Modern kor

Szabadelvűek, cionisták és kommunisták – avagy kire szavaztak az erdélyi zsidók?

Szerző: Olosz Levente Előző cikkünkben bemutattuk, hogy miként öltözködtek az erdélyi zsidók a holokauszt előtti évtizedekben. Jelen cikkben a politikához való viszonyukat tekintjük át. Sokaknak, akik Magyarország és Erdély történelmét kicsit is ismerik, a politika és a zsidó szavak összekapcsolása valószínűleg a kommunista jelzőt juttatja eszébe. Mind a Tanácsköztársaságról kialakított …

Szabadelvűek, cionisták és kommunisták – avagy kire szavaztak az erdélyi zsidók? Elolvasom

Az ipartól az iparművészetig I. – Szakoktatás a századfordulós Erdélyben

Szerző: Székely Miklós Sorozatunkban a 19. század végén Erdélyben létesített ipari szakiskolák történetébe engedünk betekintést. Az első bevezető írás után az építészet, belsőépítészet és tárgykultúra szempontjából meghatározó ipari szakiskolák történetét mutatjuk be, sorra véve Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Zalatna emlékeit.[1] A 19. századi iparfejlesztés sajátos jelenségei azok a múzeumok és …

Az ipartól az iparművészetig I. – Szakoktatás a századfordulós Erdélyben Elolvasom

Az élesdi szocialista mozgalom és sortűz

Szerző: Téglás Hunor Nemzetiségi kérdés, vagy a szocializmus rügye? Hogyan járult hozzá az MSZDP, miként „verték le” a hatalmon lévők? Az élesdi sortűzről talán túlozva, de mégis jól alátámaszthatóan kijelenthető, hogy a hanyatlás kezdetét jelzi az 1903–1904-es évek agrármozgalmaiban.[1] Jogos ugyanakkor a kérdés, hogy egyáltalán milyen hanyatlásról beszélhetünk, mi kezdett …

Az élesdi szocialista mozgalom és sortűz Elolvasom

Megvalósulatlan szobortervek Kolozsváron a dualizmus időszakában

Szerző: Vécsei Hunor Míg a 19. század első felében csupán egyetlen köztéren felállított világi emléket (Karolina-oszlop) találunk Kolozsváron, addig ezek száma az első világháborúig kilencre növekedett. 1867-ben Széchenyi Istvánnak állítottak mellszobrot, 1889-ben Mikó Imrének, 1896-ban a Szamosfalván kivégzett székely vértanúknak emeltek obeliszket, 1901-ben Erzsébet királyné tiszteletére állítottak mellszobrot, 1902-ben leplezték …

Megvalósulatlan szobortervek Kolozsváron a dualizmus időszakában Elolvasom

Bánffyhunyad 1892 – egy véres választás története

Szerző: Balló Hunor A választások a dualizmusban minden közösség életében kiemelkedő alkalmak voltak. Azonban, ezek az események nem mindig voltak békés kimenetelűek, a kiegyezéstől és főként 1875-től kezdve a politikai ellentétek felerősödése a kormányzó Szabadelvű Párt és az ellenzék szimpatizánsai között olykor véres botrányokat eredményezett, amelyek nem kevés esetben emberéletet …

Bánffyhunyad 1892 – egy véres választás története Elolvasom

Kőzápor Kolozsváron és az 1884-es országgyűlési képviselőválasztás

Szerző: Csoma Nikol A dualizmus kori pártok közötti rivalizálást gyakran kisérték olyan utcai csetepaték, amikor a szavak és érvek helyett husángokkal és kövekkel igyekeztek politikai hasznot kovácsolni. A hatalomszerzés ezen erőszakos módszere a kolozsvári politikai életből sem hiányzott. Ezt egy az 1884-es országgyűlési választás során kialakult incidens is kitűnően bizonyítja. …

Kőzápor Kolozsváron és az 1884-es országgyűlési képviselőválasztás Elolvasom

A Székely Mikó Kollégium bodzafordulói kocsmája II. rész

Szerző: Nagy Botond A cikk I. része Településfejlődés a Bodza-vidéken Egyed Ákos tipológiája szerint az 1848 előtti Csíkszéken és Háromszéken a határőrkatona (lófő, gyalog) székelyeket, illetve az úrbéres rendszer elemeit (földesúr, jobbágy, zsellér) magába foglaló települések, a már említett vegyes falvak voltak a jellemzőek.[1] A polgári kor hajnalán azonban mindkét …

A Székely Mikó Kollégium bodzafordulói kocsmája II. rész Elolvasom

A Székely Mikó Kollégium bodzafordulói kocsmája I. rész

Szerző: Nagy Botond A cikk II. része Az iskolatörténeti kutatások arra mutatnak rá, hogy a Székely Mikó Kollégium jogelődjének, a sepsiszentgyörgyi Ev. Református Tanoda 1859-es alapításánál, és azt követően is, az anyagi feltételek biztosítása széleskörű társadalmi alapon állt. Egyénileg, vagy közösségben, de a helyi közélet számos szereplője igyekezett kivenni a …

A Székely Mikó Kollégium bodzafordulói kocsmája I. rész Elolvasom

Gyár a fejlődő Csíkszeredában

Szerző: Ladó Ágota A jelen kutatást Magyarország Collegium Talentum programja támogatta Már a 16–17. századból vannak csíki adataink a sör készítésével és fogyasztásával kapcsolatban, a 18. századból pedig már néhány sörfőző mester nevét is ismerjük. Természetesen a csíksomlyói ferences kolostorban is főztek sört. Ez a tevékenység tehát meglehetősen nagy múltra …

Gyár a fejlődő Csíkszeredában Elolvasom

51 év a város szolgálatában. Kolozsvár polgármesterei a dualizmusban

Szerző: Ferenczi Szilárd Erdély, Bánság és Partium városainak a dualizmus korára érvényes szakszerű várospolitikai vizsgálatával mindmáig adós a történetírás, jóllehet számos esetben a források rendelkezésre állnak, az elvégezhető munkához pedig hozzáférhetőek a magyarországi minták. E dolgozatban Kolozsvár polgármestereinek idővonalát tekintem át 1867 és 1918 között, vázlatosan feltárom a mandátumszerzések várospolitikai …

51 év a város szolgálatában. Kolozsvár polgármesterei a dualizmusban Elolvasom

A kolozsvári szecesszió virágzása: Lechner Károly kolozsvári villája

Szerző: Gál Zsófia A jelenlegi kolozsvári gyermekneurológia épülete a város egyik legszebb és legértékesebb szecessziós stílusban épült villája. Az ingatlant hajdanán Lechner Ödön építész tervezte öccse, Lechner Károly pszichiáter professzor számára. A pompás villa a szecesszió európai virágzásának idején épült 1900-ban, s jelenlegi tudomásunk szerint ez az első ilyen stílusban …

A kolozsvári szecesszió virágzása: Lechner Károly kolozsvári villája Elolvasom

Kolozsvári hírlaptörténet 1870-1900

Szerző: Fazakas László Kolozsvár – regionális szerepkörének és sajátos társadalmi összetételének köszönhetően – ideális táptalajt biztosított a dualizmus kori sajtó fejlődésének.[1,2] A helyi újságkínálatban szinte mindenféle politikai irányultságú lap fellelhető volt, továbbá számos irodalmi, művészeti, tudományos és kulturális folyóirat jelent meg. A tömegtájékoztatási eszközök legfontosabb csoportját azonban egyértelműen a hírlapok …

Kolozsvári hírlaptörténet 1870-1900 Elolvasom

Bernády György amerikai útja

Szerző: Fodor János A marosvásárhelyiek körében többnyire köztudott tény, hogy a város egykori polgármestere, Bernády György 1911-ben utazást tett az Amerikai Egyesült Államokban. Utazásáról számos adoma maradt fenn, mint a Kultúrpalota harmadik emeletének története. Mi késztette az egykori polgármestert, hogy a Titanic katasztrófája előtti évben (csak éppen másik utazási társaság …

Bernády György amerikai útja Elolvasom

„E hely bepiszkolása tilos” – Kolozsvár köztisztasági helyzete a 19. században

Szerző: Fazakas László Az 1800-as évek intenzív urbanizációjából fakadó köztisztasági problémák főképp a nyugat-európai városokat érintették, ugyanakkor – még ha nem is oly mértékben – a magyarországi településeket sem kerülték el. Így értelemszerűen Kolozsvárt sem. A következőkben tehát azt fogjuk bemutatni, hogy Kolozsvár milyen higiéniai gondokkal küszködött a ​korszak során, …

„E hely bepiszkolása tilos” – Kolozsvár köztisztasági helyzete a 19. században Elolvasom

Kultúratámogatás mint mentalitásfaktor báró Kemény Simonnál

Szerző: Kovács Kiss Gyöngy Arisztokrácia és kultúra a 18. századi Erdélyben A Habsburg-uralom erdélyi installációjával a helyi nemességen belül a változás túlnyomórészt a legfelsőbb réteget, az egykori főúri családokat érinti. A főúri rend fejedelemség kori helyét és szerepét a Habsburg-jogar alá került Erdélyben jórészt a birodalom intencióinak megfelelően létrehozott arisztokrácia …

Kultúratámogatás mint mentalitásfaktor báró Kemény Simonnál Elolvasom

„Tömeges gázmérgezés történt városunkban” – A kolozsvári gázháború története

Szerző: Fazakas László A 19. század második felében létesített kolozsvári gázgyár a modern közvilágítást volt hivatott biztosítani. Idővel azonban sorozatos botrányok és problémák forrásává vált. Működése során számos baleset, csalás és visszaélés történt, mely állandó konfliktusokat teremtett közte és a városlakók között. Az alábbiakban ezen konfliktusok történetét fogjuk bemutatni. Magyarországon …

„Tömeges gázmérgezés történt városunkban” – A kolozsvári gázháború története Elolvasom

Pajesz, köntös, cilinder – avagy hogyan öltözködtek az erdélyi zsidók

Szerző: Olosz Levente Manapság néhány százra tehető a holokauszt előtt 200 ezret elérő erdélyi zsidók száma. A régi magyar és az erdélyi zsidó leszármazottak Izraelben és az Amerikai Egyesült Államokban még őriznek egy-két fontosabb kulturális jellegzetességet. Nemrégiben a nagysikerű Unortodox című minisorozat mutatta be a Szatmárról származó közösség jelenkori életét. …

Pajesz, köntös, cilinder – avagy hogyan öltözködtek az erdélyi zsidók Elolvasom

Az 1893-as kolerajárvány Kolozsváron

Szerző: Fazakas László A 19. század során Kolozsvárt négyszer sújtotta kolerajárvány. Ezek közül az 1893-as volt a legutolsó és egyben a legkevésbé virulens. Mindössze 209-en fertőződtek meg, vagyis az akkori lakosság 0,58 százaléka. Ennek ellenére a járvány mély nyomot hagyott a kolozsvári lakosság körében és a köztisztasági infrastruktúra kiépítését, valamint …

Az 1893-as kolerajárvány Kolozsváron Elolvasom

„Cipeltessünk vele terheket.” A villanyáram bevezetése és hatása a kolozsvári ipar fejlődésére

Szerző: Fazakas László Kolozsváron a villanyáramot csupán a 20. század első évtizedétől lehetett ipari célra használni, holott a helyi ipar és a sajtó már évtizedekkel korábban követelte annak bevezetését. Az ez iránti igények hátterét az olcsó energia, a biztonságos és gazdaságos közvilágítás, valamint a gázgyártól való függés csökkentése képezte. Kolozsváron …

„Cipeltessünk vele terheket.” A villanyáram bevezetése és hatása a kolozsvári ipar fejlődésére Elolvasom