Kolozsvári sajtótermékek 1867-1918

Összeállította: Ferenczi Szilárd

0–9.

 • 1848–49. Történelmi Lapok. 1892–1902. A Kolozsvárt létesített 1848–49 Országos Ereklye-múzeum, a bácsmegyei, brassói, budapesti, csongrádmegyei, gömörmegyei, kolozsvári, maros-vásárhelyi, szabolcsmegyei, szentesi, tordai, torontálmegyei, török-becsei honvéd-egyletek s a kolozsvári március 15. állandó bizottság hivatalos közlönye. Szerkesztette Kuszkó István. Digitalizált.

A.

 • A fáklya. 1905–1908. Hetilap, szerkesztette Richtzeit Arthur.
 • A hétfő. 1916–1919. Hetilap, felelős szerkesztő Nagy Lajos.
 • Állatok Védelme. 1895–1904. A kolozsvári állatvédő egyesület havi közlönye. Digitalizált.
 • Amiculu Familiei. 1878–1890. Revistă ilustrată pentru întreaga familie. A fost tipărită la Cluj (tipăritura lui János Stein) și la Gherla. Digitizat.
 • A Színház. 1906. Irodalmi és művészeti napilap, felelős szerkesztő Frika ?.
 • Az alkoholizmus ellen. 1907–1922. Az Alkoholellenes Szövetség havi folyóirata. Nagyernyén indult, 1909-ben a kiadó Kolozsvárra költözött, onnan 1912-ben Gyergyószentmiklósra. Melléklete 1912-től 1917-ig: Magyar absztinens nő.
 • Az egyetem. 1903. Ifjúsági szemle. A Corda Fratres nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja. Négy lapszámot ért meg. Digitalizált.
 • Az őr. 1905-1906. Politikai napilap.

B.

 • Baloldal. 1874–1876. Kezdetben Kolozsváron, 1875-től Székelyudvarhelyen kéthetente megjelent ellenzéki lap. Kiadó tulajdonos Ugron Gábor.
 • Bernardinus. 1912–1918. A katolikus egyházi szónoklat szolgálatában.

C.

 • Calicul dimocrat. 1910–1911. Revistă pentru umor și satiră. Digitizat.
 • Család és Iskola. 1875–1918. Nevelés-oktatásügyi szakközlöny szülők, kisdednevelők, tanítók és a nevelésügy barátai számára. Részben digitalizált.
 • Cuvântul Adevărului. 1913–1916.

D.

 • Dongó. 1892. A kolozsvári ev. ref. kollégium diáklapja.

E.

 • Ébredés. 1876–1877. Politikai napilap.
 • Egyetem. 1909. Ifjusági, szépirodalmi és művészeti hetilap a Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem hallgatói szerkesztésében. Digitalizált.
 • Egyházi Újság. 1910–1918. Havilap. Felelős szerkesztő Barabás Samu.
 • Élet. 1891–1895. Irodalmi, művészeti, társadalmi és közgazdasági folyóirat.
 • Élet és Irodalom. 1883–1885. Szépirodalmi és társadalmi heti közlöny.
 • Ellenzék. 1880–1944. Politikai napilap. Induláskor a függetlenségi ellenzék erdélyi szárnyának radikális szócsöve, idővel mérséklődik, az impériumváltás után néplappá lényegül. Alapította és 1905-ös haláláig főszerkesztője Bartha Miklós. Digitalizált.
 • Előre. 1906–1910. Induláskor „radikális társadalmi napilap“-ként, később „politikai, ipari, kereskedelmi, közgazdasági“ napilapként hirdette magát. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt helyi szócsöve. Részben digitalizált.
 • Erdély. 1892–1917. Honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát Egyesület értesítője Kolozsvárt 1892 és 1917, majd 1930 és 1948 között. Digitalizált.
 • Erdélyi Bakter. 1910–1913. Élclap.
 • Erdélyi (Kolozsvári) Friss Újság. 1900–1907. Politikai napilap, bulvár beütésekkel. Felelős szerkesztő Halász Lajos, Richtzeit Arthur.
 • Erdélyi Gazda. 1869–1944. Az Erdélyi Gazdasági Egylet közlönye. Főszerkesztő Tokaji László. Digitalizált.
 • Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle. 1897–1898. Az Erdélyi Gazda melléklete. Digitalizált.
 • Erdélyi Híradó. 1888–1896. Politikai, közgazdasági és társadalmi napilap. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Korbuly József.
 • Erdélyi Hírlap. 1906–1907. Politikai, közgazdasági és társadalmi napilap. Felelős szerkesztő Pósta Béla.
 • Erdélyi Képes Újság. 1889. Közművelődési hetilap. Felelős szerkesztő Bródy Sándor.
 • Erdélyi Közgazdaság. 1916–1919. A gazdasági élet minden ágával foglalkozó hetilap. Szerkesztő Juhász Árpád.
 • Erdélyi Közgazdasági Lap. 1903-1904. Szerkesztő Ferenczy Dezső. 16 lapszámot ért meg.
 • Erdélyi Közlöny. 1899. Közgazdasági hetilap. Hat lapszámot ért meg.
 • Erdélyi Lapok. 1908–1913. Az Erdélyi Irodalmi Társaság (EIT) folyóirata. Digitalizált.
 • Erdélyi Munkás. 1903–1908, 1919. Szociáldemokrata politikai havilap. Felelős szerkesztő Szilák Andor. Digitalizált.
 • Erdélyi Múzeum. 1874–1947. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közlönye, szerkesztette Finály Henrik. Digitalizált.
 • Erdélyi Napló. 1895–1896. Politikai napilap, szerkesztette Szász Károly.
 • Erdélyi Népnevelésügyi Értesítő. 1873–1874. Pedagógiai szaklap.
 • Erdélyi Pénzvilág. 1911–1912. A Pénzintézetek Országos Egyesülése Erdélyrészi Szövetségének hivatalos lapja, felelős szerkesztő Miklós Armand.
 • Erdélyi Sportlap. 1903–1904. A Kolozsvári Athletikai Club hivatalos lapja, szerkesztette Sárpy István.
 • Erdélyi Szemle. 1913, 1916-1944. Szépirodalmi folyóirat, amely társadalomtudományi elemzésekkel is jelentkezett. Digitalizált.
 • Erdély Történelmi Értesítő. 1912–1914. Főként forrásközlő negyedévi folyóirat, szerkesztette Veress Endre.
 • Erdélyi Újság. 1916. Társadalmi és kritikai hetilap, szerkesztette Langberg E. Arnold.
 • Erdélyi Zenevilág. 1907. Zenei szaklap, havi megjelenésű, szerkesztett Farkas Ödön. Két lapszáma ismert.
 • Erdélyrészi Iparlap. 1897–1898. A Kolozsvári Ipartestület hivatalos lapja, megjelent kéthetente, szerkesztette Tussai Gábor.
 • Erdélyrészi Jogászlapok. 1902. Jogi szaklap, kiadó és szerkesztő Koller H. Károly.
 • Erdélyrészi Jogi Közlöny. 1907–1917. A kolozsvári és marosvásárhelyi ítélőtáblák határozattárával a kolozsvári, marosvásárhelyi, brassói és nagyszebeni ügyvédi kamarák és az Országos Ügyvédszövetség Kolozsvári Osztályának hivatalos lapja. Digitalizált.
 • Estilap. 1912–1920. Radikális politikai napilap, szerkesztette Gombos Béla.

F.

 • Fényképészeti Lapok. 1882–1888. Havonta megjelent első rendszeres magyar nyelvű fényképészeti szaklap. Veress Ferenc kolozsvári fényképész adta ki. Digitalizált.
 • Fiatalság Barátja. 1892–1902. Az 1851-ben Pesten Brassai Sámuel szerkesztésében megjelent, azonos című ifjúsági lap szellemi utódja, a Dávid Ferencz Egylet kiadásában és Nagy Lajos szerkesztésében.

G.

 • Genealógiai füzetek. 1903–1914. Családtörténeti folyóirat. Címereket és leszármazási táblákat is közölt. Szerkesztette Sándor Imre és Köpeczi Sebestyén József. Főleg erdélyi családok történetével foglalkozott, genealógiai táblákkal, összeírásokkal, lustra-jegyzékekkel illusztrálva a családtörténeti cikkeket. Digitalizált.
 • Gyermek világ. 1907. Ifjúsági folyóirat, öt lapszámot ért meg, szerkesztette “Gáspár bácsi”.

H.

 • Haladás. 1911–1913. Irodalmi és vegyestartalmú félhavi lap. Szerkesztette Domokos Haroga Balázs.
 • Hangulat. 1907. Művészeti, szépirodalmi és társadalmi hetilap. Szerkesztette Stettner Tamás. Négy lapszámot ért meg.
 • Hétfői Hírlap. 1909. Felelős szerkesztő Teleky Sándor, szerkesztette Szász Endre.
 • Hétfői Hírlap. 1909–1910. Politikai hetilap, szerkesztette Szász Endre és Z. Török Gyula.
 • Hétfői Híradó. 1909–1910. Független társadalmi hetilap, laptulajdonos és felelős szerkesztő Longi A. István.
 • Hétfői Híradó. 1911–1913. Felelős szerkesztő Gámán Dezső.
 • Hétfői Ujság. 1917–1924. Közéleti hetilap, felelős szerkesztő Mátrai János.
 • Hölgyfutár. 1876–1878. A Magyar Polgár napilap hölgyeknek szánt szépirodalmi melléklete. Digitalizált.

I.

 • Ifjú Erdély (a kereskedés által). 1887–1888. Kiadta a Kolozsvári Kereskedők és Kereskedőifjak Társulata, havilap, főszerkesztő Sándor József.

K.

 • Kalazantinum. 1893–1915. Kezdetben kéziratosan megjelent hitéleti, tudományos és szépirodalmi folyóirat. Szerkesztette és kiadta a piarista szerzetesrend hittudományi és tanárképző intézete, a Kalazantinum. Részben digitalizált.
 • Kelet. 1871–1882. A Deák-pártot támogató politikai és közgazdasági napilap. Szerkesztők Szász Béla, Békésy Károly.
 • Keleti virágok. 1889–1890. Az Erdélyi Irodalmi Társaság szépirodalmi folyóirata, felelős szerklesztő Csernátoni Gyula.
 • Kerékpáros turista. 1898–1900. Az Erdély kerékpáros melléklete, az E.K.E. Kerékpáros Osztályának hivatalos értesítője, szerkesztette Balogh Benedek.
 • Keresztény Magvető. 1861–. A leghosszabb életű és ma is megjelenő erdélyi magyar nyelvű folyóirat. Kriza János és Nagy Lajos unitárius kollégiumi tanárok alapították. Digitalizált.
 • Kis tükör. 1893–1907. Képes családi hetilap. Szerkesztő és kiadó tulajdonos Kecskeméthy István.
 • Kól mvászer. 1899–1902. Izraelita hetilap, héber betűkkel. Szerkesztő tulajdonos Weinstein Béni Izsák.
 • Kolozsvári egyetemi lapok. 1897–1907. Tudományos és szépirodalmi diáklap, a Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem hallgatói szerkesztették, a 10 évfolyam során: Bodor Antal, Ditrói Nándor, Gabányi Imre, Polcz Rezső, Bodor Aladár, Lám Károly. Részben digitalizált.
 • Kolozsvári élet. 1889. Közművelődési hetilap, felelős szerkesztő Bródy Sándor.
 • Kolozsvári ellenőr. 1909–1914. Közgazdasági és társadalmi lap, szerkesztette Longi A. István.
 • Kolozsvári friss hírek. 1909. Politikai napilap, szerkesztette Petrán Tibor.
 • Kolozsvári gyorsíró. 1914. Vegyes tartalmú időszaki folyóirat a Gabelsberger-Markovits rendszerű gyorsírás fejlesztésére és terjesztésére, az Erdélyi Gyorsírók Társasága kiadásában.
 • Kolozsvári hét. 1913–1915. Társadalmi és színházi újság, kritikai szemle, szerkesztő S. Nagy László.
 • Kolozsvári hétfői hírlap. 1911. Szerkesztette Gámán Dezső.
 • Kolozsvári híradó. 1904–1905. Független napilap, szerkesztette Csokonai Vitéz Mihály.
 • Kolozsvári hírlap. 1904–1905. Független(ségi) napilap, főszerkesztő Óvári Elemér.
 • Kolozsvári hírlap. 1908-1919. Politikai napilap, az Erdélyi (Kolozsvári) Friss Újság folytatása, felelős szerkesztő Nadányi Emil.
 • Kolozsvári kereskedelmi és iparkamara jelentése kerülete, gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól. 1879–1931. Digitalizált.
 • Kolozsvári Közlöny 1. 1856–1873. Kezdetben kiegyensúlyozott, majd konzervatív kormánypárti szellemű politikai napilap. Kiadó tulajdonos Berde Áron, szerkesztők Vida Károly, Dózsa Dániel, Sándor János. Részben digitalizált.
 • Kolozsvári Közlöny 2. 1882-1886. A Kelet szellemi utódja, kormánypárti politikai napilap, szerkesztette Békésy Károly.
 • Kolozsvári Lapok. 1898–1899. Szépirodalmi és társadalmi hetilap, szerkesztői Kovács Dezső és Fekete Nagy Béla. Digitalizált.
 • Kolozsvári munkás. 1904–1907. Szociáldemokrata politikai havilap. Szerkesztő Schwartz Miksa. Digitalizált.
 • Kolozsvári sajtó. 1882. Politikai, iparügyi, kereskedelmi és közgazdasági heti közlöny, szerkesztő Magyary Mihály.
 • Kolozsvári sajtó. 1909. Társadalmi és közgazdasági napilap, szerkesztő Fehér János.
 • Kolozsvári Szemle. 1915–1916. Szépirodalmi, társadalmi és színházi újság, felelős szerkesztő Sütő Nagy László.
 • Kolozsvári Színpad. 1909. Színházi napilap, szerkesztette Polonyi Albert és Benkő Sándor.
 • Kolozsvári Újság. 1901–1903. Független politikai napilap, felelős szerkesztő Sebő József, Schaberl József.
 • Kolozsvári Tükör. 1913–1940. Névváltozatok és korszakok: Kolozsvári Tükör (1913-20), Tükör (1922-23), Vágóhíd (1924-27), Ellenőr (1927-40). Saját megjelölése szerint politikai, társadalmi és közgazdasági lap, valójában üzleti jellegű riportlap. Felelős szerkesztő Tóth Sándor újságíró. Digitalizált.
 • Kolozsvár. 1910. Politikai napilap, szerkesztette Polonyi Albert és Szász Endre.
 • Kulissza. 1911. Illusztrált színházi és művészeti hetilap, szerkesztette Gábor Jenő és Ligeti Ernő.

M.

 • Magyar jogász. 1909–1912. Jogi és társadalmi folyóirat. Állandó melléklete: Kiválóbb büntetőperek és büntető perbeszédek közlönye. Szerkesztette Dobó Ferenc.
 • Magyar Növénytani Lapok. 1877–1890. Az első magyar botanikai folyóirat, szerkesztette Kanitz Ágost. Digitalizált.
 • Magyar pestalozzi. 1897–1907. A gyakorlati nevelés közlönye szülők és tanítók számára, szerkesztette Havas Gyula.
 • Magyar polgár – Kolozsvár. 1867–1904. A balközép erdélyi lapja, 1867 tavaszán indult, tulajdonosa K. Papp Miklós. 1875-től a szabadelvű párt erdélyi szárnyának lapja. 1886-ban egyesült a Kolozsvári Közlönnyel (=Kolozsvár). Utolsó másfél évében Nemzeti Hírlap. Digitalizált.
 • Magyar-román szemle / Ungaria. 1895–1898. Társadalmi, tudományos és szépirodalmi folyóirat, szerkesztője Grigore Moldovan (Moldován Gergely). Digitalizált.
 • Magyar thália. 1882. Színművészeti szakközlöny, szerkesztette Gabányi Árpád.
 • Magyarság. 1889–1890. Politikai napilap, felelős szerkesztő Bródy Sándor.
 • Méhészeti Közlöny. 1886–1950. Az Erdélyrészi Méhész Egylet kéthetente megjelenő szaklapja. Digitalizált.
 • Mercur. 1891. Szépirodalmi és kereskedelmi ifjúsági hetilap.  Főszerkesztő Keresztesy Sándor. Egy lapszám digitalizált.
 • Mezőgazda. 1894–1896. Általános mezőgazdasági hetilap. Főszerkesztő K. Vörös Sándor, felelős szerkesztő Páter Béla.

N.

 • Napló. 1904–1905. Politikai napilap. Digitalizált.
 • Nemzeti Hírlap. 1904–1905. A kormánypárti Magyar Polgár – Kolozsvár laputódja. Digitalizált.
 • Nép barátja. 1881. Vegyes tartalmú népújság, felelős szerkesztő Ajtai K. Albert.
 • Noi. 1913–1914. Organul studențimii române, revistă social-culturală ilustrată. Director-girant Eugen Bianu. Digitizat.
 • Nők világa. 1902–1908. A Unitárius Közlöny melléklapja. Digitalizált.
 • Növendékek-lapja. 1882. Ifjúsági hetilap, szerkesztette Vessi Emil.

O.

 • Orientul român. 1913. Revistă politică și culturală, redactor responsabil Augustin S. Deac. Digitizat.
 • Orizontul. 1906. Revistă pentru știință și literatură. Proprietar, editor și redactor responsabil Vasile E. Moldovan. Digitizat.

Ö.

 • Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok. 1877–1888. A világ első komparatista folyóirata. Szerkesztette Brassai Sámuel és Meltzl Hugó. Digitalizált.

P.

 • Paprika Jancsi. 1881. Élclap.
 • Petőfi-múzeum. 1888–1895. A Petőfi-kutatás műhelye, szerkesztette Ferenczi Zoltán, Csernátoni Gyula és Korbuly József. Digitalizált.
 • Pinty úrfi. 1903. Élclap.
 • Protestáns Közlöny. 1871–1907. Hetilap, szerkesztette Szász Gerő, Szász Domokos. Digitalizált.

R.

 • Reggeli újság. 1906. Napilap, szerkesztette Mészöly Menyhért.
 • Revaşul. 1903–1906. Publicație de culturalizare, apare săptămânal. Proprietar-editor E. Dăianu, Iuliu Florian, Petre P. Barițiu, redactor responsabil Basil Moldoveanu. Continuare: Răvașul. 1907–1910. Revistă culturală ilustrată. Editor și redactor responsabil Petre P. Barițiu. Digitizat.

S.

 • Solia satelor. 1912–1913. Proprietar editor și redactor răspunzător Valentin Drăganu.
 • Sport. 1876–1877. A tűzoltás, vadászat, céllövés, halászat, lóverseny, torna, vívás, úszás, csónakázás, korcsolyázás és tánc közlönye. A Királyhágón-inneni Túzoltószövetség, a Kolozsvári Tornavivoda és Polgári Lövészegylet hivatalos hetilapja. Szerkesztő és kiadótulajdonos Békésy Károly.

Sz.

 • Szabadság. 1911–1913. Politikai napilap, felelős szerkesztő Polonyi Albert.
 • Szárnyaskerék. 1903–1904. Szépirodalmi és vasúti szaklap, felelős szerkesztő Filesz Lajos, főszerkesztő Bereczky Sándor.
 • Színház és sport. 1908. Művészeti és szépirodalmi hetilap, szerkesztette ifj. Kiss Menyhért.
 • Színház és társaság. 1917–1927. Illusztrált színházi, társaságok életével foglalkozó, mozi és sport hetilap, felelős szerkesztő Tóth Sándor, szerkesztő Nóti Károly. Részben digitalizált.
 • Színházi figáró. 1911–1914. Színházi és művészeti hetilap, szerkesztette Szegedy Lajos.
 • Színházi Lap. 1910. Színházi, művészeti, irodalmi és kritikai hetilap, szerkesztette Versenyi Béla.
 • Színházi lapok. 1901. Művészeti, szépirodalmi és társadalmi napilap, szerkesztette Sas Barnabás.
 • Színházi Újság. 1901. Művészeti, szépirodalmi és társadalmi napilap, felelős szerkesztő Herczeg Jenő, laptulajdonos ifj. Betegh László. Két lapszám digitalizált.
 • Színházi Újság. 1905. Művészeti napilap, szerkesztette Patek A. Béla.
 • Színházi Újság. 1905. Színházi és művészeti hetilap, szerkesztette Szegedy Lajos.
 • Színházi újság. 1908–1912. Színházi hetilap, szerkesztette Harsányi Zsolt és Incze Sándor.

U.

 • Új Egyetem. 1910–1911. Szépirodalmi, társadalmi, művészeti és ifjúsági folyóirat. Az Egyetemi Kör egyleti kiadványa, a Kolozsvári egyetemi lapok utódja. Szerkesztette Szegedy Lajos és Pálffy László. Digitalizált.
 • Ujság. 1899–1922. Politikai napilap, a függetlenségi ellenzék erdélyi szárnyának mérsékelt szócsöve. Felelős szerkesztő Hédervári Lehel, Papp József.
 • Unitárius Közlöny. 1888–1948, de ma is megjelenik. A kolozsvári Dávid Ferenc Egylet kiadványa. Célja a vallásos és erkölcsi élet ébresztése, az angol–amerikai kapcsolatok ápolása mellett elősegíteni a vidéki tanárok és lelkészek munkáját. Szerkesztője 1925-ig Boros György. Digitalizált.

V.

 • Városi közlöny. 1910–1912. A kolozsvári városvezetés havi közlönye. Szerkesztette Folyovich János és Segesváry Viktor. Lelőhely: OSzK, raktári jelzet: H 17.926, ML3/111.
 • Vasárnap. 1900–1911. Képes családi heti újság, kiadta az erdélyi ev. ref. egyházkerület Egyházi Értekezlete, szerkesztette Nagy Károly. Később Székelyudvarhelyre, majd Marosvásárhelyre költözött. Digitalizált.
 • Vasutasok hetilapja. 1909. Társadalmi és szépirodalmi heti közlöny. Kiadótulajdonos Szarka Ákos, felelős szerkesztő Czófalvi Csia Albert. Részben digitalizált.
 • Vegytani Lapok. 1882–1889. Az első magyar nyelvű kémiai szakfolyóirat, Fabinyi Rudolf vegyészprofesszor  indította 1882-ben, saját költségén. Megjelent évi tízszer. Digitalizált.
 • Virgács. 1896–1897. Élclap. Digitalizált.

Z.

 • Zăvodul. 1907–1908. Săptămânal religios. Digitizat.
 • Zene. 1895. Alkalmi zenelap, felelős szerkesztő és kiadó Lehmann V. Sándor. Egy lapszám digitalizált.