Bibliográfia a Kasztner-ügy történetéhez

  • Válogatta: Olosz Levente és Kelemen Tímea
  • Szerkesztette: Olosz Levente

  Kasztner Rezső mentési tevékenysége a magyarországi holokauszt egyik legvitatottabb kérdése a mai napig, amelyhez történészek, újságírók, laikusok, Kasztner kollégái és sok túlélő hozzászólt már. Az eseményeket magyarázó önálló kötetek tucatjai láttak napvilágot, a kisebb tanulmányok, illetve újságcikkek pedig megszámlálhatatlanok.

  A témának már Randolph Braham is külön alfejezetet szentelt a magyarországi holokausztról 2010-ben összeállított bibliográfiájában. Az általunk közölt bibliográfia nemcsak Kasztner szerepét tekinti át, hanem magába foglalja a Budapesti Zsidó Segély és Mentőbizottság holokauszt alatti mentési kísérleteit, így például Joel Brand küldetését, valamint a Kasztner-per néven elhíresült rágalmazási pert is. A válogatásba bekerültek a témával csak részben foglalkozó művek is, amelyek elősegíthetik a probléma mélyebb megértését.

  A bibliográfia elsősorban a magyar nyelvterületen megjelent művekre koncentrál, miközben nem mellőzi a téma kapcsán megkerülhetetlen héber és nemzetközi irodalmat sem.

  Önálló kötetek

  A.

  • Akiva Orr: Israel: Politics, Myths and Identity Crisis. London, Pluto Press, 1994.
  • Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben. Budapest, Osiris, 2000.

  B.

  • Bauer, Yehuda: Jews for Sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1933-1945. New Haven, Yale University Press, 1994.
  • Biss, André: A million Jews to save: check to the final solution. New York, Barnes, 1975.
  • Biss, Andreas: Der Stopp der Endlösung: kampf gegen Himmler und Eichmann in Budapest. Stuttgart, Seewald, 1966.
  • Brand, Daniel: Trapped by Evil and Deceit: The Story of Hansi and Joel Brand. Boston, Academic Studies Press, 2020.
  • Brand, Joel-Brand, Hansi: Hásátán véhánefes [A sátán és lélek]. Tel Aviv, Ladori, 1960.
  • Brenner, Lenni: Zionism in the Age of the Dictators. London, Croom Helm, 2004.
  • Bogdanor, Paul: Kasztner’s Crime. New Brunswick, Transaction Publisher, 2016.

  C.

  • Cohen, Asher: Hámáhteret háhálucit be Hunháriá, 1942-1945 [A haluc ellenállás Magyarországon, 1942-1945]. Haifa, University of Haifa, 1984.
  • Cohen, Asher: The Halutz Resistance in Hungary, 1942-1944. New York, Boulder, 1986.

  D.

  • Dán Ofry: Egy évszázad tanúja. A dr. Hermann Dezső-dosszié. Budapest, Aranymetszés Kiadó, 2001.
  • Dinur, Dov: Kastner: Gilujim hádésim al háis upoálo [Kasztner: Új megvilágításban az ember és az ő megvalósításai]. Haifa, 1987
  • Doroudian Milad: Neither Hero, Nor Villain:Rudolf Kastner and the Cluj Ghetto Narratives. Dissertation, University of British Colombia, 2014.

  E.

  • Elon, Amos:Timetable. New York, Doubleday, 1980, 349.
   • Héberül: Sáát efesz [Ütött az óra]. Jeruzsálem, Idanim, 1980, 294.

  F.

  • Fazekas, Leslie: In Dreams Together: The Diary of Leslie Fazekas. (Szerkesztette és a bevezetőt írta: Csősz László). Toronto, The Azrieli Foundation, 2020.
   • A strasshofi transzport egyik túlélőjének naplója
  • Finkelstein Arnold Dávid: Fénysugár a borzalmak éjszakájában. Kortörténet. Tel-Aviv, A. Finkelstein, 1958.
  • Friling, Tuvia: Arrows in the dark: David Ben-Gurion, the Yishuv leadership, and rescue attempts during the Holocaust. Madison, University of Wisconsin Press, 2005. I-II kötet.

  G.

  • Gábor Kádár – László Csősz – Zoltán Vági: The Holocaust in Hungary Evolution of a Genocide. AltaMira Press / US Holocaust Memorial Museum. 2013.
  • Gábor Kádár -Zoltán Vági: Self-Financing Genocide: The Gold Train, the Becher Case and the Wealth of Hungarian Jews. Budapest – New York, Central European University Press, 2004.
  • Golan, Mose: A Kasztner-ügy történelmi torzításainak jelentősége. Budapest, OR-ZSE, Magyar Zsidó Szemle Füzetek 2. 2008.
  • Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest, Századvég Kiadó, 1992.

  H.

  • Haraszti György (szerk.): Az Auschwitz Jegyzőkönyv. Budapest, Múlt és jövő Alapítvány, 2005.
  • Hausner, Gideon: Ítélet Jeruzsálemben. Budapest, Európa Könyvkiadó. 1984.
  • Hecht, Ben: Perfidy. Julian Messner, New York, 1961.
  • Heimar, Kipphardt: Joel Brand: Histoire d’une affaire [Joel Brand: egy ügy története.]  Párizs, L’Arche, 1966, 138.
   • Német nyelvű változat: Die Geschichte eines Geschäftes. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1965.
  • Heller Ágnes: Általános etika. Budapest, Cserépfalvi, 1994.
  • Horowitz, Terry Fred: IMI: A Lifetime in the Days of the Family Mandel. Wahsington, Library of the Holocaust. 2017.

  K.

  • Kádár Gábor – Vági Zoltán: A végső döntés. Berlin, Budapest, Birkenau 1944. Jaffa Kiadó, Budapest, 2013.
  • Karsai László – Molnár Judit: The Kasztner Report: The Report of the Budapest Jewish Rescue Committee, 1942 – 1945. Jerusalem, Yad Vashem, 2013.
  • Karsai László: Holokauszt. Budapest, Pannonica, 2001.
  • Kasztner, Rezső: Der Bericht des jüdischen Rettungskomitees aus Budapest 1942-1945. Bázel, Vaadath Ezra Vehazalah be Budapest, 1946, XIII, 191. [A Budapesti Zsidó Mentőbizottság beszámolója, 1942-1945.]
  • Keren, Moshe: A nagy per, amely még nem ért véget: a Kasztner-ügyről. Haaretz kiadása. 1955(?).
  • Kolb Jenő: »Hit az emberben« Bergen-belseni napló. (Szerkesztették és a bevezetőt írták: Thomas Rahe és Fischer Lajos). Wallstein Verlag, Göttingen, 2021.
  • Kolb Jenő: Glaube an den Menschen. Bergen-Belsen-Tagebuch. Hrsg. v. Thomas Rahe u. Lajos Fischer. Aus dem Ungarischen übers. v. Lajos Fischer. Bergen-Belsen – Berichte und Zeugnisse, Bd. 7. Göttingen, Wallstein 2019.
  • Kornis Ottó: Füst. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2019. – Első kiadás 1946-ban jelent meg
  • Katz, Jakov: A magyar zsidóság kivételessége. In: Varga László (szerk): A zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Budapest, Pannonica, 2006. 33-39
  • Klein, Georg: A tudomány körül. Budapest, Gondolat, 1994,146.
   • A 66-tól 88-ig oldalon található esszé a szerző Kasztner Rezsővel kifejtett munkájáról szól

  L.

  • L. Braham, Randolph: A népirtás politikája: a holocaust Magyarországon. Budapest, Belvárosi Kvk., 1997.
  • Laczó, Ferenc: The Excruciating Dilemmas of Ernő Munkácsi. In: Munkácsi Ernő – Nina Munk – Csősz László: How it happened: documenting the tragedy of Hungarian Jewry. Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2018. xliv-xlvi.
  • Landau, Ernest (szerk.): Der Kastner-Bericht über Eichmanns Mänschenhandel in Ungarn. München, Kindler, 1961, 367. [A Kasztner-jelentés Eichmann emberkereskedéséről Magyarországon.]
  • Lévai Jenő: A fekete SS „fehér báránya”. Budapest, Kossuth kiadó, 1966.
  • Lévai Jenő: Eichmann in Hungary. Budapest, Pannonia Press, 1961.
  • Lévai Jenő: Szürke könyv magyar zsidók megmentéséről. Budapest, Officina, 1946.
  • Lévai Jenő: Zsidósors Magyarországon. Budapest, Magyar Téka, 1948.
  • Liberman, Chaim: The man and his „Perfidy”. Bloch Publishing Company, New York, 1964.
  • Linn, Ruth: Escaping Auschwitz: A Culture of Forgetting. Ithaca – London, Cornell Univerisity Press, 2004.
  • Löb, Ladislaus: Dealing with Satan: Rezsö Kasztner’s Daring Rescue Mission. Jonathan Cape, 2008.
  • Löb, Ladislaus: Megvásárolt életek – Kasztner Rezső vakmerő mentőakciója – Egy túlélő története. Budapest, Athenaeum Kiadó, 2009.
  • Löb, Ladislaus: Rezso Kasztner: The Daring Rescue of Hungarian Jews: A Survivor’s Account. Random House, 2011.
  • Lőwy Dániel: A Kálváriától a tragédiáig. Kolozsvár zsidó lakosságának története. Kolozsvár, Koinónia Kiadó, 2005.

  M.

  • Mi az igazság a Kasztner ügyben? Tel-Aviv, Az Európai Zsidóság Pusztulásának Felderítésére Alakult Társadalmi Bizottság, 1955(?).
   • Angol nyelvű változat: On the Significance of the Kastner Case. Jerusalem, Public Committee Investigating the Genocide of the Jewish People in Europe. 1955.
  • Moór Zoltán: Budapest 1944, a magyar zsidóság sorsa a második világháborúban. 1963. szeptember 13. – megtalálható az Országos Széchenyi Könyvtárban.
  • Mordecháj Ariéli: Komoly Ottó Nátán: 1892-1945: kávim lidmuto [Komoly Ottó 1892-1945: a karaktere vonalai]. Kfár-Glükson, Bét Marton, 1970.
  • Munkácsi Ernő: Hogyan történt? – Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához. Budapest, Renaissance, 1947.

  N.

  • Nagy Sz. Péter: A Kasztner akció 1944. Budapest, Rejtjel Kiadó, 1995. 121. Héber nyelvű változat: Mivcá Kasztner. Tel-Aviv, Yaron Golan, 1997, 80. Némiképp stilizált beszámoló
  • Nedivi, Ayala: Bejn Krausz véKasztner [Krausz és Kasztner között]. Jerusalem, Carmel Kiadó, 2015.
  • Novák Attila – Szilágyi Ernő: Ismeretlen memoár a magyar vészkorszakról. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005.

  P.

  • Palgi, Joel:…és jött a fergeteg.” Tel Aviv, Alexander, 1950.
  • Perlman, Lee: Truth and Lies Onstage and Offstage. An examination of the Critical Debates Surrounding Productions about the Kastner Affair. MA thesis. Tel-Aviv Universisty. 2001.
  • Porat, Dan: Keserű számvetés – A náci kollaborációval vádolt holokauszt-túlélők ellen indított izraeli perek. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2020.
  • Porat, Dina: The Blue and the Yellow Stars of David: The Zionist Leadership in Palestine and the Holocaust, 1939-1945. Cambridge, Harvard University Press. 1990.
  • Porter, Anna: A Kasztner vonat. Budapest, M-Érték Kiadó, 2008.
  • Porter, Anna: Kasztner’s Train: The True Story of an Unknown Hero of the Holocaust. Bloomsbury Publishing, 2007.

  R.

  • Russell, Lord: The Trial of Adolf Eichmann, London, Heinemann, 1962.

  S.

  • Samu, Stern: Emlékirataim. Versenyfutás az idővel! Budapest, Bábel kiadó, 2004.
  • Schiller József: A strasshofi mentőakció története és előzményei. Cserépfalvi Könyvkiadó, 1996.
  • Schmidt Márai: Kollaboráció vagy kooperáció? Budapest, Minerva, 1990.
  • Schön Dezső: A jeruzsálemi per. Tel-Aviv, Új Kelet Kiadóhivatal, 1962.
  • Segev, Tom: The Seventh Million. New York, Hill and Wang, 1993. [A hetedik millió: az izraeliek és a holokauszt.]
   • Héber eredeti: Hámiljon hásvii – hájiszráélim vehásoá. Jeruzsálem, Keter, 1991.
  • Serebro, Harold- Jacques Sellschop: Beyond redemption? The nazi colonel who saved jews. Westmoreland and Trent Publishers, 2007.
  • Stangneth, Bettina: Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer. Knopf Doubleday Publishing Group, 2014.
  • Szita Szabolcs: Aki egy embert megment a világot menti meg. Corvina, Budapest, 2005.

  T.

  • Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után. Kolozsvár, Koinónia, 2007.
  • Tibori Szabó Zoltán: Élet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és mentése a magyar-román határon 19401944 között. Kolozsvár, Minerva Művelődési Egyesület, 2001.

  V.

  • Vrba, Rudolf– Alan Bestic: I Cannot Forgive. Grove Press, 1964.

  W.

  • Weissberg, Alex:Advocate for the dead: the story of Joel Brand. London, Deutsch, 1958.
   • Német nyelvű változat: Die Geschichte von Joel Brand. Köln-Berlin, Kiepenneuer & Witsch, 1956, 320 + 15.
   • Héber nyelvű változat: Biselihut nidonim lámávet. Alex Weissberg (szerk.), Tel-Aviv, Ayanot, 1957, 240.
   • Francia nyelvű változat: L’histoire de Joel Brand. Párizs, Éditions du Seuil, 1957, 251.
   • Angol (amerikai) nyelvű változat: Desperate Mission. New York, Criterion Books, 1958, 310.
   • Angol (Nagy-Britannia) változat: Advocate for the Dead. The Story of Joel Brand. London, Andre Deutsch, 1958, 255.
   • Svéd nyelvű változat: Historien om Joel Brand. Stockholm, Natur och Kultur, 1958, 244.
  • Weitz, Yechiam:: The Man who was murdered twice: the life trial and death of Israel Kasztner. Jerusalem, Yad Vashem, 2011.
   • Héber nyelv változat: Há Is she nirtság páámájim. Jeruselájm, Ktár, 1995.

  Z.

  • Zsolt Béla: Fehér könyv. Budapest, Globus nyomda, 1945.
  • Zsolt, Béla: Nine Suitcases. Pimlico, 2005.

  Tanulmányok, cikkek

  A.

  • Abraham, David: Where Hannah Arendt Went Wrong. Law and History Review 2000/3. 607-612.
  • Adler Tamás: Józsefvárosi zsidó ellenállás. Kommentár 2019/1. 27-39.
  • A Kasztner-vonat ellentmondásos históriája. Délmagyar.hu 2006. június 28. Délmagyar.hu: https://www.delmagyar.hu/szeged-es-kornyeke/a-kasztner-vonat-ellentmondasos-historiaja-356242/ (Utolsó letöltés: 2020. március 10.)
  • A második Kasztner-per. Magyar szó 1995 január 6., 52 évf., 3 sz., 4.
  • Az igazság két oldala: A Kasztner-ügy. Neokohn 2019. május 29. https://neokohn.hu/2019/05/29/az-igazsag-ket-oldala-a-kasztner-ugy-2/ Utolsó letöltés: 2020. november 24.
  • Amerikában nagy vihart kavart a Kasztner-film. Válasz.hu 2009. október 8. http://valasz.hu/itthon/amerikaban-nagy-vihart-kavart-a-kasztner-film-25158 (Utolsó letöltés: 2020. március 10.)
  • Aronson, Shlomo: Israel Kasztner: Rescuer in Nazi-Occupied Europe, Prosecutor at Nuremberg, and Accused at Home. In: Smuel Almog (ed): The Holocaust: The Unique and Universal. Jerusalem, Avraham Harman Institute of Contemporary Jewry, The Hebrew University. 2001. 1-47.
  • Aronson, Shlomo:Israel Kasztner, the OSS, and the “Spearhead Theory” at Nuremberg. In: Dániel Gutwein-Menachem Mautner (szerk.) Justice and History. Jeruzsálem, Zalman Shazar Center for Israel History, 1998, 291-310..
   •  Héber változat: Jiszráél Kasztner, OSS, veteoriját „ros-háhéc” beNürnberg (Jiszráél Kasztner, az OSS és a „lándzsafejelmélet” Nürnbergben), in Mispát vehisztorjá, 305- 338.

  B.

  • Balog Iván: Magyar történelem zsidó szemmel. Aetas 1990, 5 évf., 1-2 sz., 173-174.
  • Barabás Tamás: Károhat-premier júniusban. Népszava 1990 május 20, 127 évf., 116 sz., 12 sz.
  • Bauer, Yehuda: “Like Sheep To The Slaughter”? (Interview). Az interjút Amos Goldberg készítette. Yad Vashem 1998. január 18.
  • Bauer, Yehuda: Forms of Jewish resistance during the Holocaust. In: Yehuda Bauer: The Jewish Emergence from Powerlessness. University of Toronto Press, 1979. 26-40.
  • Bauer, Yehuda: Selihuto sel Joél Brand. Yalkut Moreshet [Joel Brand küldetése]. Tel-Aviv, (1978. november) /26, 23-61.
  • Bauer, Yehuda: The Mission of Joel Brand. In: uő: The Holocaust in Historical Perspective. Seattle, University of Washington Press, 1978, 94-171.. [Joel Brand küldetése.]
  • Braham, Randolph: Erdély zsidósága: opportunista történelmi beszámolók. Korunk 1997/10. 131-138.
  • Braham, Randolph: Mentőakciók Magyarországon. Mítoszok és valóság. Századok 2004/6. 1393-1415.
  • Braham, Randolph: The Kasztner Case: the Historical Context. In: Randolph L. Braham (e.): The Holocaust: Essays and Documents. New York, Columbia Univesrity Press, 2009.
  • Berger, Joseph: Egon Mayer, 59, Sociologist Who Dealt With Jewish Issues. The New York Times 2004. január 31. (https://www.nytimes.com/2004/01/31/nyregion/egon-mayer-59-sociologist-who-dealt-with-jewish-issues.html Utolsó letöltés: 2020. november 18.)
  • Bilsky, Leora: Történetmondók versenye és az Eichmann-per. Múlt és Jövő 1998/4. 55-69
  • Bódog Gyula: A magyarországi zsidóság önmentési mozgalma a holocaust. Valóság 1995/6. 63-72.
  • Bogdanor, Paul: An Antisemitic Hoax: Lenni Brenner on Zionist ‘Collaboration’ With the Nazis. fathom 2016. június 9. (https://fathomjournal.org/an-antisemitic-hoax-lenni-brenner-on-zionist-collaboration-with-the-nazis/ Utolsó letöltés: 2021. március 26.)
  • Bogdanor, Paul: Misleading criticisms of Kasztner’s Crime: a reply to Paul Sanders. Jewish News 2017. január 8. (https://blogs.timesofisrael.com/misleading-criticisms-of-kasztners-crime-a-reply-to-paul-sanders/ Utolsó letöltés: 2020. március 26.)
  • Bogdanor, Paul: Silencing Auschwitz survivors: the ongoing Kasztner scandal. Jewish News 2018. február 20. (https://blogs.timesofisrael.com/grand-inquisition-or-historiography-paul-bogdanors-take-on-kasztner/ Utolsó letöltés: 2020. március 26.)
  • Bőhm Ágnes: A holokauszt tabutémái. Élet és Irodalom 2001. május 18. 1.
  • Bőhm Ágnes: A Kasztner vonat utasa, Népszabadság 2000 december 27., 58 évf., 301 sz., 8.
  • Böhm Ágnes: A Kasztner-vonat utasa. (Az izraeli jobboldal koncepciós pert kreált. A 93 éves Devecseri László századvégi vallomása.) Népszabadság Budapest, 2000. december 27.
  • Bőhm Ágnes: A knesszet megemlékezett a magyar holocaustról. Népszabadság 1994 június 22., 52 évf., 144 sz., 2.
  • Bőhm Ágnes: A leporolt Kasztner dosszié. Népszabadság 1994 február 14., 52 évf., 37 sz., 8.
  • Bőhm Ágnes: A lezáratlan Kasztner-ügy. Film a sorstársait mentő Kasztner Rezsőről, Népszabadság. 2009 március 28., 5.
  • Bőhm Ágnes: A lezáratlan Kasztner-ügy. Mazsihisz 2009. március 28. (https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/hirek-lapszemle/a-lezaratlan-kasztner-ugy letöltés: 2020. március 10.)
  • Bőhm Ágnes: A magyar Wallenberg. Népszabadság 1998 október 15., 38.
  • Bőhm Ágnes: Becher végre a lényegről beszélt. (interjú Kasztner Rezső lányával). Népszabadság 1994 december 27., 52 évf., 303 sz., 3.
  • Bőhm Ágnes: Izrael díjat kapott a Kasztner-opera. Népszabadság 1994 február 25., 52 évf., 95 sz., 8.
  • Bőhm Ágnes: Kasztnerről – Budapesten. Új Kelet online 2017. július 6. (https://ujkelet.live/2017/07/06/kasztnerrol-budapesten/ Utolsó letöltés: 2020. november 18.)
  • Bőhm Ágnes: Noé bárkája. Népszabadság 2008 szeptember 27., 66 évf., 227 sz., 9.
  • Breitman, Richard- Shlomo Aronson: The End of the “Final Solution”?: Nazi Plans to Ransom Jews in 1944. Central European History 1992 /2. 177-203.
  • Breitman, Richard: Himmler and Bergen-Belsen. The Journal of Holocaust Education 1996/2-3. 72-84.

  C.

  • Cesarani, David: The Perdition Affair. Jewish Quarterly 1987/1. 6-9.
  • Chrudinák Alajos: Izraeli apartheid és hazai védelmezői. Magyar Fórum 2001 szeptember 6., 13 évf., 36 sz., 9.
  • Cohen, Asher: He-Halutz Underground in Hungary: March-August 1944. Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance XIV Jerusalem 1981. 247-268.
  • Cohen, Boaz: The difficulties of creating a Holocaust archive: Yad Vashem and Israel Kastner 1947-1948. Jewish Culture and History 2014/3. 173-187.
  • Csepeli György: Magyar dráma két kötetben, Kritika 2016, 5-6 sz.

  D.

  • Deák Attila: Több mint krimi, Esti Hírlap 1996 február 7, 41 évf., 32 sz., 6.
  • Domonkos István: Bár így lett volna, Magyar Hírlap 2000 szeptember 25., 33 évf., 225 sz., 6.
  • Dr. Gáti György: Szenes Anikó (Hanna) hős volt. Magyar Hírlap 1995 február 14., 28 évf., 38 sz., 8.

  E.

  • E. Lipstadt, Deborah: America and the Holocaust. Modern Judaism 1990/3. 283-296.
  • Eli Askhenazi: Lárisoná mákom hámodiná: Israel Kásztner honcá bgán beHáifá [Először az ország életében: Israel Kásztnerről megemlékeztek egy parkkal Haifán]. News Walla, 2015. április 30. https://news.walla.co.il/item/2850451 (Utolsó letöltés: 2020. november 19.)
  • Erdélyi S. Gábor: Életveszélyben. 168 óra 2008 október 22., 20 évf., 43 sz., 38.

  F.

  • Falba zárt sorsok, levéltári kiállítás a Kasztner-vonatról. Szombat 2019. június 21.  https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/falba-zart-sorsok-leveltari-kiallitas-a-kasztner-vonatrol?fbclid=IwAR1ynZK7yIATV8qAm72O7t0RqEG3kf0mOrEBmnp457M5r9HqzRMx5UZQEUM Utolsó letöltés: 2020. november 24.)
  • Feldmájer Péter: Mentegessük-e a zsidó tanács tagjait? Remény 2006/1. (https://remeny.org/remeny/2006-tavasz-5766-adar-niszan-ijjar/dr-feldmajer-peter-mentegessuk-e-a-zsido-tanacs-tagjait/ Utolsó letöltés: 2021. március 22.)
  • Fischer István: Kalapáccsal? Élet és Irodalom2008/36.
  • Fischer István: Kasztner Rezső és a holokauszt. 168 óra. 2000 november 2., 12 évf., 44 sz., 24-25.
  • Fischer István: Kasztner Rezső és emlékbizottsága. 168 óra 2000 november 9., 45 évf., 45 sz., 29.
  • Fischer István: Legendák és történelem. Élet és Irodalom 2004/28.
  • Fischer István: Meddig még? Népszabadság, 2007 január 6., 65 évf., 5 sz., 12.
  • Fischer István: Nincs bocsánat, 168 óra 2000 december 21., 12 évf., 51-52 sz., 76-77.
  • Fischer István: Változatok pár ezer zsidóra. Élet és Irodalom 2004/18.
  • Fischer Jenő: A másik Izrael tette, Magyar Szó 1995 november 12., 52 évf., 265 sz., 3.
  • Frey Dóra: Az Auschwitz-jegyzőkönyv. Egy még mindig kevéssé ismert történeti dokumentum. Eszmélet 2011/92. 123-136.
  • Frojimovics Kinga- Éva Kovács: Jews in a ‘Judenrein’ City: Hungarian Jewish Slave Laborers in Vienna (1944-1945).The Hungarian Historical Review 2015/3. 705-736.
  • Fürstné Komoly Lea: Komoly Ottó (nátán Zeév) életutja. In: Galili G. Ervin (szerk.): Tanúk vagyunk. Tel-Aviv, a Szerző kiadása. 1975.

  G.

  • Gábor Kádár – Christine Schmidt van der Zanden – Zoltán Vági: Defying Genocide: Jewish Resistance and Self-Rescue in Hungary. In: Patrich Henry (szerk): Jewish Resistance Against the Nazis. University of America Press. 2014. 519-546.
  • Gábor Kádár – Vági Zoltán: A budapesti állandó holokausztkiállítás szinopszisa. Múlt és Jövő 2004/1-2. 26-30.
  • Gábor Kádár Zoltán Vági: Compulsion of Bad Choices – Questions, Dilemmas, Decisions: The Activity of the Hungarian Central Jewish Council in 1944. In: András Kovács – Michael Miller (szerk.): Jewish Studies at the Central European University V. Budapest, Central European University Press, 2009. 71-89.
  • Gábor Kádár -Zoltán Vági: Kasztner’s Train. East European. Jewish Affairs 2009/2. 310-314.
  • Gadó János: Kasztner Rezső (emlékének) meggyilkolása. Szombat 2009. augusztus 10.
  • Gazsi József: Palesztinai magyar zsidó ejtőernyősök a fasizmus elleni harcban. Múlt és jövő1991 2 évf., 2 sz., 78-81.
  • Geva, Sharon: Wife, Lover, Woman: The Image of Hansi Brand in Israeli Public Discourse. Nashim: A Journal of Jewish Women’s Studies & Gender 2014/27. 97-119.
  • Grossman, Ron: For Jews’ Lives, Gold Was Given – and Lost. A $2 Million Ransom Saved 1,684 From Death Camps. The U.S. is Investigating What Happened to the Bulk of the Money. Chicago Tribune 2000. június 12.

  H.

  • Hans Globke: Zsidó gyerekek menekülnek a Kasztner-vonaton, Élet és tudomány 2010 december 17., 65 évf., 51 sz.
  • Haraszti György: A kivételezettek vonata, História 2005, 3 sz.
  • Haraszti György: A kivételezettek vonata. Ismét a Kasztner-akcióról. História 2005/3. 38-39.
  • Haraszti György: Az „Auschwitzi jegyzőkönyv(ek)” habilitációs előadás tézisek. Or-Zse.hu 2014. (https://www.or-zse.hu/phd/haraszti_habil_tezis.pdf Utolsó letöltés: 2020. július 16.)
  • Haraszti György: Hős vagy áruló? História 2004/2-3. sz. 20-21.
  • Hasian, Marouf: Collective amnesias: The Rudolph Kastner trial and holocaust consciousness in Israel, 1948-1955. Southern Journal of Communication 2004/2, 136-156.
  • Hegyi Ágnes: Információáramlás az információkorlátozás idején a holokauszt erdélyi dokumentumai alapján. In. Ran.dolph L. Braham (szerk): Tanulmányok a holokausztról. II. Budapest, Balassi Kiadó, 2002. 155-202.
  • Heimer György: Hős vagy áruló? (Kasztner Rezső lezáratlan tragédiája). Népszava. 2009 március 3., 146 évf., 52 sz., 4-5.
  • Heimer György: Hős vagy áruló? (Kasztner Rezső lezáratlan tragédiája). Népszava 2019. március 02. Népszava https://nepszava.hu/3027402_hos-vagy-arulo-kasztner-rezso-lezaratlan-tragediaja (Utolsó letöltés: 2019. október 31.)
  • Heltai András: A mentőbizottság megölt vezetője. 168 óra 2005 december 8., 17 évf., 49 sz.
  • Hering József: Mint Marrákes Jeruzsálemtől, Interjú Azran rabbival, az Izraeli parlament elnökhelyettesével. Pesti Hírlap 1993 július 31., 2 évf., 177 sz., 10.
  • Heller Ágnes: Ilyen rettenetes helyzetben nincs jó döntés. Népszabadság 2013. november 6. http://nol.hu/kultura/20131106-banalisan_moralis-1424203 (Utolsó letöltés: 2019. október 31.).
  • Hiller Kuttler: At an Israeli moshav, filling in the blanks on a WWII rescue effort. Jewish Teleghraphic Agency 2016. március 20. https://www.jta.org/2016/03/20/lifestyle/at-an-israeli-moshav-filling-in-the-blanks-on-a-wwii-rescue-effort Utolsó letöltés: 2021. április 13.
  • Hoffman György: Valóban elítélendő-e Dr. Kasztner? 168 óra 2000 november 16., 12 évf., 46 sz., 59.

  I.

  • Ishoni-Barri, Shoshana: The question of Kastner’s testimonies on behalf of Nazi war criminals. Journal of Israeli History 1997/2-3. 139-165.

  K.

  • Kácsor Zsolt: Merav Michaeli: Minél több nő álljon elő az igazsággal. Mazsihisz 2017. október 21. (https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/merav-michaeli-minel-tobb-no-alljon-elo-az-igazsaggal Utolsó letöltés: 2020. november 23.)
  • Kádár Gábor-Vági Zoltán: A magyar holokauszt sajátos vonásai, A „vért áruért akció”. História 2000. 3 sz., 27.
  • Kádár Márta: Áruért vért Élet és tudomány 2008 november 14., 63 évf., 46 sz.
  • Karsai László – Molnár Judit: Kasztner Rezső – hős vagy áruló? Élet és Irodalom 2004/20.
  • Karsai László – Molnár Judit: Kasztner Rezsőről. Élet és Irodalom 2008/39.
  • Karsai László: Válasz. Beszélő 1999 november, 4 évf., 11 sz., 117-120.
  • Karsai László: Lőni vagy túlélni, Az ellenállás definíciói. Beszélő 1999 július-augusztus, 4 évf., 7-8 sz., 104.
  • Karsai László: Lőni vagy túlélni, Ítéletek, előítéletek. Beszélő 1999 július-augusztus, 4 évf., 7-8 sz., 107-109.
  • Karsai László: Lőni vagy túlélni? Beszélő 1999/7-8. sz. 104-115.
  • Karsai László: Zsidósors Budapesten 1944-ben. Kritika 1990/11. 23-24.
  • Karsai László-Molnár Edit: Kasztner Rezsőrő. Élet és irodalom 2008 szeptember 26., 15-15.
  • Karsai, László: Could the Jews of Hungary have survived the Holocaust? New Answers to an Old Question. In: András Kovács – Michael L. Miller: Jewish studies Yearbook IV. 2004-2005. 2005. 63-79.
  • Kari Bürgi-Meyer: Emlékezés a Szondi családra (A Kasztner ügy). Thalassa1996, 7 évf., 2 sz., 107-110.
  • Kasztner Archives to be Presented to Yad Vashem. Yad Vashem Press Releasses, 2007. július 19. Yad Vashem Press Releasses https://www.yadvashem.org/press-release/19-july-2007-08-48.html (Utolsó letöltés: 2020. november 19.)
  • Kasztner dosszié, Ki adta el a lelkét az ördögnek? (Zsidómentő akció a német megszállás idején 4 rész), Köztársaság 1993 április 30., 2 évf., 17 sz., 60-64.
  • Kasztner dosszié, Ki fért fel Noé bárkájára? (Zsidómentő akció a német megszállás idején 3 rész), Köztársaság, 1993 április 23., 2 évf., 16 sz., 60-64.
  • Kasztner dosszié, Pénzt vagy életet (Zsidómentő akció a német megszállás idején 2 rész), Köztársaság, 1993 április 16., 2 évf., 15 sz., 61-65.
  • Kasztner dosszié, Versenyfutás az idővel (Zsidómentő akció a német megszállás idején 1 rész), Köztársaság, 1993 április 9., 2 évf., 14 sz. 60-64.
  • Kasztner tíz megmentett családja. Szombat 2020. június 30. https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/kasztner-tiz-megmentett-csaladja?fbclid=IwAR1bGSfLYLyhirSzydkl1CnB8dP6AIVqcHP0GoBNTG7EWeVFZQD5T_hWSnQ (Utolsó letöltés: 2020. november 24.)
  • Kraus, Naftali: Kasztner Rezső, a magyar holocaust tragikus hőse, aki 1684 életet megment. Magyar Hírlap 1994 szeptember 7., 27 évf., 209 sz., 8.
  • Keren-Kratz, Menachem: Hast Thou Escaped and Also Taken Possession? The Responses of the Satmar Rebbe – Rabbi Yoel Teitelbaum – and his Followers to Criticism of his Conduct During and After the Holocaust Dapim: Studies on the Holocaust 2014/2. 97-120.
  • Koch, Ed:Kasztner” Makes an Impact Once Again. The Atlantic 2009 október 26. (https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2009/10/-kasztner-makes-an-impact-once-again/29078/ letöltés: 2020. március 10.)
  • Kopel, Chesky: Rudolph Kastner and How History Becomes Midrash. The Lehrhaus 2019. december 29. (https://thelehrhaus.com/commentary/rudolph-kastner-and-how-history-becomes-midrash/ Utolsó letöltés: 2020. november 23.)
  • Kósa Tamás: A zsidómentesség nem volt tananyag. Magyar Hírlap 2005 szeptember 3., 38 évf., 206 sz., 25-26.
  • Kovács Dénes: A nagy embervásár. Figyelő 2006 január 12., 50 évf., 2 sz., 30.
  • Kovács Tamás: A Zsidó Tanácsok Magyarországon 1944-ben. Rubicon 2013/4. 74 -49.
  • Kőbányai János: Auschwitz evangéliuma. In: Haraszti György: Az Auschwitz Jegyzőkönyv. Budapest, Múlt és jövő Kiadó, 2005. 105-117.
  • Krassó Sándor: Négyezer pécsi száztíz napja. Pécsi Szemle 2004/1-4. 116-134.
  • Krausz Street Named After Savior of 40,000. Jews. The Jewish Link 2015. augusztus 27. The Jewish Link: https://thejewishlink.com/krausz-street-named-after-savior-of-40000-jews/ (Utolsó letöltés: 2020. november 24.)
  • Krausz Tamás: A történelem, mint a politika üzlete. Magyar Hírlap 2004 március 6., 37 évf., 56 sz., 28.

  L.

  • Laczó Ferenc: Munkácsi Ernő feloldhatatlan dilemmái. A holokauszt magyar történetírásának kezdetei. Élet és Irodalom 2019/3.
  • Laczó Ferenc: Tanúságtételek a példátlanról Magyar zsidók beszámolói a holokauszt alapvető jellemzőiről 1945-1946-ból. Századvég 2014/74. 57-84.
  • Laczó, Ferenc: The foundational dilemmas of Jenő Lévai: on the birth of Hungarian Holocaust historiography in the 1940s. Holocaust Studies 2015/1-2. 93-119.
  • Lahav, Yehuda: Eichmann, Becher, Kasztner. Beszélő 2001 május, 6 évf., 5 sz., 110-114.
  • Lahav, Yehuda: Kasztner és a Sátán. 168 óra, 2000 november 30., 12 évf., 48 sz., 51.
  • Lahav, Yehuda: Kedvező ítélet? Népszabadság 2006 december 12., 64 évf., 290 sz., 13.
  • Lahav, Yehuva: A második Kasztner-per. Népszabadság 1994 november 16., 52 évf., 269 sz., 9.
  • Laor, Dan: How Are We Expected to Remember the Holocaust? Szenes versus Kasztner. In: Dan Laor (ed): On Memory An Interdisciplinary Approach. Bern, New York, Peter Lang. 2007. 195-213.
  • Lappin-Eppel, Eleonore: Deportations of Hungarian Jews to Austria (1944/45). In: András Kovacs – Michael Miller (ed.): Jewish Studies at the CEU VII 2011. 63-82.
  • Laqueur, Walter:The Kasztner Case: Aftermath of the Catastrophe. In: Michael R. Marrus (ed.): The Nazi Holocaust: Historical Articles on the Destruction of European Jews. Westport, Meckler Publishing,1989. 127-55.
   •  Eredetileg 1955-ben jelent meg a Commentary decemberi számában.
  • Laurent, Stern: A svájci orvos. Mozgó világ 2015 41 évf., 9 sz., 11-25.
  • Lenyó László: Egy évszázad tanúja. Vasárnapi hírek 2000 augusztus 27., 16 évf., 34 sz.
  • Levin, Meyer: Eichmann’s Last Victim. Coronet. Boulder 50 (1961. július) /3, 98-107.
  • Levy, Richard: The Bombing of Auschwitz Revisited: A Critical Analysis. Holocaust and Genocide Studies 1996/3. 267-298.
  • Lónyai Sándor: Sikertelen menekítések. Kisalföld 2002 június 1., 57 évf., 126 sz., 12.
  • Lőwy Dániel: Kivételezettek kimenekítése. Menóra1998. április 3., 14-15.
  • Löb, Ladislaus: Reply to Eli Reichenthal’s “Response to Ladislaus Lob’s review of The Holocaust: Essays and Documents, edited by Randolph L. Braham”. East European Jewish Affairs 2011/1-2. 89-90.
  • Löb, Ladislaus: The Holocaust: Essays and Documents (book review). East European Jewish Affairs 2010/2. 198-202.
  • Luban, David: A Man lost in the Gray Zone. Law and History Review 2001/19. 161-176.

  M.

  • Maltin, Stacey: Redeeming Kasztner. Ynet 2009. április 13. (https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3715335,00.html letöltés: 2020. március 10.)
  • Maoz, Asher: Historical Adjudication: Courts of Law, Commissions of Inquiry, and “Historical Truth.” Law and History Review 2000/3. 559-606.
  • Marissa Newman: In first, Kastner honored at Knesset Holocaust Remembrance Day event. The Times of Israel 2018. április 12. The Times of Israel: https://www.timesofisrael.com/in-first-kastner-honored-at-knesset-holocaust-remembrance-day-event/ (Utolsó letöltés: 2020. november 23.)
  • Markovits Zsolt: Frenkel Jenő szegedi főrabbi. Vallástudomány 2005. (https://www.or-zse.hu/resp/mtud2005-markovics-frenkeljeno.htm Utolsó letöltés: 2020. október 19.)
  • Mesterházi Lili: A zsidó, aki az ördöggel tárgyalt (Interjú Kasztner Zsuzsival). Origo 2009. április 2. https://www.origo.hu/filmklub/20090401-a-zsido-aki-az-ordoggel-targyalt-kasztner-meggyilkolasa-interju.html letöltés: 2020. március 10.)
  • Micheller Magdolna: Életmentés vagyonért, valutáért a vészkorszakban. Múltunk 2006, 51. sz. 282-285.
  • Michman, Dan: A Zsidó Tanács – a magyar helyzet új szempontok tükrében. In: Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 247-257.
  • Molnár Judit: A Magyar Zsidók Központi Tanácsának megalakulása, működése (1944. március 20 – július 7). In: Molnár Judit Csendőrök, hivatalnokok, zsidók. Válogatott tanulmányok a magyar holokauszt történetéből. Szeged, Officina, 2000. 131-156.
  • Molnár Judit: A Zsidó Tanácsok megalakulása – cionista szemmel (Dr. Kahán Niszon visszaemlékezése). In: Molnár Judit (szerk): Csendőrök, hivatalnokok, zsidók. Válogatott tanulmányok a magyar holokauszt történetéből. Szeged, Officina, 2000. 157-182.
  • Molnár Judit: Embermentés vagy árulás? A Kasztner akció szegedi vonatkozásai. In: Molnár Judit Csendőrök, hivatalnokok, zsidók. Válogatott tanulmányok a magyar holokauszt történetéből. Szeged, Officina, 2000. 183-198.
  • Molnár Judit: Komoly Ottó, Kasztner Rezső és a magyar cionisták embermentő tevékenysége 1944-ben, Századok, 2013,147 évf., 1 sz., 107-129.
  • Mónus Áron: Cserbenhagyott hitsorsosok, Válasz az izraeli parlament elnökhelyettesének. Pesti Hírlap 1993 augusztus 24., 2 évf., 196 sz., 11.
  • Mucsi László: Az Eichmann-per a magyar sajtóban. Történeti Tanulmányok 2010/18. 223-240.

  N.

  • Nagy Sz. Péter: Bocsánat…? 168 óra 2000 november 23., 12 évf., 47 sz., 62.
  • Nagy Sz. Péter: Egy írás tévedései. 168 óra 2000 szeptember 21., 12 évf., 38 sz., 51.
  • Nagy Sz. Péter: Kasztner Rezső – hős! Élet és Irodalom 2004/28.
  • Nagy Sz. Péter: Mítosz vagy valóság? Auschwitzi jegyzőkönyv. Kritika 2005, 5 sz.
  • Návai Anikó: Újra Kasztner. Népszabadság 2008 szeptember 27., 66 évf., 227 sz., 9.
  • Novák Attila: „Ellenállás vagy önmentés? Adalékok az 1944-es magyarországi cionista ellenállás problémájához.” Századok 2007/1. 143-166
  • Novák Attila: Egy „ismeretlen” a magyar vérkorszak nyitányáról. Beszélő 2004 június, 9 évf., 6 sz., 48-62.
  • Nurit Eldardr. Tóth Sándor: Komoly Ottó. Remény 2019/2. (https://remeny.org/remeny/2019-2-szam/nurit-eldar-dr-toth-sandor-izrael-komoly-otto/ Utolsó letöltés: 2020. október 21.)

  O.

  • Olosz Levente: Marton Ernő a holokauszt árnyékában: a meneküléstől a mentésekig. Bödők Gergely – Gali Máté: A történelem bennünk él. Tanítványi tisztelettel Romsics Ignác 70. születésnapjára. Budapest, Helikon, 2021. (megjelenés alatt)
  • Olosz Levente: Kasztner Rezső és a román antiszemitizmus, Új kelet 2020 március 1., 101 évf., 20658 sz., 20-21.
  • Olosz Levente: Mozzanatok Kasztner Rezső második világháború előtti életéből. Erdélyi Krónika 2020. március 14. (https://erdelyikronika.net/2020/03/14/mozzanatok-kasztner-rezso-masodik-vilaghaboru-elotti-eletebol Utolsó letöltés: 2021. április 16.)

  P.

  • Poliakov, Leon: Juifs contre camions: l’histoire de Joel Brand. Le Monde Juif 1957. október/11(78), 3-7.. [Zsidók kamionokért: Joel Brand története.]
  • Politzer Maymon, Krisztina: Hősök és árulók kora. Izraelinfo 2021. április 8. (https://izraelinfo.com/2021/04/08/hosok-es-arulok-kora/ Utolsó letöltés: 2021. május 5.)
  • R. Marrus, Michael: Jewish Resistance to the Holocaust. Journal of Contemporary History 1955/1. 83-110.
  • Pelle János: Az életmentők dilemmája, Magyar Hírlap 2005 október 26., 38 évf., 251 sz., 19.
  • Porter Anna: Higadtan Kasztnerről. Élet és irodalom 2008 október 31., 16..
  • Porter Anna: Dilemmák a XX. századból, Figyelő, 2009 május 14., 53 évf., 20 sz., 50.
  • Pünkösti Árpád: Egyperces Fischerek. Kritika 2010/12. 23-26.
  •  

  R.

  • Porat, Dina: Attitudes of the young state of Israel toward the Holocaust and its survivors: a debate over identity and values. In: Dina Porat (ed.): Israeli society, the Holocaust and its survivors. London; Portland, Vallentine Mitchell, 2008. 157-174.
  • Radó Gyula: A Kasztner-vonat. Sófár 2006 november 19. http://regi.sofar.hu/esemeny/rado-gyula-a-kasztner-vonat/ Utolsó letöltés: 2020. március 9.)
  • Rahe, Thomas: Die »Kasztner-Gruppe« im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Soziale Struktur, Lebensbedingungen und Verhaltensformen. In: Habbo Knoch-Thomas Rahe (ed.): Bergen-Belsen – Neue Forschungen. Neue Einblicke in die Spezifik des Konzentrationslagers und des DP-Camps Bergen-Belsen, dem seit 1946 größten Camp im Nachkriegsdeutschland. Hrsg. Göttingen, Wallstein, 2014. 109-123
  • Rahe, Thomas: Kolb Jenő naplója és a Kasztner-csoport a bergen-belseni koncentrációs táborban. In: Kolb Jenő: »Hit az emberben« Bergen-belseni napló. Wallstein Verlag, Göttingen, 2021. 15-56.
  • Reichenthal, Eli: Response to Ladislaus Löb’s review of The Holocaust: Essays and Documents, edited by Randolph L. Braham. East European Jewish Affairs 2011/3. 297-298.
  • Reichenthal, Eli: The Kasztner Affair Revisited. In: Randolph L. Braham (ed.): The Holocaust: Essays and Documents. New York: Columbia Univesrity Press, 2009. 99-136.
  • Reichenthal, Eli: The Kasztner Affair: A Reappraisal. In: Randolph L. Braham (ed.): The Auschwitz reports and the Holocaust in Hungary. New York, Rosenthal Inst. for Holocaust Studies, Graduate Center, Boulder, Social Science Monographs, Columbia Univ. Press, 2011. 211-254.
  • Reiniger, Franziska- Liz Elsby – Sheryl Silver Ochayon: Interviews with Professor Yehuda Bauer, Senior Historian, and Dr. Chava Baruch, International School, Yad Vashem The Hungarian Tragedy in Retrospect. Yad Vahsem Interviews (https://www.yadvashem.org/articles/interviews/baruch-bauer.html Utolsó letöltés: 2021. április 15.)
  • Robert Major: About the „Rescue” of Hungarian Jewry in World War II. Jewish. Current 1965. December., 6-12.
  • Rose, Paul L.: Joel Brand’s “Interim Agreement” and the Course of Nazi-Jewish Negotiations, 1944-1945. Historical Journal Cambridge, 34(1991)/4, 909-929.. [Joel Brand „ideiglenes megállapodása” és a náci-zsidó viszony alakulása, 1944- 1945.]
  • Rothkirchen, Livia: Hungary – an Asylum for the Refugees of Europe. Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance VII 1968. 127-146.
  • Róbert Péter: Könyv Kasztnerről. Új élet 1996 augusztus 15., 51 évf., 16 sz., 6.
  •  

  S.

  • S. Dawidowicz, Lucy: Perfidy, by Ben Hecht. Commentary 1962. March (https://www.commentarymagazine.com/articles/perfidy-by-ben-hecht/ Utolsó letöltés: 2019-08-09)
  • Sanders, Paul: Grand inquisition or historiography: Paul Bogdanor’s old-new take on the Kasztner saga. The Times of Israel 2017. január 4. (https://blogs.timesofisrael.com/grand-inquisition-or-historiography-paul-bogdanors-take-on-kasztner/ Utolsó letöltés: 2019. október 31.)
  • Sanders, Paul: The ‘strange Mr Kastner’ – Leadership ethics in Holocaust-era Hungary, in the light of grey zones and dirty hands. Leadership 2015/1. 4-33.
  • Sárközi Mátyás: Az érintett jogán a Kasztner-dilemmáról. Élet és irodalom 2008 augusztus 22, 10.
  • Schiller József: Pontosabban a tévedésekről. 168 óra 2000 október 19., 12 évf., 42 sz., 49.
  • Schmidt Mária: A különös Kasztner akció, Embermentő vagy kollaboráns? 168 óra 1993 szeptember 28., 5 évf., 39 sz., 26-27.
  • Schmidt Mária: Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt. Medvetánc 1985/2-3. 111-125.
  • Schneebalg-Perelman, Sophie: Epilogue de l’affaire Joel Brand. Brüsszel [Epilógus Joel Brand ügyéhez.]. A Le Flambeau 1970/1. 15-29..
  • Shadior, Esti: The Hidden story. An interview with Dr. Ayala Nedivi. Inyan[Érdeklődés] 2015. március 18. (http://ayalanedivi.co.il/articles/hamodia-16.3.15.pdf Utolsó letöltés: 2020. november 24.)
  • Shaked, Michal: The Unknown Eichmann trial: the story of the judge. Holocaust and Genocide Studies 2015/1. 1-38.
  • Solomovics, Tesu: Horthy, Kasztner és Eichmann. Romániai Magyar Szó 2009 május 27., 5 évf., 98 sz., 7.
  •  Stern, Shlomo: Kasztner hősiessége. 168 óra 2000 december 14., 12 évf., 50 sz., 61.
  • Sükösd Mihály: Zsidó hős vagy áruló? Népszava1996 március 8., 124 évf., 58 sz., 6.

  SZ.

  • Száárá be Hájfá… [Vihar Haifán]. Makorrishon 2011. június 04. https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/247/385.html (Utolsó letöltés: 2020. november 19.)
  • Száárá… [Vihar Kasztner Rezső megemlékezése miatt]. Izráel Hájom 2018. április 4. Izrael Hájom: https://www.israelhayom.co.il/article/548361 Utolsó letöltés: 2020. november 23.)
  • Szász István: Vért áruért, avagy ki volt Kasztner Rezső? Népszava 2007 augusztus 4., 134 évf., 181 sz., 2.
  • Szászi Júlia: Kasztner vonata Kanadában, Népszabadság 2007 december 17., 65 évf., 293 sz., 11.
  • Szatmári Jenő: Hogyan zsarolt ki az SS a budapesti zsidóságból három és félmillió dollárt. Haladás Budapest, 1945. december 1.
  • Széki János: „Nyugalom nem lesznek deportálások”, beszélgetés Randolph L. Braham holokausztkutatóval. Amerikai Magyar Népszava – Szabadság 2017 november 1., 125 évf., 11 sz., 14.
  • Szita Szabolcs: Aki egy embert megment a világot menti meg. Kritika 2006, 7-8 sz.
  • Szita Szabolcs: Akiknek szerencséjük volt. Új élet 1994 július 15., 49 évf., 15 sz., 4.
  • Szita Szabolcs: Fejezet a zsidó önmentes történetéből. Új élet 1994 július 1., 49 évf., 13 sz., 4.
  • Szita Szabolcs: Törékeny egyezség, A legenda. Magyar Nemzet 1991 október 2, 54 évf., 231 sz., 10.

  T.

  • Tátrai Ágnes: Kasztner Rezső: Hős vagy áruló? Lépújság-lendva, 2007 augusztus 9., 51 évf., 32 sz., 12.
  • The Strange Case of Joel Brand. Jewish Observer and Middle East Review, London, 3(1954. április 9.)/15, 3-4.. [Joel Brand furcsa esete.] Lásd még a folyóirat 1954. június 11. (5-6..); június 18. (11-13..); június 25. (11- 13..); július 2. (7..); július 9. (5..); augusztus 20. (5..) számait.
  • Thomas Komoly: Most misleading book about the Hungarian Shoa. The Times of Israel 2017. augusztus 22; Distorting the Holocaust in Hungary. Tablet. (https://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/257386/distorting-the-holocaust-in-hungary Utolsó letöltés: 2019. október 31.)
  • Tibori Szabó Zoltán: A nagyromán szoboravató. Népszabadság, 2004 január 13., 62 évf., 10 sz.,7.
  • Tibori Szabó Zoltán: Auschwitz -jegyzőkönyvek: kihez jutottak el, és mikor? In: Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról V. Budapest, Balassi Kiadó, 2011. 172-202.
  • Timár György: Sárközi Eichmann, Nyúl utca. Népszabadság 1995 február 17.
  • Tölgyesi Gábor: Egy ember lejáratása. Magyar Nemzet 2009 április 7., 72 évf., 96 sz., 15. 

  V.

  • V.B.É.: Aki az ördöggel tárgyalt, Kasztner-emléktábla, a Váci utcában. Magyar Hírlap 1998 október15., 31 évf., 242 sz., 6 sz.
  • Vágo Béla: Budapest Jewry in the Summer of 1944. Otto Komoly Diaries. Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance VIII 1970. 81-105.
  • Vágo Béla: Political and Diplomatic Activities for the Rescue of the Jews of Northern Transylvania (June 1944 – February 1945). Yad Vashem Studies 1967. 155-173
  • Vágo Béla: The intelligence Aspects of Joel Brand Mission. Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance X 1974. 111-128.
  • Varga Klára: Zsidómentő vagy kollaboráns (dokumentumfilm). Magyar Nemzet 2006 október 16., 69 évf., 284 sz., 14.
  • Varga Zsolt: Kasztner-Ügy, Kasztner listája. Színes Mai Lap 2001 június 22.
  • Veszprémy László Bernát: Istenjátszás”, embermentés – Kiket és miért mentett meg Kasztner Rezső? Szombat 2017. 03. 02. (https://www.szombat.org/tortenelem/istenjatszas-embermentes-kiket-es-miert-mentett-meg-kasztner-rezso#_ftn7 letöltés: 2019. november 1.)
  • Veszprémy László Bernát: “Zionist Rescue Was Definitely an Inter-Organizational Project”. New Aspects Of The Kasztner-Train. In: Adina Babeş – Fruchter (ed): The Holocaust in South-Eastern Europe: Historiography, Archives Resources and Remembrance. Malaga, Vernon Press, 2021. 175-200.
  • Veszprémy László Bernát: Kasztner Rezső: Apró képek nagy emberekről. Új Kelet online 2017. március 5. https://ujkelet.live/2017/03/05/kasztner-rezso-apro-kepek-nagy-emberekrol/ Utolsó letöltés: 2020. november 16.)
  • Vízer Balázs: „Nem csak egyféle hős létezik.” Interjú Gaylen Ross rendezőnővel a Kasztner meggyilkolása című film készítőjével. Barátság 2009/3. 6074.
  • Vasvári Gáborné: Judenrat. 168 óra 2000 december 7., 12 évf., 49 sz., 51.
  • Végső István: Hol áll most a Kasztner-vonat? Rubicon 2007/1-2. 100-107.
  • Váczi István: Dilemmák a XX. századból. Figyelő 2009/20. 50-51.

  W.

  • Warburg, Gustav: Rescuing Hungarian Jews. The Jewish Monthly London, 1(1947. október) 26-37.
  • Weitz, Yechiam: The Herut Movement and the Kasztner Trial. Holocaust and Genocide Studies 1994/3. 49-371.
  • Weitz, Yechiam: The Holocaust on Trial: The Impact of the Kasztner and Eichmann Trials on Israeli Society. Israel Studies 1996/2. 1-26.

  Y.

  • Yablonka, Hanna- Moshe Tlamim: The Development of Holocaust Consciousness in Israel: The Nuremberg, Kapos, Kastner, and Eichmann Trials. Israel Studies 2003/3. Israel and the Holocaust. 1-24

  ZS.

  • Zsolt Béla: Beszélgetés Kasztner Rezsővel. Haladás Budapest, 1948. március 11.

  Internetes források, kiállítások, rendezvények, interjúk

  A.

  B.

  C.

  K.

  M.

  P.

  R.

  S.

  V.