Tűzhely

Egy kivándorlás és hazatérés története

Szerző: Dimény-Varga Fanni A szerző a BBTE hallgatója, a szöveg szemináriumi dolgozatnak készült. Az én családom nem egy vidékről származik, mindig az szoktam mondani, hogy én háromnegyed részben háromszéki és egynegyed részben homoródmenti vagyok, a négy nagyszülőm származása miatt. Bár Székelyudvarhelyen születtem, mindig többet tudtam a család háromszéki részéről, azokat …

Egy kivándorlás és hazatérés története Elolvasom

A lánc tartósnak bizonyult. Fábián Zsigmond élettörténete

Szerző: Fábián Réka A szerző a BBTE hallgatója, a szöveg szemináriumi dolgozatnak készült. Amikor elmondtam neki, hogy róla szeretném írni a házi dolgozatomat, a tőle már megszokott, nyolcvanöt évét meghazudtoló fürgeséggel sietett a dolgozóasztalához, pár rövid percig keresgélt az asztalt elborító könyvek, füzetek, újságok között, majd kissé félszeg mosollyal az …

A lánc tartósnak bizonyult. Fábián Zsigmond élettörténete Elolvasom

A Szilágyi család 20. századi története

Szerző: Pakulár Sára A szerző a BBTE hallgatója, a szöveg szemináriumi dolgozatnak készült. Dédnagyapám, Szilágyi József, az apai ági nagymamám édesapja, 1904. március 3-án született Nagyváradon. A család azonban csak rövid ideig tartózkodott a városban. Dédnagyapám gyermekkorát a partiumi Szatmárhegyen töltötte. Már kisgyermekként is kiemelkedő érdeklődést mutatott a fúrás-faragás iránt, …

A Szilágyi család 20. századi története Elolvasom

“Üssed-verjed anyádat, csak meg ne öld” – Családon belüli konfliktusok a 18-19. századi Szilágyságban

Szerző: Tőtős Áron A férj és feleség viszonyát egyesek érzelemmentes, rideg és tekintélyelvű intézményként élték meg, míg mások a családi élet bensőséges és örömteli oldalát is megtapasztalták. Bármilyen kimenetellel is bírt az elmúlt évszázadok során a házaspárok élettörténete, a közös életük, a családi kapcsolatok mindenki számára fontos szerepet játszottak és …

“Üssed-verjed anyádat, csak meg ne öld” – Családon belüli konfliktusok a 18-19. századi Szilágyságban Elolvasom

Gyergyóvidéki nagyszülők a világháborúról

Szerző: Kovács Szabolcs Az alábbi interjúk 2018-2019 között készültek nagyszüleimmel, elsősorban nagyapámmal György Ignáccal. Elbeszélésükből kissé közelebbi betekintést nyerhetünk a második világháború utolsó teljes évének, 1944-nek a gyergyóvidéki történéseibe. Mint minden interjú, ezek a visszaemlékezések is természetesen szubjektívek, és a múlt felidézésébe vegyülő pontatlanságok jelenléte lehetséges. Ugyanakkor a frontátvonuláshoz kapcsolódó …

Gyergyóvidéki nagyszülők a világháborúról Elolvasom

Dédnagyanyám a politikai foglyok lágerében

Szerző: Forró-Bathó Ákos A szerző a BBTE hallgatója, a szöveg szemináriumi dolgozatnak készült. Dédnagyanyám, anyai nagyanyám édesanyja, Bordi Gizella 1925. október 18-án született a Bonyha községhez tartozó Héderfáján, a mai Maros megye területén. 1940-ben a székelyudvarhelyi Tanítóképző diákja volt. Abban az évben, az augusztus 30-án meghozott második bécsi döntés értelmében …

Dédnagyanyám a politikai foglyok lágerében Elolvasom

Erdélyi magyar katonasors

Szerző: Kovács Szabolcs  Nagyapám, Kovács Ferenc 1929-ben született a Csík megyei Csíkzsögödben.[1] Bár gyerekkorában kifejezetten értelmiségi pályára készült (történelemtanári vágyálmokat dédelgetett), számításait a második világháború keresztülhúzta. A háború és az azt követő évek eredményeként nagyapám élete összefonódott a katona-léttel. Ez a rövid írás egy székelyföldi fiatal alternatív (és nem szokványos) pályáját …

Erdélyi magyar katonasors Elolvasom

Apám forradalma

Szerző: Tusa Adorján A szerző a BBTE hallgatója, a szöveg szemináriumi dolgozatnak készült. Édesapám 1970. július 8-án született, Háromszéken, Kovászna városában. Gyerekkora egy rövid részét Tamásfalván töltötte, majd szüleivel Sepsiszentgyörgyre költöztek, ahol elemi osztályait kezdte a Székely Mikó Kollégiumban, majd a Faipari Líceumban érettségizett. Szülei írástudó, a kommunista hatalmat kiszolgáló, …

Apám forradalma Elolvasom

Sorozástól a fogságig

Szerző: Székely Adrienn A szerző a BBTE hallgatója, a szöveg szemináriumi dolgozatnak készült. Nagy János 1925. november 13-án látta meg a napvilágot a Maros felső folyása melletti Magyaró községben, Nagy Mihály és Fazakas Katalin elsőszülött fiaként. Később, 1930-ban született meg lánytestvére, Ilona, majd 1932-ben öccse, ifjabb Mihály. Az akkori szokáshoz …

Sorozástól a fogságig Elolvasom

Deportálás a fagyos pokolba, reménytelenségbe

Szerző: Bátori Krisztina Kitty A szerző a BBTE hallgatója, a szöveg szemináriumi dolgozatnak készült. Családomnak egy olyan időszakát szeretném bemutatni, amely meghatározta a családtagjaim életét. A történet 1945. január 8-án kezdődött, egy borús napon, amikor dédimamámat, Schlachter Erzsébetet a Mezőpetriben lévő kúttól a másik két barátnőjével együtt deportálták. Szovjet katonák …

Deportálás a fagyos pokolba, reménytelenségbe Elolvasom

Családi tragédiák árnyékában: Bernády Györgyike (1919-1936)

Szerző: Fodor János Bernády György életéről többnyire politikai tevékenysége következtében értesülünk, azonban az impériumváltást követően családi élete egyre nagyobb hangsúlyt kapott, az 1930-as évektől pedig kizárólag az határozta meg prioritásait. Három sikertelen házasságot követően Bernády Kelemen Margit oldalán találta meg a családi boldogság teljességét. Személyes levelezései nem csak az eddig …

Családi tragédiák árnyékában: Bernády Györgyike (1919-1936) Elolvasom

A székelyudvarhelyi Haberstumpf család

Szerző: Szász Hunor Jelen tanulmány egy kezdődő kutatás első eredményeit igyekszik összegezni és bemutatni. Nem célja a teljesség igényére való törekvés, hiszen a múlt színes kirakósának csupán néhány darabkáját birtokolja. A székelyudvarhelyi Haberstumpf család a város egyik kiemelkedő színfoltja volt a 19-20. század fordulóján. A Küküllő-parti kisváros arculatán főként építészetileg …

A székelyudvarhelyi Haberstumpf család Elolvasom