Új kötet Dacia isteneiről

Dacia provincia vallásával és az ókori emberek vallásos életével közel 1000 tanulmány, kötet és jelentős tudományos munka foglalkozott az elmúlt kétszáz évben. Ezen munkák címeit 2014-ben egy kötetben gyűjtötte össze Boda Imola és T. Szabó Csaba.

A főleg önálló istenségekkel, települések vallástörténetével és a régészeti tárgyak leiró, pozitivista hagyományokra épülő elemzésével foglalkozó munkákat ez elmúlt 20-30 évben felváltották az ókori ember vallásos életét társadalomtörténeti és vallástudományi szempontok szerint elemző jelentős művek. Ezek közül kiemelendő Mihai Bărbulescu 2003-as munkája Dacia provincia vallási interferenciáiról, Sorin Nemeti 2005-ös monográfiája Dacia vallási szinkretizmusairól vagy T. Szabó Csaba 2018-as kötete Dacia szentélyeiről.

Ezekhez a munkákhoz nyújt rövid bevezetőt a nagyközönség számára az az angol nyelvű brosúra, amely az első olyan görög-római mitológiai kisszótár, amely a mi vidékünkön is fellelhető, mintegy 150 római kori istenséget kizárólag az itteni – tehát daciai (erdélyi) – régészeti anyag tükrében mutatja be.

T. Szabó Csaba új, ismeretterjesztő kötete megrendelhető ezen a linken.

978-620-0-10121-1_Coverpreview (1)_page-0001