Az 1990-es csíksomlyói búcsú képekben

1949 után a csíksomlyói búcsú megszervezését a hatóságok teljesen ellehetetlenítették. 1949-1989 között csak zárt körben, a somlyói kegytemplomban lehetett megtartani. Az 1989-es forradalmat követően újra lehetségessé vált a szabad vallásgyakorlás, melynek következtében a csíksomlyói ferencesek ismét megrendezhették a pünkösdi búcsút. A két főszervező Bertók Albert ferences házfőnök és Márk József voltak. Márk szerint 1990-ben a „régi hagyományokat” szerették volna visszaállítani, azonban még őket is meglepte, hogy már a legelső alkalommal közel 80 ezer zarándok vett részt az eseményen. A szentmisét a kegytemplom kertjében tartották meg, de helyszűke miatt 1993-tól kezdve minden évben a csíksomlyói nyeregben, az ún. Hármashalom Oltárnál tartják. A szentmisét Bálint Lajos püspök celebrálta (az Erdélyi Püspökséget egy évvel később emelte érseki rangra II. János Pál pápa), Jakubinyi György segédpüspökkel együtt, akit kevéssel korábban, 1990. április 29-én szenteltek püspökké Csíksomlyón.

A képeket Kovács Sándor készítette.

búcsú1
Zarándokok vonulnak ki az ún. Jézus-hágón a Kissomlyó-hegyén lévő Salvator kápolnához. A hagyomány szerint ezt megkerülték, majd a Szent Antal kápolna mellett jöttek le
Márk József, a búcsú egyik szervezője
búcsú3
Zarándokok a Salvator kápolnánál
búcsú4
Bálint Lajos és Jakubinyi György úton Csíksomlyóra
búcsú5ös
„Keresztalja” a Somlyó oldalában
búcsú6os
Gyülekezés a csíkszeredai Szent Kereszt templom udvarán
búcsú7es
…és az első körmenet Csíksomlyóra
búcsú8as
A labarum a somlyói búcsú jelképe. A jelenlegi labarumot 1873-tól használják
búcsú5
A labarum a Kissomlyó hegy oldalában
búcsú10es
A labarumot a hagyomány szerint a csíkszeredai Római-katolikus Gimnázium eminens férfi végzősei vitték. Napjainkban ezt a feladatot a helyi Segítő Mária Római-Katolikus Gimnázium növendékei látják el. A kiváló képesítés mellett azonban legalább annyira fontos a jó fizikum
búcsú11es
Egy “keresztalja” úton Csíksomlyóra
búcsú12es
Zarándokok úton a Salvator kápolnához, a háttérben látszik a kegytemplom