Rólunk

Az Erdélyi Krónika történelmi portált Fazakas László alapította 2017. januárjában. A portál célja, hogy az online, digitális lehetőségeket kihasználva, szakszerű és közérthető írásokkal népszerűsítse Erdély történelmét. 

Négy év kitartó munkájának köszönhetően, az Erdélyi Krónika immáron az erdélyi történelmet kedvelők első számú tájékozódási forrása. Ezt a több százezres olvasottsági mutatók is igazolják. Ehhez azonban hozzátartózik, hogy az elmúlt évek során számos kiváló erdélyi és magyarországi történész, doktorandusz és egyetemi hallgató publikált az Erdélyi Krónika felületén.

A portál a tudományos ismeretterjesztésen túl, az erdélyi magyar közösség kulturális értékeinek megőrzését is elsődleges céljának tekinti.

De miért szükséges Erdély történelmének széleskörű népszerűsítése?

1.) Erdélyben csupán helyi szinten működik az ismeretterjesztés – ha egyáltalán működik –, és leginkább a helyi napilapok hasábjairól lehet megtudni egy-két helytörténeti érdekességet. Ez viszont kizárólag csak a helyi olvasók számára elérhető.

2.) A történelem, a múlt megismerése nem korlátozódhat egy zárt történészi rétegre. A négy fal között zajló konferenciák, előadások, illetve a szaklapokban publikált tudományos eredményeket a nagyközönség felé is szükséges közvetíteni.

3.) Alacsony óraszámban és a magyarságtörténet tananyagába sűrítve oktatják Erdély történelmét.

4.) Az idősebb nemzedékek egy olyan diktatúra alatt nőttek fel, amelynek oktatásrendszere az erdélyi magyarság múltját teljesen háttérbe szorította.

5.) Az Erdély-szerte megrendezésre kerülő történelmi előadások nagy része nem fókuszál konkrétan Erdély történelmére – kivéve, ha a fejedelemség kora az előadás fő témája –, hanem ez a legtöbb esetben Magyarország történelmébe ágyazva kerül említésre. Az előadások többsége csupán a nagyobb történelmi folyamatok kontextusába helyezve mutatja be Erdélyt – értelemszerűen, ha olyan a téma –, és kevés az olyan előadás, amely konkrétan a régió történelmének egy-egy részletére összpontosítana.