Károly 1836. október 14-én született Nagyszebenben. Előtanulmányait ebben a városban kezdte, majd a nagybányai minorita gimnáziumban folytatta. Érettségi oklevelet …

Haller Károly, Kolozsvár városépítő polgármestere Elolvasom

Contributions to the History of Public Lighting in Kolozsvár

Author: László Fazakas Public lighting made its first appearances in Hungary at the beginning of the 19th century, originally prompted by public safety reasons. Nevertheless, the reasons for the introduction of public lighting were not only merely practical in nature. Since the second half of the 19th century, urban public …

Contributions to the History of Public Lighting in Kolozsvár Elolvasom

Kolozsvár önkormányzata a dualizmusban

Szerző: Ferenczi Szilárd A dualizmuskori Magyarországon a törvényhatóságoknak két csoportja létezett: a vármegyék és a törvényhatósági jogú városok. Közigazgatási hatáskör és szervezet tekintetében a vármegyék egyöntetűek voltak, a törvényhatósági joggal felruházott városok viszont egymás közt is lényeges eltérést mutattak, ami a szervezetet, a jogkört és a kormányzathoz való viszonyt illette. …

Kolozsvár önkormányzata a dualizmusban Elolvasom

Közművelődés, szabadidő a 19. század végi Kolozsváron

Szerző: Killyéni András A kiegyezéstől az első világháború kitöréséig eltelt időszakban, 1867 és 1914 között alakult ki Kolozsvár modern arculata. Ez idő alatt a város egy vidéki kis településből európai polgári központtá nőtte ki magát, s bátran állíthatjuk, hogy a modernizáció érdekében sokkal több intézkedés született, mint azelőtt évszázadokig, illetve …

Közművelődés, szabadidő a 19. század végi Kolozsváron Elolvasom

A kolozsvári kolerajárványok a sajtó tükrében

Szerző: Gál Edina A sajtó nagyon jól megragadta a kolerajárványok alakulását, a nép reakcióját a járványos időszakban, a közegészségügyi problémákat, a tévhiteket illetve közvetlen felhívásokat is intézett a lakossághoz. Ebben a tekintetben különösen fontos szerep tulajdonítható a sajtónak, amely közvetítette a hatóságok határozatait. A sajtóban párbeszédeket is olvashatunk, amely rávilágít …

A kolozsvári kolerajárványok a sajtó tükrében Elolvasom

Egy aradi kápolna építésének története (1880−1884)

Szerző: Csécs Kinga Emőke Arad város vezetősége 1870-ben döntött a belvárosi Ótemető, a Bodrogi út melletti Alsótemető (ma Cimitirul Pomenirea), a Poltura és Séga[1] külvárosokban létező két kisebb temető és a Mosóczy-telepi neológ temető bezárása mellett, továbbá rendeletbe foglalta két új temető megnyitását. A régi temetők bezárásának okai egyrészt higiéniai …

Egy aradi kápolna építésének története (1880−1884) Elolvasom

A dualizmus kori Magyar Királyi Csendőrség kialakulása

Szerző: Lőrinczi Dénes A csendőrség intézménye a neoabszolutizmus időszakában honosodott meg a Kárpát-medencében, viszont a közhasználatban a 19. század első felétől már a zsandár megnevezés élt a köztudatban. A zsandár, azaz a „gens d’armes” (fegyveres emberek) kifejezést a 13.-14. századi francia katonai rendőrségre mondták. A testület eredetileg elsősorban a király …

A dualizmus kori Magyar Királyi Csendőrség kialakulása Elolvasom

Appl, aki legyőzte “Góliátot”

Szerző: Killyéni András A Kolozsvári Kerékpáros Egylet egyik gondját az 1890-es évek elején a modern sportaréna hiánya jelentette. A Sétatéren létezett egy elhagyott atlétikapálya, melyet nem használt senki, így 1893-ban a kerékpáros egylet kérte a pálya átadását. A várossal egyetértésben 1894-ben megtörtént az átadás, az egyesület pedig nekifogott a pálya …

Appl, aki legyőzte “Góliátot” Elolvasom

Borbély György: atléta, kerékpáros

Szerző: Killyéni András Borbély György (Aranyosrákos, 1860. augusztus – Zalaegerszeg, 1930. február 8.) a kor sportéletének kiemelkedő egyénisége volt. A debreceni kollégiumban érettségizett, itt került kapcsolatba a versenysporttal. Kolozsváron magyar–latin tanári oklevelet szerzett. Tanári munkásságát Tordán kezdte, de nem szakadt el a kolozsvári sportélettől, minden atlétikai és kerékpáros versenyen ott …

Borbély György: atléta, kerékpáros Elolvasom