Emberek

Cigányok a 17. századi Marosvásárhelyen a peres iratok tükrében

Szerző: György Árpád Botond A cigányság története minden esetben adalékokkal szolgálhat egy korszak mentalitás- és társadalomtörténetéhez. Rövid tanulmányomban szeretném kibővíteni mindazokat az eredményeket, amelyeket a történetírás elért a marosvásárhelyi cigányság történetének feltárása során, szeretném az időhatárokat a 16. század elejétől kitolni egészen a 17. század elejéig. A tanulmány első részében …

Cigányok a 17. századi Marosvásárhelyen a peres iratok tükrében Elolvasom

Adalékok a tojás középkori felhasználásához

Szerző: Lupescu Makó Mária Amikor megkaptam a megtisztelő és ötletes felkérést, hogy a tojás középkori felhasználásáról írjak,[1] két tojásos élményem villant át a gondolataimon: az egyik a mennyiséghez, a másik a változatossághoz kapcsolódik. 12 éves lehettem, amikor az olvasási szokásaimat nagy mértékben befolyásoló Cini könyvtáros néni a kezembe adta Móricz …

Adalékok a tojás középkori felhasználásához Elolvasom

„Trendi nő” a Ceausescu-korszak utolsó éveiben, avagy milyen volt az 1980-as évek Romániájának divatos nőtípusa

Szerző: Kovácsné Magyari Hajnalka „Tulcean a nőkkel csak házasság után lehetett szexelni… bezzeg Váradon és Románia nyugati részén…” Romániában a nyugattól való teljes izoláció következtében a nőknek még a nyolcvanas években is az állam hivatalos nőképét illett követniük. A korabeli sajtóforrások a hivatalos nőképet jelenítik meg, a magánfotográfiák, naplók és …

„Trendi nő” a Ceausescu-korszak utolsó éveiben, avagy milyen volt az 1980-as évek Romániájának divatos nőtípusa Elolvasom

Bernády György amerikai útja

Szerző: Fodor János A marosvásárhelyiek körében többnyire köztudott tény, hogy a város egykori polgármestere, Bernády György 1911-ben utazást tett az Amerikai Egyesült Államokban. Utazásáról számos adoma maradt fenn, mint a Kultúrpalota harmadik emeletének története. Mi késztette az egykori polgármestert, hogy a Titanic katasztrófája előtti évben (csak éppen másik utazási társaság …

Bernády György amerikai útja Elolvasom

„Tömeges gázmérgezés történt városunkban” – A kolozsvári gázháború története

Szerző: Fazakas László A 19. század második felében létesített kolozsvári gázgyár a modern közvilágítást volt hivatott biztosítani. Idővel azonban sorozatos botrányok és problémák forrásává vált. Működése során számos baleset, csalás és visszaélés történt, mely állandó konfliktusokat teremtett közte és a városlakók között. Az alábbiakban ezen konfliktusok történetét fogjuk bemutatni. Magyarországon …

„Tömeges gázmérgezés történt városunkban” – A kolozsvári gázháború története Elolvasom

Antikommunista ellenállás Nagyváradon

Szerző: Tőtős Áron 1989-ig Romániában nem alakult ki, országos szintű ellenállás, de lokális szinten, így Nagyváradon is sor került kommunistaellenes megnyilvánulásokra. Az alábbiakban három helyi szintű antikommunista megmozdulás történetét foglaljuk össze. A kommunizmus elleni nyugtalanság a társadalom minden rétegében, így a „favorizált” csoportokban is tetten érhető volt. A parasztság a …

Antikommunista ellenállás Nagyváradon Elolvasom

A székely zsidók kálváriája

Szerző: Újlaki-Nagy Réka A székely szombatosság vagy zsidózás egy illegalitásban működő vallási közösség volt, amely soha nem kívánt önálló felekezetté szerveződni. A történelemnek egy fura kísérleteként a közösség tagjai, főként erdélyi székelyek, egyszerre szerettek volna igazi keresztények és zsidók lenni. Ez a kísérlet azonban eleve tragikus kudarcra volt ítélve. Sorsuk …

A székely zsidók kálváriája Elolvasom

Pajesz, köntös, cilinder – avagy hogyan öltözködtek az erdélyi zsidók

Szerző: Olosz Levente Manapság néhány százra tehető a holokauszt előtt 200 ezret elérő erdélyi zsidók száma. A régi magyar és az erdélyi zsidó leszármazottak Izraelben és az Amerikai Egyesült Államokban még őriznek egy-két fontosabb kulturális jellegzetességet. Nemrégiben a nagysikerű Unortodox című minisorozat mutatta be a Szatmárról származó közösség jelenkori életét. …

Pajesz, köntös, cilinder – avagy hogyan öltözködtek az erdélyi zsidók Elolvasom

Az 1893-as kolerajárvány Kolozsváron

Szerző: Fazakas László A 19. század során Kolozsvárt négyszer sújtotta kolerajárvány. Ezek közül az 1893-as volt a legutolsó és egyben a legkevésbé virulens. Mindössze 209-en fertőződtek meg, vagyis az akkori lakosság 0,58 százaléka. Ennek ellenére a járvány mély nyomot hagyott a kolozsvári lakosság körében és a köztisztasági infrastruktúra kiépítését, valamint …

Az 1893-as kolerajárvány Kolozsváron Elolvasom

“Üssed-verjed anyádat, csak meg ne öld” – Családon belüli konfliktusok a 18-19. századi Szilágyságban

Szerző: Tőtős Áron A férj és feleség viszonyát egyesek érzelemmentes, rideg és tekintélyelvű intézményként élték meg, míg mások a családi élet bensőséges és örömteli oldalát is megtapasztalták. Bármilyen kimenetellel is bírt az elmúlt évszázadok során a házaspárok élettörténete, a közös életük, a családi kapcsolatok mindenki számára fontos szerepet játszottak és …

“Üssed-verjed anyádat, csak meg ne öld” – Családon belüli konfliktusok a 18-19. századi Szilágyságban Elolvasom

A kollektív emlékezet peremén. Magyar civilek szovjet fogságba hurcolása Erdélyben,1944–1945-ben

Szerző: Murádin János Kristóf A közelmúlt bizonyos szegmenseit olykor titokzatosabb homály fedi, mint a régmúlt történelmét. Elmondható, hogy a mohácsi vészről, Rákóczi szabadságharcáról, vagy akár 1848 márciusának dicsőséges napjairól többet tudunk, mint a második világháború végén szovjet fogságba hurcolt erdélyi magyar civilek tízezreinek sorsáról. Az alig néhány évtizede magunk mögött …

A kollektív emlékezet peremén. Magyar civilek szovjet fogságba hurcolása Erdélyben,1944–1945-ben Elolvasom

Egy kolozsvári vasárnap története a dualizmus korából

Összeállította: Fazakas László Az alábbi képsorozatban a dualizmus kori Kolozsvár egy vasárnapját fogom rekonstruálni és bemutatni. A képaláírásokat a történelmi tények figyelembe vétele alapján írtam, ám helyenként szükség volt fiktív – ugyanakkor a korabeli valóságnak megfelelő – szövegelemek bevonására. A képeket igyekeztem úgy összeállítani, hogy azokon a város összes társadalmi rétege …

Egy kolozsvári vasárnap története a dualizmus korából Elolvasom

“Bűnöző gyermekek” – Betekintés az Erdélyi Pártfogó Egyesület tevékenységébe

Szerző: Gál Edina Lopás, rongálás, tűzvész okozása, súlyos testi sértés, hatóság elleni erőszak, titkos kéjelgés, gondatlanságból elkövetett emberölés – ezek a vádak 12–18 éves gyermekek tettei a 20. század eleji Erdélyből. A bűnözéshez való viszonyulás a század elején megváltozott. Az áttörést a deviáns viselkedést tanúsító kiskorúak megítélése jelentette és a …

“Bűnöző gyermekek” – Betekintés az Erdélyi Pártfogó Egyesület tevékenységébe Elolvasom

A végrendelet, mint a felekezeti hovatartozást meghatározó elem a 17–18. századi Erdélyben

Szerző: Bartha Zoltán Az írásbeliség egyik legszemélyesebb műfaja a végrendelet, és annak ellenére, hogy általában egy szomorú eseményhez, az elkerülhetetlen elmúláshoz kötődik, az irodalom legszebb műfajai közé tartozik. A halál elkerülhetetlen, ez félelemmel járhat, hisz az ismeretlenbe vezető utolsó útra lépő hívő nem tudhatta, hogy lelke a mennyországba, vagy az …

A végrendelet, mint a felekezeti hovatartozást meghatározó elem a 17–18. századi Erdélyben Elolvasom

Gyilkosság és ostromállapot. A kolozsvári rendőrség reformja 1901-ben

Szerző: Ferenczi Szilárd 1901 augusztus elsején, csütörtökön, a hajnali órákban Kolozsváron két részeg rendőr hirtelen felindulásból rátámad egy nemkülönben ittas honvédőrmesterre, majd pár napra rá utcai zendülés tör ki, amely a belváros néhány épületén és a sétatéri világítótesteken véghezvitt pusztításba torkollik. Az események hatására a városvezetés aprólékos gonddal és rendkívüli …

Gyilkosság és ostromállapot. A kolozsvári rendőrség reformja 1901-ben Elolvasom

Erdélyi magyar katonasors

Szerző: Kovács Szabolcs  Nagyapám, Kovács Ferenc 1929-ben született a Csík megyei Csíkzsögödben.[1] Bár gyerekkorában kifejezetten értelmiségi pályára készült (történelemtanári vágyálmokat dédelgetett), számításait a második világháború keresztülhúzta. A háború és az azt követő évek eredményeként nagyapám élete összefonódott a katona-léttel. Ez a rövid írás egy székelyföldi fiatal alternatív (és nem szokványos) pályáját …

Erdélyi magyar katonasors Elolvasom

Közművelődés, szabadidő a 19. század végi Kolozsváron

Szerző: Killyéni András A kiegyezéstől az első világháború kitöréséig eltelt időszakban, 1867 és 1914 között alakult ki Kolozsvár modern arculata. Ez idő alatt a város egy vidéki kis településből európai polgári központtá nőtte ki magát, s bátran állíthatjuk, hogy a modernizáció érdekében sokkal több intézkedés született, mint azelőtt évszázadokig, illetve …

Közművelődés, szabadidő a 19. század végi Kolozsváron Elolvasom

Mozaikok Marosvásárhely és Marosszék cigányságának múltjából

Szerző: Nagy Pál Erdély több szempontból is különleges színtere az európai, illetve magyarországi cigány népesség történetének. Egyfelől a cigány népesség zömének erős integrálódottsága miatt, másfelől pedig az államok feletti demográfiai folyamatokban betöltött sajátos helyzete miatt. A Balkán és a Kárpát-medence közötti migrációnak meghatározó területe a 14. századtól egészen a 20. …

Mozaikok Marosvásárhely és Marosszék cigányságának múltjából Elolvasom

A kolozsvári kolerajárványok a sajtó tükrében

Szerző: Gál Edina A sajtó nagyon jól megragadta a kolerajárványok alakulását, a nép reakcióját a járványos időszakban, a közegészségügyi problémákat, a tévhiteket illetve közvetlen felhívásokat is intézett a lakossághoz. Ebben a tekintetben különösen fontos szerep tulajdonítható a sajtónak, amely közvetítette a hatóságok határozatait. A sajtóban párbeszédeket is olvashatunk, amely rávilágít …

A kolozsvári kolerajárványok a sajtó tükrében Elolvasom

A kolozsvári „derbi” története

Szerző: Szabó Csongor Nagyobb városok esetén a sportrendezvények a mindennapi élet egyik meghatározó eseményeként lehetnek jelen. Még inkább igaz, ha egy településen belül több kompetitív, egymással is rivalizáló csapat létezik. A városi rangadók keltik általában a legnagyobb figyelmet, a kialakuló, városon belüli „szupremáciaharc” számos ellentmondást, szenvedélyt, akár rendbontást eredményezhet.  A …

A kolozsvári „derbi” története Elolvasom