Torda megye és Aranyosszék szabadságharca 1848-49-ben

2018. december 7-én, pénteken szép számú hallgatóság gyűlt össze a tordai polgármesteri hivatal (valamikori vármegye háza) tanácstermében Süli Attila hadtörténész-őrnagy legújabb könyvének bemutatójára, melynek címe: Torda megye és Aranyosszék szabadságharca 1848-49-ben.

A hallgatóságot Józan Erzsébet, a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum igazgatónője köszöntötte, aki bemutatta a szerzőt és kiemelte a bemutatásra kerülő könyv fontosságát és annak a Torda vármegye és Aranyosszék történetírásában betöltött szerepét. Ezt követően Demeter László, a Tortoma Kiadó vezetője szólt az egybegyűltekhez. Röviden ismertette az általa irányított baróti kiadót és annak legjelentősebb kiadványait, kiemelve, hogy eddig 105 könyvet adtak ki, amelyek többsége történeti tárgyú. Emellett a Kiadónál néprajzi, szociográfiai és szépirodalmi művek is megjelentek.

Ezután a szerző szólt a jelenlevőkhöz. Süli kiemelte, hogy Orbán Balázs tett először kísérletet arra, hogy a 1848‒49-es események tordai résztvevőit bemutassa. Jelen kiadványt azzal a céllal állította össze, hogy megvizsgálja azt, hogy a két, címben is szereplő törvényhatóság (melyeknek két kormánybiztosa is volt a forradalom alatt) milyen erőkkel és áldozatokkal vett részt a szabadságharcban. A kötetben bemutatásra kerülnek a vizsgált területről kiegészítést nyerő alakulatok is, a mű végén pedig egy forrásválogatás olvasható, mely korabeli sajtóanyagot, létszám-jelentéseket, naplót, és visszaemlékezéseket egyaránt tartalmaz. Ezenkívül a jelenlevők megtudták azt is, hogy a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban két tordai ’48-as relikviát őriznek: a város gyalogos és lovas nemzetőrségének zászlait. Szó esett a jövőbeli tervekről is: készül Aranyosszék 1848‒49-es forráskiadványa.

A könyvbemutató végén a szerző felolvasott egy részletet a könyvből és a felmerült kérdésekre a kiadó vezetőjével együtt válaszolt.