Az erdélyi joghatóságok tisztségviselőinek listája (1680-1784)

 • Összeállította: Bartha Zoltán
 • Szerkesztette: Fazakas László

A 18-ik századra vonatkozóan hiányoznak az erdélyi nemesi joghatóságok (vármegyék, székely székek és főkapitányságok) tisztségviselőinek listái. A főispánok- főkirálybírók esetében még rendelkezünk némi információval, az alacsonyabb tisztségek (alispán, alkirálybíró, vármegyei főbírók, titkárok, szolgabírók) esetében egy teljes űrrel állunk szemben. Az itt közzétett tisztséglisták az eddig megjelent adatok, a különböző család- és intézménytörténeti munkák, a korban írt emlékiratok, a levéltárakban őrzött személyes és családi iratok, magán és hivatalos levelezések, végrendeletek és gyászjelentések alapján készült.

Az említett források alapján összeállított tisztséglisták még további kiegészítésekre szorulnak, főleg az alacsonyabb rangú tisztségek esetében. Ennek ellenére igen nagy segítséget nyújthatnak mindazoknak, akik a 18-ik századi Erdély történetével foglalkoznak, vagy szeretnének foglalkozni. A listák tartalmazzák a tisztviselők neveit, azok felekezeti hovatartozását, valamint hivatali idejük dátumát.

A lista folyamatosan bővül. 

Rövidítések:

 • ev.– evangélikus;
 • kat. – katolikus;
 • ref. – református

I. VÁRMEGYÉK

Belső-Szolnok

Főispán

 • Haller István (kat.) 1693.
 • Kemény János (ref.) 1697. aug. 6.–1701. nov. 6.
 • Mikes Mihály (kat.) 1701. ápr. 20.–1721.
 • Macskási Boldizsár (ref.) 1697. aug. 6.–1698.
 • Bethlen Ferenc (ref.) 1702. szept. 5.–1706.
 • Haller György (kat.) 1711–1716.
 • Torma Miklós (kat.) 1716. márc. 18.–1737.
 • Gr. Mikes István (kat.) 1737; 1739. aug. 3.–1742.
 • Gr. Lázár János (ref.) 1742–1745.
 • Gr. Haller Péter (kat.) 1747. aug. 7.–1763.
 • Gr. Teleki Károly (katolizált, előbb ref.) 1763–1774.
 • Gr. Vass Ádám (ref.) 1774. júl. 5.–1779.
 • Gr. Kornis Zsigmond (kat.) 1780–1784.

Alispán

 • Nagybányai Vasas József 1711.
 • Rettegi Vinter Mihály 1711.
 • Rettegi Alsó János 1713.
 • Nagyenyedi Salánki Gábor ?
 • Tolcsvai Kászoni Sándor ?
 • Csicsómihályfalvi Nemes György 1761.
 • Galgói Rácz Antal ?
 • Dési Buzás Ferenc ?
 • Homoródszentpáli Szentpáli László ?

Főbíró

 • Almádi István 1675–1683; 1705.
 • Csicsókeresztúri Torma Sámuel 1711.
 • Szaniszlai Sámuel 1739.
 • Palatkai László ?
 • Torma János 1751.
 • Sárosberkeszi Mósa László (ref.) ?
 • Lécfalvi Szacsvai Ádám 1766; 1774.
 • Nagyjábroczki Jábroczki János 1766.

 

Doboka vármegye

Főispán

 • Bánffy Farkas (ref.) 1685. feb. 6.–1698.
 • Bánffy György (ref.) 1685–1694.
 • Rhédei Pál 1708.
 • Bánffy György (ref.) 1708–1735. szept. 30.
 • Br. Kemény Sámuel (ref.) 1735–1737. ápr. 10.
 • Bethlen Gábor (kat) 1744–1751.
 • Gr. Bánffy Dénes (kat.) 1751–1756.
 • Teleki Pál (kat.) 1756–1774.
 • Teleki Ádám (ref.) 1774; 1775. jan. 4.–1784.

Alispán

 • Dobai Péter 1682–1701.
 • Fogarasi Gábor 1697. nov. 17.
 • Váradi Zsigmond 1701–1704.
 • Veszprémi István 1701–1707.
 • Cserényi György 1717. jan. 15.
 • Sáfár Pál (ref.) 1724–1726.
 • Varsányi Benedek 1726–1732.
 • Köblös Péter 1726–1736. jún. 14.
 • Décsei Zsigmond 1732–1735.
 • Mara László 1739–1743.
 • Somai Sándor 1745–1750.
 • Domokos Ferenc 1746–1748.
 • Keczeli János (ref.) 1750–1755.
 • Bors István 1755–1768.
 • Keczeli Sándor (ref.) 1759–1768.
 • Fogarai István (ref.) 1768–1773.
 • Ketheli László 1773–1780.
 • Lészai György 1773–1780.

Főbíró

 • Szászcsegői Balogh János 1702.
 • Váradi Zsigmond 1711–1715.
 • Balogh György 1717. jan. 15.–1730. jan. 20.
 • Inczédi Sámuel 1723.
 • Köblös Péter 1735–1739.
 • Varsányi Benedek 1737–1745.
 • Mara László 1744–1746.
 • Domokos Ferenc 1750–1755.
 • Somai Sándor 1750–1755.
 • Csernátoni József 1755–1757.
 • Jánosi Péter 1767.
 • Szabó Gábor 1768–1781.
 • Máriaffy László 1771.
 • Keczeli Sándor 1771–1783.
 • Cserényi István 1783–1785.
 • Ketheli László 1783–1785.

Nótárius

 • Lészai Gáspár 1717. jan. 15.
 • Viski György 1717. jan. 15.
 • Viski János 1732. febr. 9.–1736. jún. 14.

Szolgabíra

 • Farkas Gábor 1717. jan. 15.
 • Zalányi Péter 1732. febr. 9.
 • Gergely Fülöp 1732. febr. 9.

 

Fehér, 1774-től Alsó Fehér

Főispán

 • Bánffy György, 1692 körül.
 • Keresztesi Sámuel, Nagymeggyesi, 1698; 1704.
 • Pekri Lőrinc, Petrovinai, (kat.) 1698; 1704.
 • Inczédi Péter (ref.) ?
 • Barcsai Mihály (ref.) 1703–1710.
 • Teleki László (ref.) 1711–1713.
 • Mártonffi György (Erdélyi Katolikus Püspök) 1714–1721.
 • Kornis István (kat.) 1720. okt.–1725.
 • Teleki József (ref.) 1727. jún. 4. –1727.
 • Bethlen Ádám (ref.) 1730. aug.–1742.
 • Mikes István, Zabolai (kat.) 1742–1760.
 • Bornemisza Pál (kat.) 1761.
 • Haller Pál (kat.) Beikt. 1761. jún.–1774. júl. 4.
 • Kemény Simon (ref.) 1774. júl. 4.–1784.

Alispán

 • Eperjesi Ferenc 1704.
 • Inczédi Péter (ref.) 1704. ápr. 9.

 

Felső Fehér

Létrehozva 1775-ben. 1764-ben az eredeti Fehér vármegyét két kerületre osztották, mindegyikben egy állandó táblával, ám egy főispán irányítása alatt.

Főispán

 • Haller Pál, (kat.) 1774. júl. 4.
 • Haller Antal (kat.) 1774. júl. 4; 1775. jan.–1777.
 • Mikes István (kat.) 1774–1784.

Alispán

 • Sándor Mihály 1767.

 

Hunyad

Főispán

 • Naláczi István (ref.) 1698; 1704.
 • Naláczi András (ref.) 1704.
 • Naláczi Lajos (ref.) 1711–1728.
 • Jósika Zsigmond (ref.) 1728–1735.
 • Kornis Antal (kat) 1735; 1736. máj. 18.–1742.
 • Jósika László (kat.) 1742–1757.
 • Balogh László, Radnóti v. Pestesi, (jobbágyból lett nemes, Rettegi György szerint pénzen veszi meg a tisztséget) 1757–1763.
 • Kendeffy Elek (ref.), 1763; 1765–1774. júl.
 • Bornemissza János (kat.) 1774–1784.

Alispán:

 • Zejk István 1732–1736
 • Noptsa Péter (ref.) 1773.
 • Szilvási Bálint ?

Főbíró

 • (Hátszegen): Barcsai Ábrahám 1729–1742.
 • Mara Miklós 1731.
 • Vallya Mihály 1773–1774.
 • Váradi Mózes 1778. már. 27.

 

Kolozs vármegye

Főispán

 • Gyerőffy György (kat.) 1694.
 • Bánffy György (ref.) 1694. ápr. 5.
 • Gyulaffy László (kat.) 1697. okt. 8.–1699.
 • Bánffy Farkas (ref.) 1704.
 • Csáki László (kat.) 1704.
 • Bánffy Dénes (ref.) 1708.
 • Csáki István (kat.) 1711–1720.
 • Petki Dávid, Királyhalmi 1720–1735.
 • Máriaffy Dávid (kat.) 1735–1758.
 • Korda György (katolizál, előbb ref.) 1758–1765. dec. 10.
 • Br. Bánffy Farkas (ref.) 1766. jan. 18; 1766. máj. 26.–1770.
 • Bánffy Dénes (kat.) 1770. okt. 9.–1776.
 • Bánffy György (kat.) 1776. jún; 1777. ápr. 25.–1778.
 • Csáki János (kat.) 1778; 1779. márc.–1784.

Alispán

 • Makkai János 1708.
 • Nábrádi István 1775.

Adószedő

 • Henter Farkas 1698. okt. 30.

Főszolgabíró

 • Keczeli Sámuel 1704; 1708.
 • Béldi János 1723.
 • Geréb Elek 1762.

Szolgabíró

 • Császár Márton 1708.

Alszolgabíró

 • Bülgözdi Ferenc 1732.

 

Közép-Szolnok

Főipán

 • Görcsöni Serédi Benedek 1670–1699.
 • Bánffy Farkas (ref.) 1679.
 • Gyulai Ferenc (ref.) 1684–1687.
 • Wesselényi István (ref.)  1711–1734.
 •  Wesselényi Ferenc (ref.) 1735–1767.
 • Lekcsei Sulyok György 1766.
 • Teleki Ádám (helytartó) (ref.) 1767–1770.
 • Wesselényi Farkas (ref.) 1770. nov. 5.–1780.
 • Kornis Zsigmond (kat.) 1780–1784.

Alispán

 • Veres István 1683–1684.
 • Lengyel András 1690.
 • Guthy Farkas 1690–1704.
 • Fodor János 1698.
 • Dobai Zsigmond 1705–1714.
 • Katona Mihály 1705.
 • Dobai Pál 1719–1729.
 • Dobay József 1720–1730.
 • Szoboszlai Vass István 1732.
 • Kisdobai Dobai Péter 1736–1741.
 • Dobay Sándor 1745. okt. 1.
 • Czerják András 1751.
 • Bölöni Sándor 1756-1766
 • Halmágyi Ferenc 1768-1769
 • Darvai Ferenc 1770
 • Halmágyi Ferenc 1774-1779
 • Donath Lajos 1777
 • Szabadszállási György 1780-1783
 • Hagfaludi Ferenc 1793-1807

Jegyző

 • Kisdobai Dobai József 1688–1690.
 • Dobai János 1690.
 • Menyői Dobai Dániel 1690–1692.
 • Magyarbaksai Dull András 1694–1701.
 • Szoboszlai Vass István 1712–1724.
 • Karta Mihály 1716.
 • Kun János 1719–1722.
 • Dobai Péter 1726.
 • Kisdobai Dobai Péter 1732–1733.
 • Kisdobai Dobai Sándor 1733–1736.
 • Kémeri Bölöni Sándor 1736-1746.
 • Halmágyi Ferenc 1750–1762.
 • Bölöni László 1770.
 • Laskai Ferenc 1780.
 • Hadfaludi Ferenc 1783.

 

Kraszna

Főispán

 • Olasz Ferenc (kat.) 1685–1688.
 • Bánffy László (ref.) 1706.
 • Kövesdi Boér Ferenc (kat.) 1711–1729.
 • Bánffy László (ref.) 1729–1753.
 • Bánffy Ferenc (ref.) 1760–1773.
 • Haller Péter (kat.) 1774.jún. 4.–1784.

Alispán

 • Erdőteleki György 1690.
 • Bideskuti Ferenc 1691–1694.
 • Tordai István 1695–1700.
 • Fogarasi István 1696.
 • Guthi Farkas 1705.
 • Gencsi György 1712–1754.
 • Somlyói Varjú István 1723.
 • Szénás Ferenc 1736. jún. 23.–1741.
 • Szénási József 1739.
 • Halmágyi István (ref.) 1730–1745.
 • Bölöni László 1758–1761.
 • Bideskuti Imre 1792.

Nótárius

 • Erdőteleky György 1670–1689.
 • Tordai István 1693–1694.
 • Fogarasi Zsigmond 1695–1696
 • Bogdándi András 1707.
 • Korda András 1712.
 • Varjú István 1716.
 • Halmágyi István (ref.) 1720–1730.
 • Décsei János 1724.
 • Szénás Ferenc 1731.
 • Virág Zsigmond 1739.
 • Bölöni László 1741–1746.
 • Goris György 1750–1762.
 • Kállai János 1755.
 • Kállai István 1776–1780.
 • Laskai Ferenc 1777.

 

Küküllő vármegye

Főispán

 • Bethlen Gergely (ref.) 1689. jan. 5.
 • Gyulai Ferenc (ref.) 1689. jan. 5.
 • Br. Apor Péter (kat.) 1699. szept. 5.–1704.
 • Gr. Bethlen Sámuel (ref.) 1704.
 • Gr. Bethlen László (ref.) 1711–1717.
 • Gr. Kornis István (kat.) 1717–1729.
 • Gr. Kornis Ferenc (kat.) 1729; 1736. máj. 25.–1762. okt. 1.
 • Gr. Bánffy Dénes (kat.) 1763–1771.
 • Haller Antal- adminisztrátor (kat.) 1771–1774.
 • Teleki Sámuel (ref.) 1774. júl; 1775. dec. 6.–1779.
 • Bethlen Sándor (ref.) 1779–1784.

Alispán

 • Csiszár Ferenc 1708.
 • Kakuczi György 1760. szept. 30.

Főbíró

 • Antos 1736. jún. 23.
 • Henter Ferenc 1760. szept. 30.

 

Máramaros vármegye

Főispán

 • Bethlen Miklós (ref.) 1692. máj. 23; 1704–1716.
 • Gr. Bethlen József (ref.) 1717. dec. 16–1742.

 

Torda

Főispán

 • Apor István (kat.) 1696. júl. 19; 1697. okt. 9.–1704. nov. 10.
 • Haller István (kat.) 1697. okt. 9; 1704.
 • Jósika Imre (ref.) 1711. júl. 1.–1716. márc. 24. között, mint helyettes főispán; 1716. márc. 24.–1726. ápr. törvényes főispán.
 • Bornemisza Ignác (kat.) 1727. ápr. 9; 1727. szept.10.–1747.
 • Huszár József, Kövesdi (kat.) 1747. ápr; 1750–1763.
 • Bethlen Pál (ref.) 1763–1765.
 • Kálnoky László (kat.) 1765–1784.

Alispán

 • Miske Imre
 • Vas Sándor 1762.

Főbíró

 • Wass Dániel (ref.) 1734.
 • Székely Elek ?–1772.
 • Szutsági Ferenc (ref.) 1771.
 • Wass Dániel (ref.) 1774.

 

Zaránd

Főispán

 • Naláczi István 1698.
 • Száva Mihály (kat.) 1704. 1711–1729.
 • Barcsai Gergely (ref.) 1730.márc. 23.–1752.
 • Lázár János (ref.) 1752–1756.
 • Hollaki Pál, Kishalmágyi, (kat.) 1756–1773. júl.
 • Máriaffy László (kat.) ?–1783.

Alispán

 • Pogány József 1731.
 • Pogány Ádám 1751. jan. 15.

Főbíró

 • Ribiczei Péter 1731.

 

II. SZÉKELY SZÉKEK

Aranyos szék

Főkirálybíró

 • Szilágyi András (ref.) 1708–1724.
 • Daniel József (ref.) 1724; 1727. jún. 4.–1733.
 • Orbán Elek (kat.) 1733. jan. 3.–1754.
 • Bethlen Pál (ref.) 1754–1763.
 • Miske Imre (katolizál, előbb ref.) 1763. júl. 9.–1773.
 • Huszár Sándor (kat.) Kinevezve: 1774. jún. 4.–1784.

Főkapitány

 • Toroczkai István 1704.

 

Csík szék

Főkirálybíró

 • Apor István (kat.) 1691–1694.
 • Henter Benedek 1698. okt.17.–1704.
 • Cserei Mihály (ref.) 1707–1710.
 • Kászoni Bornemisza János (kat.) 1708. dec. 28.–1724.
 • Lázár Ferenc (kat.) 1726.júl. 31; 1727. jún. 26.–1742. Gyergyó és Kászon székben is.
 • Kálnoky Ferenc (kat.) 1742; 1743. jún. 31.–1751.
 • Haller Pál (kat.) 1751. dec. 22; 1752. feb. 7.–1761.
 • Bornemisza Pál (kat.) 1761.júl. 19; 1761. szept. 5.–1765.
 • Henter Ádám (kat.) 1765. márc. 2; 1765. jún. 3.–1781.
 • Sándor László (kat.) 1782. feb. 14.–1784.

Főkapitány

 • Sándor János 1694. Gyergyó és Kászon székben is.
 • Kálnoky Péter (székely nemes) 1704.
 • Lázár Ferenc (kat.) 1705–1711.
 • Kálnoky Ádám (kat.) 1705.
 • Bornemisza Pál (kat.) 1762.

 

Gyergyó és Kászon szék

Főkapitány

 • Lázár Ferenc (kat.) 1705–1711.
 • Haller István (kat.) 1711. à

Alkirálybíró

 • Both András ?–1707
 • Gáborfalvi Gábor 1734. márc. 10.

 

Marosszék

Főkirálybíró

 • Kálnoky Sámuel (kat.) 1689. jún. 24
 • Gyulaffy László (kat.) 1691; 1698.
 • Sárosi János (unit.) 1699. szept. 30; 1704.
 • Bethlen Sámuel (ref.) 1704.
 • Sárosi János (unit.) 1704.
 • Jósika Gábor 1704. Rákóczi híve.
 • Kún Mátyás 1705. Rákóczi híve.
 • Lázár György (ref.) 1708–1716.
 • Keresztúri Miklós (kat.) 1716; 1719. jan. 19.–1747.
 • Dósa Mihály (kat.) 1747. nov– 17.–1749.
 • Sárosi János (katolizál, előbb unit.) 1749–1763.
 • Nemes János (katolizál, előbb ref.) 1763–1766.
 • Domokos Antal (kat.) 1766–1774.
 • Halmágyi István (ref.) 1774–1784.

Alkirálybíró

 • Szilágyi János 1688. júl. 28.
 • Sámsondi Berzenczei János 1699. szept. 30.
 • Dósa Péter ?–1704
 • Kún Mátyás 1726. jún. 23.
 • Szilágyi Sándor 1743–1745.
 • Szilágyi Mihály 1753–1754.

Nótárius

 • Szilágyi Mihály 1736. jún. 23.

 

Sepsi, Kézdi és Orbai (Háromszék) szék

Főkirálybíró

 • Kálnoky Sámuel (kat.) 1686.
 • Mikes Mihály 1691; 1704.
 • Gyárfás István 1704.
 • Tompa János 1704. Rákóczi híve.
 • Apor Péter (kat.) 1708–1762.
 • Mikes Antal (kat.) 1762–1771.
 • Henter Ferenc (kat.) 1771–1784.

Főkapitány

 • Mikes Mihály 1704.
 • Kálnoky Sámuel (kat.) 1704.

Alkapitány

 • Henter Mihály ?–1704.

Alkirálybíró

 • Dombi János 1743.
 • Székely Mihály 1751.

 

Udvarhely szék

Főkirálybíró

 • Gyulai Ferenc (ref.) 1689. jún. 28; 1704.
 • Sebesi Jób 1704.
 • Korda Zsigmond (ref.) 1708–1725.
 • Gyulaffy László (kat.) 1725; 1727. jún. 4.–1744.
 • Daniel István (ref.) 1745.–1774.
 • Ifj. Daniel István (ref.) 1774. jún. 4.–1784.

Főkapitány

 • Pekri Lőrinc (kat.) 1704.
 • Kemény László (ref.) 1704à

Alkirálybíró

 • Borsai István 1763.

 

III. FŐKAPITÁNYSÁGOK

Fogaras földje

Főkapitány

 • Boér Simon 1699.–1728.
 • Bausner Simon (ev.) 1733. jan. 3.–1736.
 • Toroczkai János (kat.) 1736. máj. 23.–1742.
 • Szentkereszti András (ref.) 1742–1745.
 • Teleki Pál (kat.) 1745–1756.
 • Brukenthal Mihály (ev.) 1767–1773. máj. 12.

 

Kővár vidéke

Főkapitány

 • Teleki Mihály (ref.) 1692; 1704; 1711–1720.
 • Teleki János (katolizál, előbb ref.) 1720; 1721. aug. 25.–1744.
 • Bethlen Imre (ref.) 1747. ápr.–1751.
 • Gyulai József (ref.) 1751–1762.
 • Teleki Ádám (ref.) 1765–1774.
 • Kemény Pál (katolizál, előbb ref.) 1774. jún. 4.–1784.