Néhány szó az online ismeretterjesztés fontosságáról

Az erdélyi magyar társadalom jelentős többsége immáron az online térben informálódik, ezért az interneten keresztül történő tudományos ismeretterjesztés fontossága megkérdőjelezhetetlen. Sajnos a konteóhívők már jóval korábban felismerték (sokszor kényszerből, mert szaklap, de még napilap se közölte volna elméleteiket) az internetben rejlő lehetőségeket, mint a történésztársadalom. Rájöttek, hogy a világhálón keresztül azt tehetnek, amit csak akarnak. Mindenre volt egy egybites magyarázatuk. Meg is hódították vele az internet kilencven százalékát, miközben a történészek azon vitatkoztak, hogy II. Rákóczi Ferenc a Tisza melyik részén kelt át.

Az ilyen konteóportálok minden tudományosságot nélkülözve terjesztik a hiteltelen, félrevezető történelmi hiedelmeket, továbbá előszeretettel bélyegzik meg a szakmabelieket, olyan pejoratív konnotációjú jelzőkkel, amelyek bizonyos – jól körülhatárolható körökben – képesek negatív reakciók kiváltására. Nem szabadna hagyni, hogy az ehhez hasonló oldalak teljesen kisajátítsák a világhálót, és megtévesztő tartalmakkal mételyezzék a laikusok tömegeit. A szakma már így is jelentős lemaradásban van hozzájuk képest, és ha továbbra is a digitális elzárkózást választja, akkor a nagyközönség számára, a konteóportálok által közvetített áltörténészi hiedelmek tényekké válnak sőt, már most azok.

A történészeknek nemcsak az intézményük, munkáltatójuk vagy a szakmabeliek felé van kötelezettségük, hanem a közösségük felé is. Éppen ezért, a tudományos ismeretterjesztés, a történészek egyik fontos feladata kellene, hogy legyen. Ennek kommunikációs csatornája pedig a világháló, mely révén a történészek által előállított tartalmak, a szélesebb közönséghez is eljuthatnak. S bár lehet, hogy Erdélyben eddig nem volt erre lehetőség, de most már van: az Erdélyi Krónika online felületén könnyen, átláthatóan és egyszerűen lehet tájékoztatni és tájékozódni. A fiatalabb történészgeneráció javarésze élt ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor a szakma minél széleskörűbb megjelenítéséhez és sokszínűségünk bemutatásához szükség lenne a szenior történészek hozzájárulására, támogatására is.

Szinte biztos, hogy a konteók elleni küzdelemben sosem fogunk nyerésre állni, ám ha legalább az erdélyi társadalom egy kis szeletét sikerülne megóvni a konteóhívők agymosásától, akkor már megérte. Kötelességünk szakmai alternatívát kínálni, szükség van az ellensúlyozásra!