Proletárok

A hontalan filozófus: Gáll Ernő életei, gondolatai, identitásai

Szerző: Horváth Sz. Ferenc Gáll Ernő (1917-2000) az erdélyi magyarság 1945 utáni kulturális életének egyik fontos személye volt. 1945 és 1984 között a sajtóban és a kolozsvári egyetemen vezető pozíciókat töltött be, többek között mint a Korunk főszerkesztője. Ezzel döntő módon befolyásolta mind az erdélyi magyarság szellemi elitjét, mind az …

A hontalan filozófus: Gáll Ernő életei, gondolatai, identitásai Elolvasom

Frontváltás Csíkménaságon? Egy félresikerült MADOSZ-gyűlés epizódja

Szerző: Főcze János „Miféle gyűlést rendeztetek? Mit csináltatok? Kommunista forradalmat készíttek elő?!”[1] – kérdezgette indulatosan a MADOSZ gyűlésére Csíkménaságon[2] összegyűlteket a helyi állami igazgató-tanító, Ioanică[3] 1937. július 4-én. A felháborodott Ioanică nyomban szekérre pattant és meg sem állt a szomszédos Csíkszentgyörgyig, pontosabban az ottani csendőrállomásig. Az intézkedni kiérkező hatóságokat – …

Frontváltás Csíkménaságon? Egy félresikerült MADOSZ-gyűlés epizódja Elolvasom

Teológusból kommunista – Méliusz József életútja

Szerző: Kovács Szabolcs Nelovánkovics József néven született Temesváron, szerb eredetű családban. A Méliusz nevet kezdetben írói álnévként használta, majd felvette hivatalosan is. A középiskolát szülővárosában, a Piarista Gimnázium reál szakán végezte el. Az érettségit viszont Budapesten tette le, 1928-ban, majd tanulmányait is külföldön folytatta. Előbb a budapesti Műegyetemre iratkozott be, …

Teológusból kommunista – Méliusz József életútja Elolvasom

Propagandisták és agitátorok az ötvenes évek marosvásárhelyi gyáraiban

Szerző: Bartos-Elekes Imre „A politikai tömegagitáció egyike azoknak az eszközöknek, melyek segítségével pártunk erősíti tömegkapcsolatait, neveli a tömegeket és mozgósítja a szocializmus építéséért folytatott harcban.” – határozta meg a politikai tömegagitáció szerepét a Vörös Zászló 1954-ben.[1] A propaganda és a tömegagitáció fontos részét képezte a sztálinizmusnak. Sztálin például úgy vélte, …

Propagandisták és agitátorok az ötvenes évek marosvásárhelyi gyáraiban Elolvasom

Az abszurditás 27 napja – Az 1919-es Tanácsköztársaság momentumai Szatmárnémetiben

Szerző: Sárándi Tamás Az 1918–1919-es uralomváltás szatmárnémeti mozzanatai csak részben ismertek. Jelen írásban sem vállalkozunk a folyamat részletes bemutatására, hanem csak azon napok eseményeiből villantunk fel pár momentumot, amikor a Tanácsköztársaság rendezkedett be a városban. Szeretnénk előre leszögezni, hogy a Tanácsköztársaság nem befolyásolta döntő módon az uralomváltás folyamatát, csak epizód …

Az abszurditás 27 napja – Az 1919-es Tanácsköztársaság momentumai Szatmárnémetiben Elolvasom

Katolicizmustól a sztálinizmusig: Bányai László életútja

Szerző: Kovács Szabolcs Bányai László a 20. századi magyar baloldali mozgalmak egyik fontos szereplőjének tekinthető. A két világháború közötti időszakban és a II. világháború alatt – illegális kommunistaként és MADOSZ főtitkárként – inkább elszenvedője, mintsem alakítója volt az eseményeknek. 1945 után viszont kulcsfontosságú alakítója lett a romániai magyarság szocialista Romániába …

Katolicizmustól a sztálinizmusig: Bányai László életútja Elolvasom

Antikommunista ellenállás Nagyváradon

Szerző: Tőtős Áron 1989-ig Romániában nem alakult ki, országos szintű ellenállás, de lokális szinten, így Nagyváradon is sor került kommunistaellenes megnyilvánulásokra. Az alábbiakban három helyi szintű antikommunista megmozdulás történetét foglaljuk össze. A kommunizmus elleni nyugtalanság a társadalom minden rétegében, így a „favorizált” csoportokban is tetten érhető volt. A parasztság a …

Antikommunista ellenállás Nagyváradon Elolvasom

Salamon Ernő – A gyergyói gimnázium névadójának élete

Szerző: Kelemen Tímea 1968-ban Gyergyószentmiklóson Sütő András méltató szavai kíséretében és a helyi köztisztviselők részvételével felállították Salamon Ernő mellszobrát egykori iskolája udvarán.[1] A szoboravatást követően a városi gimnázium felvette nevét, ami ritkaságnak számított egy olyan időszakban, amikor az iskolákat számokkal jelölték. Ki volt Salamon Ernő és minek volt köszönhető a …

Salamon Ernő – A gyergyói gimnázium névadójának élete Elolvasom

A Magyar Dolgozók Országos Szövetségének története

Szerző: Főcze János Az alábbiakban a Magyar Dolgozók Országos Szövetségének (MADOSZ) két világháború közötti történetét, szervezeti felépítését, működését, tevékenységét, valamint a szervezet vezetőit fogjuk bemutatni. A Magyar Dolgozók Országos Szövetségét (MADOSZ) 1934. augusztus 19-én Marosvásárhelyen alapították kommunista érzelmű diákok. Tagszervezeteihez csatlakoztak az 1933. június 13-án Demeter János vezetésével alakult Országos …

A Magyar Dolgozók Országos Szövetségének története Elolvasom

Kommunista diákmozgalmak Kolozsváron a harmincas évek elején

Szerző: Főcze János Minden korban másként, legtöbbször nagyobb forrásfokon főttek az eszmék az egyetemek miliőjében, mint azok környezetében. Ezek az intézmények ugyanis legtöbbször autonóm belső életet éltek. Mikrotársadalmaik sajátos ökoszisztémával rendelkeztek, még akkor is, ha folyamatos kapcsolatban álltak azzal, ami a külvilágban zajlott – és sokat tükröztek is abból. Nem …

Kommunista diákmozgalmak Kolozsváron a harmincas évek elején Elolvasom

Antikommunista fegyveres ellenállás a II. világháború utáni Romániában

Szerző: Kovács Szabolcs  A II. világháború lezárása és a szovjet Vörös Hadsereg előretörése teljesen átrajzolta az európai geopolitikai realitásokat. Míg nemzetközi téren fokozatosan egy bipoláris világrend alakult ki, addig a megszállt kelet-közép-európai országokban kezdetét vette az adott államok „szovjetizálása”, mely a kommunista pártok hatalomra juttatását és a totalitárius kommunista diktatúra …

Antikommunista fegyveres ellenállás a II. világháború utáni Romániában Elolvasom

Élet egy nagyváradi lakótelepen a beköltözéstől 1989-ig

Szerző: Nagy Emőke A második világháború utáni lakáshiány a nyugat-európai és a kelet-európai térséget is érintette, a problémára adott válaszok azonban több ponton különböztek. Nyugat-Európában piaci szereplők bevonásával, típustervek, kedvező adózási formák és különböző állami ösztönzők bevezetésével, a piac élénkítésével, kölcsönökkel próbálták felpörgetni a lakásépítéseket. Európa keleti felén, a szocialista …

Élet egy nagyváradi lakótelepen a beköltözéstől 1989-ig Elolvasom

A kolozsvári népbíróság

Szerző: Olosz Levente A romániai Népbíróság megalakulása és tevékenysége a baloldali erők és a történelmi pártok közötti politikai harc időszakában ment végbe. Így a népbíróságok tevékenységét erősen befolyásolta a Román Kommunista Párt befolyásnövelése és ideológiája. Az igazságszolgáltató intézmény tevékenységét ily módon nem lehet politikai és társadalmi rendszer átalakulása nélkül vizsgálni. Romániában …

A kolozsvári népbíróság Elolvasom

Magyarországról jelentik

Szerző: Fodor János Baráth Magdolna: Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov-korszakban. Napvilág Kiadó-Politikatörténeti Intézet. Budapest. 2012. Új forrásokat feldolgozó okmánypublikációval gyarapodott a magyarországi szovjet időszakot feltáró, a kutatók és a korszak iránt mélyebben érdeklődők számára elérhető forrásbázisa. Baráth Magdolna munkájával, akinek már eddig is számos lényeges forrásközlést, s főleg a …

Magyarországról jelentik Elolvasom

Illúziók ideje

Szerző: Fodor János Novák Csaba Zoltán (szerk., kísérőtanulmány): Aranykorszak? A Ceauşescu rendszer magyarságpolitikája 1965-1974. Források a romániai magyarság történetéhez. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011. Novák Csaba Zoltán fiatal történész, a Román Tudományos Akadémia marosvásárhelyi Gheorghe Şincai Kutatóintézetének tudományos munkatársa, akinek munkássága a kommunista időszak kisebbségkutatásában már komoly eredményeket hozott.[1] A könyv …

Illúziók ideje Elolvasom

„Sztálin ajándéka a székelyeknek”

Szerző: Fodor János Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952-1960). Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008. Stefano Bottoni bolognai származású történész munkássága a XX. századi magyar kisebbségtörténeti elemzésekben és a romániai kommunizmuskutatásban is jelentős eredményeket hozott. A jelen kötet is egy nagyszerű példája ennek, egy kiforrott munka, egy …

„Sztálin ajándéka a székelyeknek” Elolvasom